D-vitamin – lahko pomaga proti covid-19?

Vitamin D je izrednega pomena za človeško zdravje. Nove raziskave pa so pokazale, da igra pomembno vlogo tudi pri koronavirusu in bolezni covid-19.

Za pojasnila in informacije povezavi z vitaminom D, njegovimi preventivnimi učinki za splošno zdravje in še posebno pred covid-19, smo se pogovarjali z asist. Darkom Siuka, dr. med., specialistom gastroenterologom.

Kmalu zatem, ko so se letos marca zaprle šole, uradi in mnoga podjetja zaradi nevarnosti širjenja okužbe s koronavirusom, ste pripravili seznam desetih priporočil za preventivo. Kaj vas je vzpodbudilo k temu, če vemo, da vam to po službeni dolžnosti ni bilo treba in naj bi to pripravile druge inštitucije?

Že od januarja letos sem skrbno spremljal poročila iz Azije, ko pa so se pojavili prvi primeri covida-19 v sosednji Italiji, mi je bilo jasno, da stvar postaja resna.

V sredini marca sem bil po nočnem dežurstvu na urgenci pod vtisom številnih vprašanj bolnikov, strahov ljudi, polnih negotovosti, ki so me spraševali o novi epidemiji. Želel sem jim na kratek in poenostavljen način posredovati čim več informacij, kako čim bolje prestati prihajajoče nevarno obdobje.

Napisanih 10 korakov v boju proti covidu-19 so objavili številni mediji, tudi nekateri v tujini, za kar sem jim zelo hvaležen.

Zakaj sem začel pot preventive? Verjetno je altruizem pravi odgovor. Menil sem, da je pri tej bolezni zaradi visoke smrtnosti najboljša kurativa prav preventiva. Predvsem sem poudarjal previdnost, ki je pri novi bolezni ključna, ko je bila večina dejavnikov še neznanih. Najboljša učiteljica je zgodovina. Na vse načine sem si želel preprečiti italijansko zgodbo, da si čez čas ne bi očital, da sem ostal ravnodušen v trenutkih, ki so bili ključni za preprečitev katastrofe.

Ko sem objavil 10 korakov, me je kontaktiral kolega zdravnik Matic Koželj, ki je želel podrobno razdelati mojo tretjo točko  ̶  maske, in to v času ko je bil del javnosti maskam zelo nenaklonjen. Tako sva pričela boj za uporabo mask v javnih prostorih zaprtega tipa. Spisala sva tudi predlog vladi, podprli so naju mladi zdravniki in stvar je hitro stekla. Veliki podpornici sta bili prof. Bojana Pinter in prof. Zvonka Zupanič Slavec pa še nekateri drugi. Velik poklon vsem.

Vitamin D – hormon z več več kot 100 funkcij

Med desetimi priporočili za varovanje zdravja je tudi vitamin D. Zakaj menite, da je to tako pomemben zaščitni faktor pred boleznijo covid-19?

Kot gastroenterolog se že dlje časa ukvarjam z boleznimi, kot so celiakija, kronično vnetje slinavke in druge bolezni, katerih skupni imenovalec je lahko podhranjenost.

Eden ključnih vitaminov, ki ga pri teh boleznih zelo hitro primanjkuje, je prav vitamin D, ki v telesu nastopa kot hormon in ima več kot 100 funkcij. Že iz časa španske gripe, v letih 1918 in 1919, so ugotavljali pozitivni učinek, če so bolnike dajali na sonce.

Prav tako pa je zanimiv podatek, da virusne epidemije, kot je influenca, nastopajo prav v zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih, ko večini ljudi primanjkuje aktivne oblike vitamina D, to je D3, ki ga je v hrani zelo malo.

V hrani je vitamin D2, ki se lahko pretvori v D3 le s pomočjo UV svetlobe. Že od prej številne študije dokazujejo večje tveganje za zaplete okužb dihal pri bolnikih s pomanjkanjem D-vitamina.

Študije so dokazale, da so imeli vsi bolniki z ARDS, to je hudo pljučno prizadetostjo, ki nastopa tudi pri covidu-19, pomanjkanje D-vitamina. Spet tretje so pokazale, da D-vitamin spodbudi imunske celice, imenovane makrofagi, ki požirajo bakterije in viruse in jih lahko uničijo le ob prisotnosti tega vitamina, ki omogoči tvorbo dveh molekul  ̶  kalecitidin in beta defenzin.

Makrofagi so prva bojna linija tudi proti virusom z ovojnico, kot je prav sarscov virus. Vitamin D vpliva na imunost še z drugimi funkcijami, vključno z zaviranjem tvorbe vnetnih snovi, ki so lahko škodljive (v citokinskem viharju), in s spodbujanjem tvorbe protivnetnih snovi.

Pri izpostavljanju soncu velja biti previden

V kakšni obliki naj ljudje akumuliramo zadostne količine vitamina D?

V mesecih, ko je dovolj sonca, velik vnos aktivne oblike vitamina D načeloma niti ni potreben, ker se iz D2 hitro (lahko že v 15-ih minutah sprehoda po soncu) tvori aktivna oblika, to je vitamin D3.

V zimskih mesecih je stvar bolj zapletena, ker večini tega vitamina primanjkuje. Najbolj so ogroženi starostniki, še posebej tisti v domovih starejših občanov, ki so tudi med letom premalo na soncu.

Pri tem je potrebno poudariti tudi morebitne škodljive učinke sonca, vključno s tveganjem za kožnega raka, zato je nujno uporabljati zdravo pamet. Moški imajo pogosteje pomanjkanje kot ženske, starejši pogosteje kot mlajši, ogroženi so zlasti kronični bolniki. Bolniki z več melanina v koži imajo pogosteje pomanjkanje. D2 je večinoma v rastlinski hrani, D3 vitamina je v hrani malo, a se vendar nahaja v ribjem olju, ribah, jajčnem rumenjaku, mlečnih izdelkih in živilih, obogatenih z D3 vitaminom.

Kakšne so dnevne potrebe po vitaminu D in kako jih lahko zagotovimo, kaj to pomeni v praksi?

Dnevne potrebe so za odrasle cca do 2000 E na dan, kar pomeni nekje 14 000 E na teden. Če potreb ne moremo pokriti s hrano, se vitamin D3 vnaša z dodatki, bodisi v obliki kapljic bodisi spreja ali kapsul. Je pa res, da prihajamo v obdobje leta, ko bo zaradi izpostavljenosti soncu vitamina D3 v telesu več.

Zanimivo pa je, da se število okužb in število smrti vztrajno večata na južni polobli, ko je tam jesen in zatem kmalu zima. Je odgovor v D-vitaminu? Zakaj se bo epidemija poleti utišala in prišla jeseni? Je odgovor v D-vitaminu?

Pred nedavnim je bil vaš prispevek objavljen na spletni strani pomembne znanstvene revije British Medical Journal. Na kaj ste opozorili in kako pomembna so ta opažanja za strokovno javnost in tudi za nas, laike?

Moja altrustična skupina skrbno spremlja vsako študijo na temo D-vitamina in covida-19, zato smo takoj opazili objavo, da je bila večina umrlih zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja v Združenem kraljestvu iz etničnih skupin z več pigmenta v koži. To smo  povezali z dejstvom, da imajo pripadniki teh skupin veliko pogosteje pomanjkanje D-vitamina kot belci, kar verjetno botruje večjemu tveganju za zaplete in tudi posledično smrt.

Kaj lahko storite preventivno za svoje zdravje in imunski sistem pred covid -19?

Kaj zanimivega in pomembnega veste o koronavirusu in preprečevanju bolezni, kar je morda še premalo znano splošni javnosti?

Potrebno je poudariti, da gre za novo bolezen, pri kateri ima družba prednost pred posameznikom. To je v nasprotji s konceptom zahodne družbe, kjer ima posameznik prednost pred družbo.

Za Slovenijo sem vesel, da so se ljudje držali vseh ukrepov in da smo uspeli pravočasno zamejiti epidemijo in imamo celo nižjo smrtnost kot države, kot sta Nemčija in Avstrija, s katerima se tako zelo radi primerjamo.

Pri covid-19 je še vedno veliko neznank. Ali se virus širi tudi z blatom? Ali so lahko kužni tudi tisti, ki imajo bris nazofarinksa 2 x negativen? Poznamo primere. Poznamo tudi primere, ko so bili bolniki pozitivni še po dveh mesecih. Kakšne posledice pusti na pljučih preživelih in kako bo to vplivalo na zdravje dolgoročno? Ali bo drugi val prišel in ali bo zadnji?

Kako naj  preživimo poletje, da bi bili jeseni pripravljeni na morebitni drugi val okužbe, ki ga nekateri napovedujejo?

Z mero zdrave pameti in z veliko mero gibanja in sproščanja v naravi, zlasti tam, kjer ni veliko ljudi. Z zdravim izpostavljanjem soncu (če tako sploh obstaja). Za komentar o prekuženosti in čredni imunosti nisem pravi naslov, ker tudi stroka ni popolnoma enotna. Upajmo na cepivo in to čim prej. Prepričan sem, da bo poleti zatišje glede covida -19, vendar bo kljub temu potrebna velika previdnost.

Posebnosti pri bolnikih z osteoporozo

Imate še kakšen nasvet in informacijo za bolnice in bolnike z osteoporozo?

Večina bolnic in bolnikov z osteoporozo prejema tudi vitamin D3 v obliki kapljic. Ker gre pogosto za starejše bolnike s pridruženimi boleznimi, kot so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja in druge, ki spadajo v skupino covid-19 visokorizičnih bolnikov, posebna previdnost ni odveč.

D vitamin je po mojem mnenju dober pripomoček tudi zoper virusne okužbe, vendar pa naj ne daje lažnega občutka varnosti.

Potrebna sta previdnost in sledenje ukrepom v boju zoper covid-19. Srečno in ostanite zdravi!

Pripravila: Andreja Verovšek
Foto: osebni arhiv

Nova spoznanja o vitaminu D

Darkom Siuka nas ob koncu poletja 2020 in vstopu v jesen ponovno seznanja z informacijami: “Že od začetka epidemije 2020 si zdravniki prizadevamo za preprečevanje smrti zaradi covid-19. Med drugim smo poudarjali tudi dobrobit nadomeščanja vitamina D v obdobju okužb dihal, kar smo podprli z dokazi študij iz preteklosti za preostale virusne okužbe dihal.

V poletnem času smo se spraševali zakaj je kritičnost bolezni okuženih tudi v visokorizičnih  skupin nižja. Odgovor je najverjetneje prav v poletnem času, soncu z UVB žarki in višjih serumskih ravneh D vitamina.”

Z velikim navdušenjem nam je poslal nove izsledke interventne randomizirane študije, ki je neposredno dokazala, da nadomeščanje vitmaina D pri covid-19 bolnikih zniža tveganje za potrebo po intenzivnem zdravljenju v enotah intenzivne terapije. Več o tem v članku Nova raziskava o vitaminu D potrjuje pozitivno delovanje pri covid-19.