Nova raziskava o vitaminu D potrjuje pozitivno delovanje pri covid-19

Že od začetka epidemije 2020 si zdravniki prizadevajo za preprečevanje smrti zaradi covid- 19. O tem smo pisali tudi na naši strani v članku D-vitamin – lahko pomaga proti covid-19? Med drugim smo poudarjali tudi dobrobit nadomeščanja vitamina D v obdobju okužb dihal. To so uspeli podpreti z dokazi študij iz preteklosti za preostale virusne okužbe dihal.

Ker gre pri covid-19 za novo virusno okužbo, izsledkov interventnih študij, ki bi dokazovale neposreden učinek dodajanja vitamina D, še ni bilo. Zdaj so raziskovalci uspeli s študijo podpreti preventivno delovanje vitamina D pri okužbah s covid-19.

Veseli nas, da so bili te dni objavljeni izsledki interventne randomizirane študije dobrobiti nadomeščanja vitamina D pri covid- 19 bolnikih z dobrimi rezultati preprečevanja resnosti bolezni in zmanjšanja potrebe po interventnem zdravljenju v enotah intenzivne terapije,” nas je obvestil Darko Siuka, dr. med., specialist gastroenterolog.

Rezultati interventne študije, ki dokazujejo učinek dodajanja vitamina D

Kot je že dolgo znano, ima vitamin D poleg vpliva na kosti, več kot dodatnih 200 funkcij, med katerimi je ena najpomembnejših prav tako imenovana imunomodulatorna funkcija ali vpliv na imunski sistem.

Omenjena raziskava je prvi neposredni dokaz, da dodajanje vitmaina D3 (25 hidroksivitamin D) bolnikom s covid-19 zmanjša potrebo po hospitalizaciji v enoti intenzivne terapije.

Študija je bila opravljena v univerzitetni bolnišnici v Cordobi v Španiji (Reina Sofia University Hospital, Córdoba Španija.) Vključenih je bilo 76 bolnikov, hospitaliziranih zaradi covid-19 s klinično sliko akutne okužbe dihal, s slikovno dokazanimi spremembami skladnimi s covid- 19 pljučnico in z dokazano SARS-CoV-2 okužbo.

Vsi bolniki so bili deležni enako dobre terapije, ki je trenutno na voljo in prav tako enako standardne oskrbe po bolnišničnem protokolu. Prav tako so vsi prejeli terapijo s hidroksiklorokinom in azitromicinom.

Računalnik je naključno izbral bolnike, ki so dodatno prejeli še 25 hidroksivitamin D (21280 mednarodnih enot ali IE, kar je enako 532mcg) in tiste, ki ga niso prejeli. Bolniki, ki so bili izbrani za prejemanje 25 hidroksivitamina D so ga nato prejemali 10640 IE na dan 3. in na dan 7. Nato pa 1x na teden do odpusta ali sprejema v intenzivno nego. Rezultati so žarek na koncu tunela.

Od 50 bolnikov, ki so jih zdravili s 25 hidroksivitaminom D je le eden (2 %)  potreboval sprejem v enoto intenzivne terapije. Nihče ni umrl in vsi so bili odpuščeni iz bolnišnice brez zapletov.

Od 26 bolnikov nezdravljenih z vitaminom D je kar 13 bolnikov (50 %) potrebovalo zdravljenje v enotah intenzivne terapije, dva sta umrla, ostali so bili odpuščeni brez zapletov.

Poudariti je potrebno, da gre za interventno randomizirano študijo z visoko mero zaupanja. Vendar pa gre tudi za pilotsko študijo, ki pa je bila opravljena na majhnem številu bolnikov. Študija je pokazala, da je zdravljenje z vitaminom D pomembno zmanjšalo potrebo po zdravljenju v enotah intenzivne terapije.

Mnogo študij iz preteklosti govori v prid, da vitamin D s svojimi imunomodulatornimi mehanizmi ugodno vpliva na potek virusnih okužb. Ta nova študija  govori v prid dokazu, da vitamin D lahko zmanjša resnost pri bolezni covid-19. Potrebne bodo še dodatne študije na večjih vzorcih bolnikov.

Kaj lahko pričakujemo jeseni in pozimi, ko bo oskrba z vitaminov D iz sonca še bolj omejena

V poletnem času smo se spraševali zakaj je kritičnost bolezni okuženih tudi v visokorizičnih skupin nižja, odgovor je najverjetneje prav v poletnem času, soncu z UVB žarki in višjih serumskih ravneh D vitamina.

Z jesenjo in zimo se zaloge in ravni vitamina D zmanjšujejo, zato lahko pričakujemo težji potek bolezni covid-19 v primeru pomanjkanja vitamina D.

Zato bi bilo prav, da zaradi navedenih dejstev razmislimo o morebitnem nadomeščanju vitamina D, zlasti pri posameznikih, ki so visoko tvegani za pomanjkanje tega vitamina.

Pripravil: asist. Darko Siuka, dr. med., specialist gastroenterologije

Intervju z asist. Darkom Siuka: