Društva

Seznam društev bolnikov z osteoporozo po Sloveniji:

OBMOČNO DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO CELJE

Območno društvo bolnikov z osteoporozo Celje
Brodarjeva 4, 3000 Celje
Davčna številka: 63718154
T: 041 992 824
E: [email protected]

Uradne ure pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. – 12. ure. 

Članice upravnega odbora:
predsednica: Zdenka Zupanc Zrinski, T: 041 563 165
podpredsednica: Štefka Kresnik
poslovna sekretarka: Suzana Grobelnik
članice: Cvetka Leben, Majda Krajner, Anka Ribič, Marjana Čretnik

Članice nadzornega odbora:
Martina Jurjevec, Mariča Burnik, Jelka Obrez
Članice častnega razsodišča:
Rika Pižmoh, Zlatka Funkel, Zdenka Povalej

Območno društvo bolnikov z osteoporozo Celje je bilo ustanovljeno leta 1998 in uradno registrirano leta 1999. Včlanjenih je 525 članov, od tega je 23 častnih članov, ki so starejši od 80 let in so oproščeni plačila članarine. Združujemo osem lokalnih društev, ki jih vodi 14 poverjenic, prostovoljk  na območju več upravnih enot:  Mozirje, Nazarje, Šempeter, Žalec, Vojnik, Loče, Zreče, Slovenske Konjice. Poverjeništva so društvu v veliko pomoč, saj v svojih lokalnih območjih komunicirajo s člani in širšo javnostjo.

Število naših dejavnosti se je v zadnjih letih skoraj potrojilo. Naše vodilo je, da vse, kar počnemo, počnemo dobro in prijazno, in to potrjujejo tudi vedno nove članice in člani. Upamo, da bomo tudi v prihodnje rasli. To je tudi naš cilj, kajti skupaj bomo še močnejši in bolj prepoznavni. Naš slogan je Imejmo radi svoje kosti. Program izvajamo pod strokovnim vodstvom. Pomembna dejavnost je tudi presejalno merjenje kostne gostote.

Članice in člani društva se redno udeležujemo tedenske telovadbe, organiziranih krajših pohodov, nordijske hoje in hidrovadbe v zdraviliščih Laško, Topolšica in Zreče, kjer imamo sklenjene pogodbe. V okviru Regijskega centra medgeneracijskega druženja Celje redno zagotavljamo prisotnost na  predavanjih, ustvarjalnih delavnicah in programih, kot so: zumba, orientalski ples, računalniški tečaj za starejše, vaje za urjenje spomina. Vsako leto se udeležimo svetovnega dne osteoporoze in sejma Altermed. Pred letom in pol smo ustanovili plesno skupino »Sončnice«, ki jo sestavlja 14 članic društva.  S svojim programom nastopajo na sejmu Altermed, na dobrodelnih koncertih, v domovih upokojencev…

Ocenjujemo, da nam z leti vedno bolj uspeva vključiti v naš progam tako starejšo kot tudi mlajšo generacijo, saj je osteoporoza prisotna tudi med mladimi. To ugotavljamo na dnevih odprtih vrat in ob javnih predstavitvah ter ob vse večjem vključevanju v društvo.

Zanimivost: društvo ima 29 častnih članic, starih nad 85 let, in skupino mažoretk; sodelovali smo v mednarodnem projektu za dvig zdravstvene pismenosti starejših.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO POMURJA – RADENCI

Radgonska cesta 9, p.p. 96, 9252 Radenci
T: 040 476 970
Davčna številka: 60063475
Matična številka: 1155555000
Poslovni račun: 0234 – 4008 9238 150
E: [email protected];
Uradne ure pisarne: torek od 9. do 12. ure

Upravni odbor:
predsednica: Silva Marinković, T: 031 822 728
podpredsednica: Silvestra Kranjec Bezjak
tajnica:  Jožica Benko
blagajničarka: Darinka Cep
članice: Angela Felkar, Mira Janžek, Ida Mir in Vera Petrovič

Nadzorni odbor:
predsednica: Terezija Šegula
članici: Bernarda Drvarič in Štefka Lesjak

Disciplinska komisija:
predsednica: Angela Klement
članici: Dragica Dietner in Jožica Skerbinšek

Društvo je bilo ustanovljeno 19. 4. 1999 v Termah Banovci na pobudo zdravnika Tomislava Menarta in nekaj zagnanih nadebudnežev. Vanj so bile vključene članice in nekaj članov s širokega območja: od Ormoža in Gorišnice preko Ljutomera, Murske Sobote, Goričkega, Radenec do Lenarta. Zaradi lažjega delovanja  ̶   v društvo je bilo včlanjenih čez 600 članic in članov  ̶   je bilo delo organizirano v več sekcijah, ki so  se  v letih 2003 in 2004 oblikovale v samostojna društva s sedežem v Murski Soboti, Ormožu in Ljutomeru ter naše Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci s sedežem v Radencih.

Sedaj imamo okoli 250 članic in članov z območja občin Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci pri Ljutomeru, Gornje Radgone, Benedikta, Cerkvenjaka, Lenarta v Slovenskih goricah, Apač, Cankove, Rogaševcev, Grada, Kuzme, Puconcev, Murske Sobote, Tišine in celo iz Slovenskih Konjic ter avstrijske Radgone.

Ledino društva so orali na začetku Tomislav Menart, dr. med., specialist ortoped in travmatolog, kasneje Irma Farkaš, dr. med., spec. ortoped, Silvestra Kranjc Bezjak, dr. med., spec. ginekologije in mnogi drugi strokovnjaki s področja medicine, farmacije, živilske tehnologije,  fizioterapije, zdravstvene nege iz  Zdravstvenega doma Gornja Radgona in Zdravilišča Radenci. Članice in člani vedno radi prisluhnemo predavanjem, ko nas  strokovnjaki  na poljuden in zanimiv način seznanjajo in osveščajo o pomenu zdravega  življenjskega sloga v tretjem življenjskem obdobju.

Vsem pa največ pomeni druženje na pohodih in drugih oblikah rekreacije,  na izletih po pokrajinah naše domovine in izven nje. Vsako leto  se  udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze in svetovnega festivala praženega krompirja.  S svojo dejavnostjo,  ozaveščanjem o skrbi za zdravo življenje brez zlomov kosti smo prepoznavni in  si prizadevamo, da bi privabili v svoje vrste tudi mlajše prebivalce, da prinesejo sveže ideje in popestrijo dejavnost društva.  Pri tem nam pomagajo in nas podpirajo ZD Gornja Radgona, občine, iz katerih prihajajo naši člani in članice, donatorji in nenazadnje tudi ZDBOS.

Zanimivost:  največ zadovoljstva našim članicam in članom pomenijo druženja na organiziranih izletih po ožji in širši domovini, vsako leto se udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO LJUTOMER

Prešernova ul. 25, 9240 Ljutomer
T: 051 383 981
Davčna številka: 91964008
Matična številka: 1874322
Poslovni račun: 02343 – 0254394085
E: [email protected]

Upravni odbor:
predsednica: Vlasta Markovič, T: 051 383 981
podpredsednica: Nada Pihler Gorišek
tajnica: Ljubica Žabot
članice: Zdenka Kerin, Manja Kumer, Sonja Slana, Antonija Vrbajnšak, Marija Žuman

Nadzorni odbor:
predsednica: Zinka Pergar
člana: Jarmila Černjavič in Anton Kapun

Častno razsodišče:
predsednica: Marija Kuhar
članici: Fani Zorec in Dragica Habjanič

Poverjenice: Vika Lebar, Zdenka Kerin, Nada Špilak, Ana Kumer, Neva Budna, Darinka Koprivnik, Olga Magdič, Albina Senčar, Zdenka Zorec, Marija Žuman, Draga Ficko in Antonija Vrbanjšak

Društvo za osteoporozo Ljutomer je bilo ustanovljeno 12. 3. 2004. Pred tem smo nekaj let delovali kot sekcija Društva za osteoporozo Pomurje Radenci. Predsednica novoustanovljenega društva je postala Vlasta Markovič, ki je s prizadevnim delom in ob sodelovanju članic upravnega odbora utrdila ugled društva v lokalnem okolju, tako da v letu 2014, ko obeležujemo desetletnico delovanja, štejemo že 381 članic in članov, občina Ljutomer pa nam je ob tej priložnosti podelila pisno priznanje.

Delujemo kot velika družina, ki skrbi za vsakega člana tako, da upošteva njegove želje in potrebe. Znamo pozabiti na tegobe vsakdanjega življenja, ves čas se izobražujemo, ozaveščamo člane in širšo javnost o preventivi, odkrivanju in zdravljenju osteoporoze, opozarjamo na pomen zdrave prehrane in rekreacije, opravljamo ultrazvočne meritve mineralne kostne gostote, rizičnim svetujemo nadaljnjo obravnavo v zdravstveni službi. Organiziramo tudi letovanja na morju in poskrbimo še za druge oblike rekreacije. Naši programi so zastavljeni tako, da omogočajo udeležbo čim večjemu številu članov in tudi v teh kriznih časih so naše prireditve in izleti dobro obiskani, saj se prilagajamo trenutni situaciji. Odprti smo za vsakogar, zato vabljeni med nas.

Zanimivost: imamo enega člana z Dunaja in eno članico s sosednje Hrvaške.

DRUŠTVO ZA PRREPREČEVANJE OSTEOPOROZE POSAVJE, BREŽICE

Černelčeva 15, 8250 Brežice
T: 051 33 99 21
Davčna številka: SI50535099
Poslovni račun: SI56 6100 0001 1704 755
E: [email protected], [email protected]
Uradne ure: ponedeljek od 10. do 12. ure, v pisarni KS Brežice – Cesta prvih borcev 11

Upravni odbor v mandatu 2018 do 2022:
predsednica: Milena Jesenko
podpredsednica in tajnica: Metka Žlak
računovodkinja: Anica Pavlin
članice: Neda Busar, Marjana Černoš, Jelka Gričar, Aleksandra Kerec, Mira Lorenčič, Majda Piltaver, Majda Staut, Ana Vrhovšek

Nadzorni odbor:
predsednica: Nada Černe
članici: Milka Držanič, Mara Kovačič

Društvo je bilo ustanovljeno 8. 11. 2002, dejansko pa je začelo delovati 10. januarja 2003, ko je bilo registrirano pri UE Brežice. Število članov se spreminja, ves čas se giblje med 240 in 270. Pokrivamo območje občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in delno Šentjernej, posamezne člane pa imamo še iz Zagorja ob Savi, Ljubljane, Šmarjeških Toplic. Prve korake smo naredili z Vando Kostevc Zorko, dr. med., spec. inter. med., kasneje pa smo sodelovali s priznanimi strokovnjaki iz različnih zdravstvenih ustanov, ki so nas sproti seznanjali z novostmi pri odkrivanju in zdravljenju osteoporoze in z drugimi boleznimi, značilnimi za čas t. i. tretjega življenjskega obdobja.

Vsebine dela vsako leto nadgrajujemo, nekatere programe pa moramo tu in tam opustiti (kot npr. vodno telovadbo v Čateških toplicah, ker so nam odpovedali uporabo bazenov v času epidemije covida-19), tako da izvajamo sedaj strokovno voden program terapevtske vadbe v Šporni dvorani Brežice, v telovadnici Zdravstvenega doma Sevnica in v telovadnici ZC Aristotel d. o. o. Krško; spomladanske  in jesenske  dneve zdravja, gibanje za zdravje, poskrbimo za brezplačne presejalne meritve mineralne kostne gostote; veliko pozornosti manenjamo kakovostnim predavanjem in pogovorom s priznanimi strokovnjaki. Glasilo ZDBOS Sončnica je priljubljeno branje, saj prinaša številne koristne informacije in strokovne članke o osteoporozi in drugih boleznih, značilnih za obdobje po petdesetem letu.

Našim članom veliko pomeni ohranjanje in vzdrževanje socialne mreže, zato vključujemo v program dela izlete in različna srečanja, posebej ob zaključku dela posameznih skupin. Tudi za kak organiziran obisk gledališke predstave poskrbimo. Vsako leto se udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze.

Naš cilj je ozaveščanje prebivalcev naštetih občin o nevarnostih osteoporotičnih zlomov, o zdravem načinu življenja in nujnosti skrbi za lastno zdravje. Pri tem nas finančno podpirajo lokalne skupnosti in FIHO (preko ZDBOS), po strokovni in delno logistični plati pa Splošna bolnišnica Brežice, Zdravstveni center Aristotel d. o. o. Krško in Zdravstveni dom Sevnica. Redno sodelujemo z  Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije.

Zanimivost: 63 % članstva ima e-pošto.

DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE HRASTNIK

Trg Franca Kozarja 2, 1430 Hrastnik,  p.p.26
T: 041 790 398
Davčna številka: 63991624
Matična številka: 4015975
Poslovni račun: Delavska hranilnica, SI56 6100 0000 9456 586
E: [email protected] ali [email protected]
Uradne ure: vsak četrtek od 17.00 -18.00 v pisarni DU Hrastnik

Upravni odbor: Silva Centrih, 041 790 398, Slavi Gala, Majda Potisek, Mihela Činžar, Breda Ocepek, Irena Kavšek, Zlata Majcen, Janja Gianini, Marija Jesenšek

Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 2009, z delom pa je pričelo 2010. Ustanoviteljice društva so bile Slavi Gala, Silva Centrih in Marija Jesenšek. Leto 2014 smo zaključili s 120 članicami in člani društva. Delujemo s sredstvi članarine, prispevkov občine Hrastnik, zadnji dve leti pa tudi s sredstvi FIHO. Za izvedbo programov pa so pomembna predvsem sredstva udeleženk na posameznih dejavnostih.

Naš program vključuje pohode in nordijsko hojo, terapevtsko gimnastiko, plavanje, predavanja, izlete, v maju šolo zdravja v Izoli in jesensko druženje v toplicah. Vedno smo prisotni na svetovnem dnevu osteoporoze.

Veliko delamo na osveščenosti prebivalstva o tej tihi bolezni, zato so naša predavanja odprta za vse občane. Vsako leto se v mesecu juniju predstavimo na srečanju vseh društev naše občine. Povezujemo se z več društvi, npr. z diabetiki, invalidi, hrbteničarji in mladimi. Organiziramo tudi družinski piknik, kjer je vedno dobra udeležba, saj nam druženje veliko pomeni.

Člani društva imajo v ZD  Hrastnik 10% popust na pregledu z DXA aparatom.

Naš cilj je pridobiti čim več članov, saj je številčno močno društvo še bolj prepoznavno in uspešno. Da delamo dobro, dokazuje podatek, da imamo člane celo iz Trbovelj, Zagorja, Novega mesta, Ljubljane, Radeč in Prebolda.

Zanimivost: veliko sodelujemo z osnovnimi šolami.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ŠALEŠKE DOLINE VELENJE

Šaleška cesta 3, p.p. 508, 3320 Velenje
T: 040 724 008
Davčna številka: 52375609
Matična številka: 2044897000
Poslovni račun: SI56 6100 0000 7175 243, Delavska hranilnica
E: [email protected]
Uradne ure: prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure

Izvršni odbor:
predsednica: Janja Rednjak, dipl. org. soc., 040 724 008
podpredsednica: Barbara Slamek, mag. zdrav. nege, dipl. m. s.
sekretarka: Lucija Venta, univ. dipl. politolog
ostali člani IO: Janez Terbovšek, Rozika Kamenik, Alenka Kamenik, Hedvika Rener

Nadzorni odbor:
predsednica: Rozika Trbovšek
članici: Slavka Sajko in Regina Kukovič

Disciplinska komisija:
predsednica: Adela Pušnik
članici: Poldka Šlutej in Tatjana Hribernik

Strokovna vodja: Aleksandra Vasiljević, dipl. m. s., voda referenčnij ambulant v ZD Velenje

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2005, sedaj (leto 2015) šteje 150 članov. Dejavnost je pestra: ob ponedeljkih imamo orientalski ples, ob torkih nordijsko hojo, ob sredah jogo, enkrat mesečno ob torkih dopoldne ročne spretnosti, ob četrtkih telovadbo.V termah Dobrna in Topolšica imamo popust za plavanje, šolo osteoporoze pa izvajamo v toplicah in na morju – na Debelem rtiču. Skrbimo za sodelovanje med generacijami. Ob vsaki priložnosti se predstavimo na stojnici sredi Velenja.

Zanimivost: ob Škalskem jezeru imamo posajena svoja drevesa.

NOVO: Društvo ima od 17. 4. 2019 tudi uradno skrajšano ime, in sicer DRUŠTVO SONČNICA.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ

Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
T: 04 204 31 57, 041 382 270, 040 496 698, 041 593 899
Davčna številka: 38964287
Matična številka: 116925400
Transakcijski račun: 03126-1000002090
E: [email protected], [email protected]

Uradne ure: ponedeljek od 9 -11 ure in vsak prvi ponedeljek od 16 -17 ure – v pisarni; sreda od 12. do 14. ure na telefon 040-496-698 (Mojca) Predsednica: Milena Zupin, 041 382 270

Začetki društva segajo v leto 2000, ko se nas je peščica sestala na ustanovnem zboru. V maju, na dan mladosti, smo že odšle na prvi izlet v Strunjan, oktobra pa začele telovaditi. Niti predstavljale si nismo, da bo to gibanje v kratkem času pritegnilo toliko članic, saj je društvo leta 2003 združevalo že okrog 800 žensk, leta 2010 jih je štelo neverjetnih 1093, zdaj pa nas je še vedno zelo veliko – 950.

Zanimivost: smo najmočnejše društvo v Zvezi, delujemo v 40 skupinah; v hribih imamo odprte društvene vpisne knjige.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO OBALNO-KRAŠKE REGIJE

Strunjan 148, 6320 Portorož, pisarna: Jurčičeva 2, 6000 Koper
T: 05 627 2049, 040 668 930
Davčna številka: 73782572
Matična številka: 1146939000
Poslovni račun: 10100 – 003577524
E: [email protected]

Uradne ure: sreda od 9. do 11. ure (Jurčičeva 2, Koper)

Predsednica: Vojka Močnik, 041 993 292

Društvo smo ustanovili leta 1998, sedaj šteje 700 članov (podatek za leto 2015). Lahko rečemo, da so se življenjske navade naših članov bistveno spremenile, za kar so zaslužni predvsem izobraževanje na predavanjih, organizirana telesna vadba, redno gibanje ter pravilno prehranjevanje.

Zanimivost: za svoj dan so si članice izbrale 25. maj, dan mladosti tretje generacije.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO LJUBLJANA

Potrčeva 16, 1000 Ljubljana
T: 01 540 19 15
Davčna številka: 64630811
Matična številka: 1205625
Poslovni račun: 02010 – 0091853049
E: [email protected]

Uradne ure: prvi in drugi torek od 10. do 12. ure

Predsednica: Duša Hlade Zore, dr. med., 041 365 443

Smo prvo društvo osteoporotikov  v Sloveniji, ustanovljeno leta 1997. Imamo 410 članov (podatek za leto 2015). Pri  pripravi letnih programov in pri izvedbi nas vodi moto:”Mislite nase, vlagajte vase in naredite nekaj zase.”

Zanimivost: pripravljamo dobro obiskana potepanja po Ljubljani, tako povezujemo gibanje s kulturo.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO JESENICE

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
T: 040 616 981, 070 875 956, 04 583 4125, 04 580 67 51
Davčna številka: 63023920
Matična številka: 1173243000
Poslovni račun: 07000 – 0000820516
E: drustvo.[email protected]

Spletna stran: jesenice-osteoporoza.si

Izvršni odbor društva:
predsednica: Nuša Ražman, T: 040  616  981
blagajničarka: Tadeja Gluhar
članica Lidija Brešan, zadolžena za telovadbo; članica Sonja Erjavec, zadolžena za izlete;
članica Angelca Jenko, zadolžena za izlete; član Andrej Mohorčič, zadolžen za pohode

Uradne ure: Vsako prvo sredo od 15.30 do16.30; vsak prvi četrtek med 8. in 11. uro v Domu upokojencev dr. F. Berglerja, U. S. Bokala 4 na Jesenicah.

Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice je bilo ustanovljeno leta 2001. Smo humanitarna, neprofitna organizacija, ki deluje v okviru Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Pokrivamo občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Bohinj, Radovljica in Gorje.

Naša dejavnost je usmerjena v preventivo in pomoč bolnikom z osteoporozo. Društvo deluje v smislu osveščanja in ozaveščanja članic in članov ter drugih občanov o sami bolezni in njenih posledicah. Na uradnih urah boste izvedeli vse, kar vas zanima o osteoporozi, lahko se boste včlanili v društvo in dobili literaturo o bolezni. Članicam in članom skušamo pomagati pri problemih z boleznijo toliko, kolikor  je v naši pristojnosti.

Imamo širok spekter dejavnosti:
– predavanja zdravnikov o boljšem poznavanju in preprečevanju osteoporoze,
– predavanja in delavnice o zdravi prehrani,
– trikrat tedensko po eno uro poteka telesna vadba pod strokovnim vodstvom,
– vsak prvi petek v mesecu se članice in člani udeležijo lažjih vodenih pohodov,
– enkrat mesečno organiziramo delavnice ročnih del,
– organiziramo dva enodnevna izleta, ki sta vedno združen s kopanjem v zdraviliških termah,
– večkrat letno izvajamo UV merjenje kostne gostote od Rateč do Radovljice,
– dvakrat letno obiščemo za več dni naša termalna zdravilišča,
– članicam in članom pošljemo čestitko ob rojstnem dnevu,
– spomnimo se jubilantov za 70, 80 in 90 let.

Zanimivost: ob rojstnem dnevu prejme vsaka članica unikatno voščilnico, izdelano v društvu.

DRUŠTVO OSTEOPOROZE TRBOVLJE

Ulica 1. junija 2, p. p. 138, 1420 Trbovlje
T: 031 686 332
Davčna številka: 11006439
Matična številka: 1129490
Poslovni račun: 26330 – 0089299461
E: [email protected], [email protected]

Uradne ure: sreda od 10. do 11. ure

Predsednica: Olga Ravnikar, T: 051 230 362

Ob ustanovitvi leta 2000 smo bili kot majhni otroci, ki se učijo hoditi, v poznejših letih pa smo že zelo dobro podkovani v poznavanju osteoporoze. Smo odlično društvo, polno aktivnosti, ki spodbudno vplivajo na razpoloženje članic in članov, da pozabijo na bolezen, vsakodnevne tegobe in se tudi radi udeležujejo dejavnosti. Zato pravimo: ne poslušajte, kje vas kaj boli, vzemite v roke naš program in našli boste rešitev za skoraj vsak dan.

Zanimivost: društvo ima kar dve pohodniški skupini.

GORIŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO NOVA GORICA

Kidričeva 9, p. p. 298, 5000 Nova Gorica
T: 05 398 55 95 (v času dežurstva), 031 334 360, 031 303 730
Davčna številka: 92596231
Matična številka: 1149954
Poslovni račun: 04750 – 0000165145
E: [email protected]
Spletna stran: http://goosteo.nvoplanota.si/

Uradne ure: sreda med 14.00 in 16.00 in prvi ponedeljek v mesecu med 9. in 11.uro.

Upravni odbor:
Milojka Pirc  ̶  predsednica, Andrejka Čermelj, Nadja Dimic, Vojka Ferlat, Darinka Kavčič, Zdravka Kante, Zorica Konrad, Hilarija Logar, Jolanda Nanut, Valerija Seljak, Majda Žgavec

Nadzorni odbor:     
Vlasta Fabjan, Aleksandra Hvalič, Jelka Križan

Častno razsodišče:
Aleksandra Gašparin, Ema Otrin, Tonica Rijavec Pečanac

Obstajamo od 1998. leta in nas je 455 (podatek za leto 2015). Ocenjujemo, da smo pripomogli k povečani kakovosti življenja naših članov in k njihovemu boljšemu zdravstvenemu stanju. Preventivnih programov za ohranjanje zdravja se udeležuje 75% članov. Glede na starostno strukturo so posebej pomembne vsebine, ki jih izvajamo kot preprečevanje socialne izključenosti. Programi so prilagojeni vsem, ugotavljamo, da jih obiskujejo tudi tisti, ki se ne morejo več udeleževati določenih telesnih vadb.

Zanimivost: na letnem srečanju se vsakič pomerimo v nogometu; poudarek društvenega dela je na preprečevanju socialne izključenosti zaradi bolezni

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO KOČEVSKO-RIBNIŠKE REGIJE, KOČEVJE

Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje
T: 051 410 577; 031 271 082, 051 410 577, 031 271 082
Davčna številka: 53124367
Matična številka: 1171461000
Poslovni račun: SI56 0232 0025 7969 856
E: [email protected], [email protected]
Predsednica: Marjeta Gregorčič, T: 041 814 774

Društvo deluje od leta 2005 in ima 118 članic (podatek za leto 2015). Delujemo predvsem preventivno, bolnic z osteoporozo je malo. Večinoma smo še vse zaposlene ali pa imamo opravka z majhnimi vnuki. Telovadba je še vedno naš privilegij in je množično obiskana od septembra do aprila.. V poletnih mesecih imamo vsak ponedeljek in torek nordijsko hojo. Uspemo organizirati dva izleta: prvega ob koncu telovadbe, drugega okrog božiča. Članice se sestajamo vsako sredo v poznih popoldanskih urah v DSO Kočevje.

Zanimivost: na telovadbo hodi kar polovica članic.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO ORMOŽ

Ptujska cesta 8, 2270 Ormož
T: 02 740 12 16, 051 378 91
Matična številka: 1148427000
Poslovni račun: 04103 – 0000952187
E: [email protected]
Uradne ure: Vsak petek od 8. do 10. ure

Predsednica: Cilka Špindler, T: 041 454 876

Bolniki z osteoporozo iz Ormoža so bili že v letu 2002 organizirani kot samostojna sekcija v okviru Društva za osteoporozo Radenci. Kot samostojno društvo pa delujemo od 19.2.2003, na Upravni enoti Ormož smo vpisani v register društev 13. 3.2003 pod štev.02600-0004/03.

Trenutno je včlanjenih 213 članov, od tega s plačalo članarino 211 članov. Z minimalnimi začetnimi sredstvi iz članarine in donatorskimi prispevki smo organizirali več strokovnih predavanj o osteoporozi in varovanju kosti pa tudi predavanja o zdravi prehrani, premagovanju stresa, o pomenu pitja vode in o nordijski hoji,  izvedli smo prikaz nekaterih vaj za zdravo hrbtenico. Vse aktivnosti so potekale pod sloganom »ZA ZDRAVE KOSTI POSKRBIMO SAMI«.

Program izvajamo in nadgrajujemo že dvanajsto leto, vedno z novimi metodami in oblikami dela. Vsako drugo leto izvedemo presejalne UZ meritve mineralne kostne gostote. Vsako  leto organiziramo meritve MKG v izbranem DXA centru v Velenju pri dr. Aleksandri Žuber za tiste, ki so  poslani na podlagi UZ meritev, in tudi za vse bolnike, ki morajo na redne kontrolne meritve in posvet k zdravnici glede nadaljnjega zdravljenja osteoporoze.

Redno se udeležujemo svetovnega dneva osteoporoze. V enem izmed naših termalnih zdravilišč izvedemo dan zdravja, v Krkinem zdravilišču v Strunjanu pa izredno aktiven teden zdravja.

V sklopu društva deluje posebna skupina POHODNIKI, ki je neformalno delovala že nekaj let prej. Sestavljajo jo predvsem upokojenke, sedaj članice društva za osteoporozo, kakor tudi mlajši ljubitelji zdravega načina življenja. Pohodi so vsak teden, tako da nas lahko srečate ob torkih med 13. in 18. uro na pešpoteh po gričevnati okolici Ormoža. Dnevno prehodimo tudi do 10 km, in to v vsakem vremenu.

Zanimivost: topel nasmeh in krepek stisk roke “tete Marte.”

KOROŠKO DRUŠTVO ZA OSTEIOPOROZO

Prežihova ulica 24, p. p. 29, 2390 Ravne na Koroškem
T: 031 724 488 (tajnica)
Davčna številka: 59472871
Matična številka: 1141562
Poslovni račun: SI 56 6100 0001 6528 662
E: [email protected]
Uradne ure: sreda, od 10. do 12. ure

Predsednica: Marijana Sterkuš, T: 040 393 970

Društvo deluje od leta 2002, vključenih je 424 članov (podatek za leto 2015) iz vseh iz vseh koroških občin. Povezujemo ženske in moške, ki želijo z različnimi aktivnostmi preprečevati pojav osteoporoze, z izobraževanjem pa navajamo na zdrav življenjski slog in bolj spoznavamo bolezen. Glavna motivacija je druženje, skupaj smo močnejši in bolj vplivni.

Zanimivost: skupine delujejo v vseh večjih krajih.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO DOLENJSKE, NOVO MESTO

Novi trg 5, p. p. 135, 8000 Novo mesto
T: 031 431 414, 031 299 590
Davčna številka: 42899133
Matična številka: 1718711
Poslovni račun: NLB d.d. 0297 0026 2254 797
E: [email protected]

Predsednica: Milojka Gutman,  T: 040 754 126

Tajnica: Ivanka Horvat, T: 031 299 590

Uradne ure: Vsak prvi četrtek od 16. do 18. ure

Društvo za osteoporozo Dolenjske je bilo ustanovljeno leta 2004 in je na podlagi Odločbe št. 026-157/2014 vpisano v register društev, ki se vodi pri Upravni enoti Novo mesto. Društvo je vpisano tudi v vpisnik prostovoljskih organizacij pod zaporedno številko vpisa 1377-1718711000, ki se vodi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve AJPES.

PREKMURSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA

Lendavska ul. 14a, p. p. 294, 9000 Murska Sobota
T: 031 705 006
Davčna številka: 29160251
Matična številka: 1394142000
Poslovni račun: 02340 – 0253817179
E: [email protected]

Uradne ure: Vsak prvi in tretji torek v mesecu od 9. do 11. ure na Lendavski ulici 14/a

Upravni odbor:
predsednica: Marija Horvat, T: 031 705 006
podpredsednici: Danica Flisar in Zinka Bačvič
tajnica: Milena Čerpnjak
blagajničarka: Marta Dravec
strokovna svetovalka: Ema Mesarič, d. m. s.
vodji telovadnih skupin: Anica Sapač in Fani Cvjetkovič
zadolžena za izobraževanje: Angela Kuhar, d. m. s.

Nadzorni odbor:
predsednica: Sonja Rendulič
članici: Majda Donko in Ida Horvat

Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2003 in šteje okoli 320 članic in članov. Smo aktivni in prepoznavni v lokalnem okolju.  Delujemo multidisciplinarno, povezovalno, strokovno, inovativno. Že vrsto let sodelujemo na projektih z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, OE Murska Sobota, s Centrom za krepitev zdravja Murska Sobota, Splošno bolnišnico Murska Sobota s ciljem ohranjati in krepiti zdravje prebivalcev našega območja. Veliko energije vlagamo v  razvoj društva. Naš cilj je pridobiti nove in tudi mlajše člane. Pritegniti jih želimo s predavanji, ustvarjalnimi delavnicami in različnimi  preventivnimi vsebinami programov, ki temeljijo na zdravem življenjskem slogu, zdravi prehrani in gibanju.  V ta namen imamo organizirano tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke. Velik poudarek dajemo tudi druženju. Na izlete, letovanja, pohode in različne dogodke, kot sta na primer svetovni dan zdravja in svetovni dan gozdov, privabimo veliko ljudi. Te dogodke obogatimo še s strokovnimi vsebinami. Našim članicam in članom tako z ozaveščanjem o bolezni in preventivi povečujemo kakovost življenja in jih motiviramo za pozitivni odnos do življenja kljub bolezni. Prav tako tudi svetujemo glede uporabe zdravil in opozarjamo na stranske učinke. Vsi člani prejemajo revijo Sončnica, obvestila pa jim pošiljamo po redni in po elektronski pošti. O dejavnostih v društvu obveščamo širšo javnost z objavami v lokalnih časopisih Mali rihtar (v Beltincih) in Sobočanec (v Murski Soboti), ki izhajata večkrat letno.

DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE ZAGORJE OB SAVI

Kidričeva 11a, 1410 Zagorje ob Savi
T: 041 814 744
Davčna številka: 57417962
Matična številka: 2261774000
Poslovni račun: 02338 – 02571392361
E: [email protected]

Upravni odbor:
predsednica: Cveta Garantini,  T: 041 814 774
podpredsednica: Mira Korimšek
tajnica: Marija Nedeljko
blagajničarka: Sonja Meterc
ostale članice: Marija Ojsteršek. Darinka Sušnik, Slavica  Juvan Zupančič, Valerija Hočevar, Silva   Korinšek

Nadzorni odbor:
Marija Draksler, Vida Gnedič, Cvetka Irgolič

TRR: DH SI56  6100  0000  6352  295

Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.30 do 17.30.

Društvo za preprečevanje osteoporoze je bilo ustanovljeno leta 2007 in uradno registrirano 15.2.2008. Šteje 125 članic in tudi nekaj članov iz občine Zagorje, posamezniki pa prihajajo iz Hrastnika,Trbovelj in Litije. Osnovno poslanstvo društva je osveščanje prebivalstva o osteoporozi, o njenem preprečevanju in zdravljenju.

Našim članicam nudimo terapevtsko gimnastiko (1 x tedensko) pod vodstvom fizioterapevtke, kopanje v termalnem bazenu na Izlakah (2 x tedensko), sprehode po zagorski okolici, v poletnem času kopanje v Rimskih Toplicah, kopalne izlete v zdravilišča (3 x letno ), 5- dnevno šolo osteoporoze v enem izmed slovenskih zdravilišč, zdravstvena predavanja in prijateljska druženja – vse z namenom ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu. Z veljavno člansko izkaznico imajo člani različne popuste v zdravilišču Laško in 10 % popust pri merjenju kostne gostote v ZD Hrastnik. 2 x letno prejmejo na dom  glasilo Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije Sončnico, v kateri lahko preberejo koristne zdravstvene informacije. Na voljo so jim tudi strokovne brošure z zdravstvenega področja.

Leta 2013 so članice ustanovile pevsko skupino Vesele sončnice, ki šteje 10 članic. Pojejo predvsem pesmi z rudarsko tematiko in nastopajo na lokalnih prireditvah.Članstvo v društvu raste, ker se čedalje bolj zavedamo, da v boju proti bolezni največ lahko storimo sami.

Zanimivost: v okviru društva deluje pevski zbor Vesele sončnice.

Zemljevid društev za osteoporozo po Sloveniji