Društva

Seznam društev bolnikov z osteoporozo po Sloveniji:

OBMOČNO DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO CELJE

Območno društvo bolnikov z osteoporozo Celje
Brodarjeva 4, 3000 Celje

Telefon: 041 992 824
E-mail naslov: [email protected]
Uradne ure pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. -12. ure

Območno društvo bolnikov z osteoporozo Celje je bilo ustanovljeno leta 1998 in uradno registrirano leta 1999. Združuje osem lokalnih društev, ki jih vodi 14 poverjenic, prostovoljk  na območju več upravnih enot:  Mozirje, Nazarje, Šempeter, Žalec, Vojnik, Loče, Zreče, Slovenske Konjice. Poverjeništva so društvu v veliko pomoč, saj v svojih lokalnih območjih komunicirajo s člani in širšo javnostjo.

Članice in člani društva se redno udeležujemo tedenske telovadbe, organiziranih krajših pohodov, nordijske hoje in hidrovadbe v zdraviliščih Laško, Topolšica in Zreče, kjer imamo sklenjene pogodbe. V okviru Regijskega centra medgeneracijskega druženja Celje redno zagotavljamo prisotnost na  predavanjih, ustvarjalnih delavnicah, preventivnih in dobrodelnih programih.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO POMURJA – RADENCI

Radgonska cesta 9, p.p. 96, 9252 Radenci
T: 040 476 970
Davčna številka: 60063475
Matična številka: 1155555000
Poslovni račun: 0234 – 4008 9238 150
E: [email protected];
Uradne ure pisarne: torek od 9. do 12. ure

Upravni odbor:
predsednica: Silva Marinković, T: 031 822 728
podpredsednica: Silvestra Kranjec Bezjak
tajnica:  Jožica Benko
blagajničarka: Darinka Cep
članice: Angela Felkar, Mira Janžek, Ida Mir in Vera Petrovič

Nadzorni odbor:
predsednica: Terezija Šegula
članici: Bernarda Drvarič in Štefka Lesjak

Disciplinska komisija:
predsednica: Angela Klement
članici: Dragica Dietner in Jožica Skerbinšek

Društvo je bilo ustanovljeno 19. 4. 1999 v Termah Banovci na pobudo zdravnika Tomislava Menarta in nekaj zagnanih nadebudnežev. Vanj so bile vključene članice in nekaj članov s širokega območja: od Ormoža in Gorišnice preko Ljutomera, Murske Sobote, Goričkega, Radenec do Lenarta. Zaradi lažjega delovanja  ̶   v društvo je bilo včlanjenih čez 600 članic in članov  ̶   je bilo delo organizirano v več sekcijah, ki so  se  v letih 2003 in 2004 oblikovale v samostojna društva s sedežem v Murski Soboti, Ormožu in Ljutomeru ter naše Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci s sedežem v Radencih.

Sedaj imamo okoli 250 članic in članov z območja občin Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci pri Ljutomeru, Gornje Radgone, Benedikta, Cerkvenjaka, Lenarta v Slovenskih goricah, Apač, Cankove, Rogaševcev, Grada, Kuzme, Puconcev, Murske Sobote, Tišine in celo iz Slovenskih Konjic ter avstrijske Radgone.

Ledino društva so orali na začetku Tomislav Menart, dr. med., specialist ortoped in travmatolog, kasneje Irma Farkaš, dr. med., spec. ortoped, Silvestra Kranjc Bezjak, dr. med., spec. ginekologije in mnogi drugi strokovnjaki s področja medicine, farmacije, živilske tehnologije,  fizioterapije, zdravstvene nege iz  Zdravstvenega doma Gornja Radgona in Zdravilišča Radenci. Članice in člani vedno radi prisluhnemo predavanjem, ko nas  strokovnjaki  na poljuden in zanimiv način seznanjajo in osveščajo o pomenu zdravega  življenjskega sloga v tretjem življenjskem obdobju.

Vsem pa največ pomeni druženje na pohodih in drugih oblikah rekreacije,  na izletih po pokrajinah naše domovine in izven nje. Vsako leto  se  udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze in svetovnega festivala praženega krompirja.  S svojo dejavnostjo,  ozaveščanjem o skrbi za zdravo življenje brez zlomov kosti smo prepoznavni in  si prizadevamo, da bi privabili v svoje vrste tudi mlajše prebivalce, da prinesejo sveže ideje in popestrijo dejavnost društva.  Pri tem nam pomagajo in nas podpirajo ZD Gornja Radgona, občine, iz katerih prihajajo naši člani in članice, donatorji in nenazadnje tudi ZDBOS.

Zanimivost:  največ zadovoljstva našim članicam in članom pomenijo druženja na organiziranih izletih po ožji in širši domovini, vsako leto se udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO LJUTOMER

Prešernova ul. 25, 9240 Ljutomer
T: 051 383 981
Davčna številka: 91964008
Matična številka: 1874322
Poslovni račun: 02343 – 0254394085
E: [email protected]

Upravni odbor:
predsednica: Vlasta Markovič, T: 051 383 981
podpredsednica: Nada Pihler Gorišek
tajnica: Ljubica Žabot
članice: Zdenka Kerin, Manja Kumer, Sonja Slana, Antonija Vrbajnšak, Marija Žuman

Nadzorni odbor:
predsednica: Zinka Pergar
člana: Jarmila Černjavič in Anton Kapun

Častno razsodišče:
predsednica: Marija Kuhar
članici: Fani Zorec in Dragica Habjanič

Poverjenice: Vika Lebar, Zdenka Kerin, Nada Špilak, Ana Kumer, Neva Budna, Darinka Koprivnik, Olga Magdič, Albina Senčar, Zdenka Zorec, Marija Žuman, Draga Ficko in Antonija Vrbanjšak

Društvo za osteoporozo Ljutomer je bilo ustanovljeno 12. 3. 2004. Pred tem smo nekaj let delovali kot sekcija Društva za osteoporozo Pomurje Radenci. Predsednica novoustanovljenega društva je postala Vlasta Markovič, ki je s prizadevnim delom in ob sodelovanju članic upravnega odbora utrdila ugled društva v lokalnem okolju, tako da v letu 2014, ko obeležujemo desetletnico delovanja, štejemo že 381 članic in članov, občina Ljutomer pa nam je ob tej priložnosti podelila pisno priznanje.

Delujemo kot velika družina, ki skrbi za vsakega člana tako, da upošteva njegove želje in potrebe. Znamo pozabiti na tegobe vsakdanjega življenja, ves čas se izobražujemo, ozaveščamo člane in širšo javnost o preventivi, odkrivanju in zdravljenju osteoporoze, opozarjamo na pomen zdrave prehrane in rekreacije, opravljamo ultrazvočne meritve mineralne kostne gostote, rizičnim svetujemo nadaljnjo obravnavo v zdravstveni službi. Organiziramo tudi letovanja na morju in poskrbimo še za druge oblike rekreacije. Naši programi so zastavljeni tako, da omogočajo udeležbo čim večjemu številu članov in tudi v teh kriznih časih so naše prireditve in izleti dobro obiskani, saj se prilagajamo trenutni situaciji. Odprti smo za vsakogar, zato vabljeni med nas.
Zanimivost: imamo enega člana z Dunaja in eno članico s sosednje Hrvaške.

DRUŠTVO ZA PRREPREČEVANJE OSTEOPOROZE POSAVJE, BREŽICE

Černelčeva 15, 8250 Brežice
T: 051 33 99 21
Davčna številka: SI50535099
Poslovni račun: SI56 6100 0001 1704 755
E-mail: [email protected], [email protected]

Spletna stran: osteo-posavje.si
Uradne ure: ponedeljek od 10. do 12. ure, v pisarni na Prešernovi 13, stavba VGC Brežice

Vodstvo društva v mandatu 2022–2026
Upravni odbor:
predsednica: Milena Jesenko, tel. o51 33 99 21
podpredsednica: Marica Grm, tel. 041 780 309
tajnica: Erika Bibič, tel. 041 831 153
članice: Jelka Gričar, Majda Klun, Elica Krajnc, Majda Piltaver, Danica Požek, Majda Staut, Ana Vrhovšek, Metka Žlak

Nadzorni odbor:
predsednica: Nada Pavlič
članica: Jožica Ferenčak
članica: Meta Kranjčevič

Računovodstvo (od. 1. 2. 2022): Jernej Zorko, s. p.

Društvo je bilo ustanovljeno 8. 11. 2002, dejansko pa je začelo delovati 10. januarja 2003, ko je bilo registrirano pri UE Brežice. Število članov se spreminja, ves čas se giblje med 240 in 300. Pokrivamo območje občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in delno Šentjernej, posamezne člane pa imamo še iz Ljubljane, Šmarjeških Toplic, Mirne na Dol., Polzele. Prve korake smo naredili z Vando Kostevc Zorko, dr. med., spec. inter. med., kasneje pa smo sodelovali s priznanimi strokovnjaki iz različnih zdravstvenih ustanov, ki so nas sproti seznanjali z novostmi pri odkrivanju in zdravljenju osteoporoze in z drugimi boleznimi, značilnimi za čas t. i. tretjega življenjskega obdobja.

Vsebine dela nadgrajujemo, nekatere programe pa tudi opustimo. Društvo skrbi za boljšo kakovost življenja bolnikov z osteoporozo ter ozaveščanje članov in širše javnosti o bolezni – trhlih, poroznih kosti. V ta namen imamo predavanja, izvajamo terapevtsko in hidro terapevtsko telesno vadbo, spodbujamo organizirano hojo, navajamo prebivalstvo na primerno prehrano in lastno skrb za zdravje. Z ultrazvočnimi meritvami mineralne kostne gostote na petnici opozarjamo na morebitno osteoporozo, z računalniško metodo FRAX pa ugotavljamo, kolikšna je pri posamezniku ogroženost za zlome v prihodnjih letih. Širšo javnost seznanjamo z več aktivnostmi tudi pod nazivom Popoldne za zdravje v KS , posebna promocijska prireditev je tudi enkrat letno Osteotlon. K boljšemu psihofizičnemu počutju in manjši socialni izključenosti prispevajo dnevi zdravja, izleti in druga srečanja, tudi ogledi kulturnega dogodka.

Strokovnost našega dela zagotavlja sodelovanje z zdravstvenimi zavodi v vseh treh občinah, to so naši partnerji: Splošna bolnišnica Brežice, CKZ ZD Brežice, ZC Aristotel Krško, CKZ ZD Krško, CKZ ZD Sevnica. Vključeni smo v Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije.

Med članstvom je zelo priljubljeno branje glasilo ZDBOS Sončnica, saj prinaša številne koristne informacije in strokovne članke o osteoporozi in drugih boleznih, značilnih za obdobje po petdesetem letu. Vsako leto se udeležimo prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze.

80 % članstva ima e-pošto, ki nam omogoča sprotno in hitro obveščanje o aktualnem dogajanju v društvu. Vsakoletni program, natisnjen v brošuri, prejmejo vsi člani, hkrati pa služi za promocijo društva ob različnih priložnostih.

DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE HRASTNIK

Trg Franca Kozarja 2, 1430 Hrastnik,  p. p. 26
T: 041 790 398
Davčna številka: 63991624
Matična številka: 4015975
Poslovni račun: Delavska hranilnica, SI56 6100 0000 9456 586
E-mail: taja321@gmail.com ; tel. 041 790 398
Uradne ure: vsako sredo od 17.00 -19.00 v pisarni društva

Upravni odbor:
predsednica: Silva Centrih (tel. 041 790 398)
namestnik predsednice: Franc Završnik
blagajničarka: Vera Lakner
članice: Majda Potisek, Mihela Činžar, Irena Kavšek, Janja Gianini, Vanda Crnkovič, Jerca Marinko, Ida Pevec

Nadzorni odbor:
Rudi Potisek, Marija Rizvič in Frida Zalet

Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 2009, z delom pa je pričelo 2010. Ustanoviteljice društva so bile Slavi Gala, Silva Centrih in Marija Jesenšek. Leto 2014 smo zaključili s 120 članicami in člani društva. Delujemo s sredstvi članarine, prispevkov občine Hrastnik, zadnji dve leti pa tudi s sredstvi FIHO. Za izvedbo programov pa so pomembna predvsem sredstva udeleženk na posameznih dejavnostih.

Naš program vključuje pohode in nordijsko hojo, terapevtsko gimnastiko, plavanje, predavanja, izlete, v maju šolo zdravja v Izoli in jesensko druženje v toplicah. Vedno smo prisotni na svetovnem dnevu osteoporoze.

Veliko delamo na osveščenosti prebivalstva o tej tihi bolezni, zato so naša predavanja odprta za vse občane. Vsako leto se v mesecu juniju predstavimo na srečanju vseh društev naše občine. Povezujemo se z več društvi, npr. z diabetiki, invalidi, hrbteničarji in mladimi. Organiziramo tudi družinski piknik, kjer je vedno dobra udeležba, saj nam druženje veliko pomeni.

Člani društva imajo v ZD  Hrastnik 10% popust na pregledu z DXA aparatom.

Naš cilj je pridobiti čim več članov, saj je številčno močno društvo še bolj prepoznavno in uspešno. Da delamo dobro, dokazuje podatek, da imamo člane celo iz Trbovelj, Zagorja, Novega mesta, Ljubljane, Radeč in Prebolda.
Zanimivost: veliko sodelujemo z osnovnimi šolami.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ŠALEŠKE DOLINE VELENJE

Šaleška cesta 3, p.p. 508, 3320 Velenje
T: 040 724 008
Davčna številka: 52375609
Matična številka: 2044897000
Poslovni račun: SI56 6100 0000 7175 243, Delavska hranilnica
E: [email protected]
Uradne ure: prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure

Izvršni odbor:
predsednica: Janja Rednjak, dipl. org. soc., 040 724 008
podpredsednica: Barbara Slamek, mag. zdrav. nege, dipl. m. s.
sekretarka: Lucija Venta, univ. dipl. politolog
ostali člani IO: Janez Terbovšek, Rozika Kamenik, Alenka Kamenik, Hedvika Rener

Nadzorni odbor:
predsednica: Rozika Trbovšek
članici: Slavka Sajko in Regina Kukovič

Disciplinska komisija:
predsednica: Adela Pušnik
članici: Poldka Šlutej in Tatjana Hribernik

Strokovna vodja: Aleksandra Vasiljević, dipl. m. s., vodja referenčnih ambulant v ZD Velenje

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2005, sedaj (leto 2015) šteje 150 članov. Dejavnost je pestra: ob ponedeljkih imamo orientalski ples, ob torkih nordijsko hojo, ob sredah jogo, enkrat mesečno ob torkih dopoldne ročne spretnosti, ob četrtkih telovadbo.V termah Dobrna in Topolšica imamo popust za plavanje, šolo osteoporoze pa izvajamo v toplicah in na morju – na Debelem rtiču. Skrbimo za sodelovanje med generacijami. Ob vsaki priložnosti se predstavimo na stojnici sredi Velenja.
Zanimivost: ob Škalskem jezeru imamo posajena svoja drevesa.

NOVO: Društvo ima od 17. 4. 2019 tudi uradno skrajšano ime, in sicer DRUŠTVO SONČNICA.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ

Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
T: 04 204 31 57, 041 382 270, 040 496 698, 041 593 899
Davčna številka: 38964287
Matična številka: 116925400
Transakcijski račun: 03126-1000002090
E: [email protected], [email protected]

Uradne ure: ponedeljek od 9 -11 ure in vsak prvi ponedeljek od 16 -17 ure – v pisarni; sreda od 12. do 14. ure na telefon 040-496-698 (Mojca) Predsednica: Milena Zupin, 041 382 270

Začetki društva segajo v leto 2000, ko se nas je peščica sestala na ustanovnem zboru. V maju, na dan mladosti, smo že odšle na prvi izlet v Strunjan, oktobra pa začele telovaditi. Niti predstavljale si nismo, da bo to gibanje v kratkem času pritegnilo toliko članic, saj je društvo leta 2003 združevalo že okrog 800 žensk, leta 2010 jih je štelo neverjetnih 1093, zdaj pa nas je še vedno zelo veliko – 950.
Zanimivost: smo najmočnejše društvo v Zvezi, delujemo v 40 skupinah; v hribih imamo odprte društvene vpisne knjige.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO OBALNO-KRAŠKE REGIJE

Strunjan 148, 6320 Portorož, pisarna: Jurčičeva 2, 6000 Koper
T: 05 627 2049, 040 668 930
Davčna številka: 73782572
Matična številka: 1146939000
Poslovni račun: 10100 – 003577524
E: [email protected]

Uradne ure: sreda od 9. do 11. ure (Jurčičeva 2, Koper)
Predsednica: Vojka Močnik, 041 993 292

Društvo smo ustanovili leta 1998, sedaj šteje 700 članov (podatek za leto 2015). Lahko rečemo, da so se življenjske navade naših članov bistveno spremenile, za kar so zaslužni predvsem izobraževanje na predavanjih, organizirana telesna vadba, redno gibanje ter pravilno prehranjevanje.
Zanimivost: za svoj dan so si članice izbrale 25. maj, dan mladosti tretje generacije.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO LJUBLJANA

Potrčeva 16, 1000 Ljubljana
T: 01 540 19 15
Davčna številka: 64630811

Matična številka: 1205625
Poslovni račun: 02010 – 0091853049
E: [email protected]

Uradne ure: prvi in drugi torek od 10. do 12. ure
Predsednica: Duša Hlade Zore, dr. med., 041 365 443

Smo prvo društvo osteoporotikov  v Sloveniji, ustanovljeno leta 1997. Imamo 410 članov (podatek za leto 2015). Pri  pripravi letnih programov in pri izvedbi nas vodi moto:”Mislite nase, vlagajte vase in naredite nekaj zase.”
Zanimivost: pripravljamo dobro obiskana potepanja po Ljubljani, tako povezujemo gibanje s kulturo.

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO JESENICE

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
T: 040 616 981, 070 875 956, 04 583 4125, 04 580 67 51
Davčna številka: 63023920
Matična številka: 1173243000
Poslovni račun: 07000 – 0000820516
E: drustvo.[email protected]
Spletna stran: jesenice-osteoporoza.si

Izvršni odbor društva:
predsednica: Nuša Ražman, tel. 040  616  981
blagajničarka: Tadeja Gluhar
članica Lidija Brešan, zadolžena za telovadbo; članica Sonja Erjavec, zadolžena za izlete;
članica Angelca Jenko, zadolžena za izlete; član Andrej Mohorčič, zadolžen za pohode

Uradne ure: Vsako prvo sredo od 15.30 do16.30; vsak prvi četrtek med 8. in 11. uro v Domu upokojencev dr. F. Berglerja, U. S. Bokala 4 na Jesenicah.

Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice je bilo ustanovljeno leta 2001. Smo humanitarna, neprofitna organizacija, ki deluje v okviru Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Pokrivamo občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Bohinj, Radovljica in Gorje.

Naša dejavnost je usmerjena v preventivo in pomoč bolnikom z osteoporozo. Društvo deluje v smislu osveščanja in ozaveščanja članic in članov ter drugih občanov o sami bolezni in njenih posledicah. Na uradnih urah boste izvedeli vse, kar vas zanima o osteoporozi, lahko se boste včlanili v društvo in dobili literaturo o bolezni. Članicam in članom skušamo pomagati pri problemih z boleznijo toliko, kolikor  je v naši pristojnosti.

Imamo širok spekter dejavnosti:
– predavanja zdravnikov o boljšem poznavanju in preprečevanju osteoporoze,
– predavanja in delavnice o zdravi prehrani,
– trikrat tedensko po eno uro poteka telesna vadba pod strokovnim vodstvom,
– vsak prvi petek v mesecu se članice in člani udeležijo lažjih vodenih pohodov,
– enkrat mesečno organiziramo delavnice ročnih del,
– organiziramo dva enodnevna izleta, ki sta vedno združen s kopanjem v zdraviliških termah,
– večkrat letno izvajamo UV merjenje kostne gostote od Rateč do Radovljice,
– dvakrat letno obiščemo za več dni naša termalna zdravilišča,
– članicam in članom pošljemo čestitko ob rojstnem dnevu,
– spomnimo se jubilantov za 70, 80 in 90 let.
Zanimivost: ob rojstnem dnevu prejme vsaka članica unikatno voščilnico, izdelano v društvu.

DRUŠTVO OSTEOPOROZE TRBOVLJE

Ulica 1. junija 2, p. p. 138, 1420 Trbovlje
T: 031 686 332
Davčna številka: 11006439
Matična številka: 1129490
Poslovni račun: 26330 – 0089299461
E: [email protected]
Uradne ure: prva sreda v mesecu od 10. do 11. ure
Predsednica: Marija Kanduč, T: 051 808 017

Ob ustanovitvi leta 2000 smo bili kot majhni otroci, ki se učijo hoditi, v poznejših letih pa smo že zelo dobro podkovani v poznavanju osteoporoze. Smo odlično društvo, polno aktivnosti, ki spodbudno vplivajo na razpoloženje članic in članov, da pozabijo na bolezen, vsakodnevne tegobe in se tudi radi udeležujejo dejavnosti. Zato pravimo: ne poslušajte, kje vas kaj boli, vzemite v roke naš program in našli boste rešitev za skoraj vsak dan.

Zanimivosti: Imamo skupino plesalk, ki plešejo že od leta 2019. Njihovo vodilo je: “Naravno zdravilo za stres, je ples!” Pohodniška skupina se poleg Zasavja podaja tudi v druge kraje po Sloveniji in tako spoznava našo lepo deželo.

GORIŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO NOVA GORICA

Kidričeva 9, p. p. 298, 5000 Nova Gorica
T: 05 398 55 95 (v času dežurstva), 031 334 360, 031 303 730
Davčna številka: 92596231
Matična številka: 1149954
Poslovni račun: 04750 – 0000165145
E: [email protected]
Spletna stran: http://goosteo.nvoplanota.si/
Uradne ure: sreda med 14.00 in 16.00 in prvi ponedeljek v mesecu med 9.00 in 11.00.

Vodstvo društva v mandatu 2022 – 2026
Upravni odbor
predsednica: Zdravka Kante
podpredsednica: Andrejka Čermelj
tajnica: Karla Božič
blagajničarka: Darinka Kavčič
ostale članice: Jolanda Nanut, Milojka Pirc, Zorica Konrad, Hilarija Logar, Darinka Albreht, Zora Korenč, Vanja Mladovan

Nadzorni odbor:    
predsednica: Vidojka Harej
članici: Marija Batistič in Andrejina Savelli

Častno razsodišče:
predsednica: Ana Ašanin
članici: Jelka Vuga in Dragica Gorjan

Goriško društvo za osteoporozo Nova Gorica, prej znano kot Goriško osteološko društvo, je bilo ustanovljeno leta 1998.  Je eno od najbolj prepoznavnih in aktivnih društev na Goriškem. Razveseljivo je, da se občanke in občani z vedno večjo ozaveščenostjo o nujnosti zdravega načina življenja vključujejo vanj, tako združuje že čez štiristo članic in članov. Pohvali se lahko z bogatimi preventivnimi programi za ohranjanje zdravja in preprečevanja socialne izključenosti. Članice in člani se radi udeležujejo terapevtske gimnastike, plavanja, joge, nordijske hoje, razvedrilnega plesa, pohodniških druženj, krajših vodenih ogledov, celodnevnih izletov, letovanj (aktivnih počitnic) na morju in v toplicah, raznih praznovanj, družabnih srečanj pa tudi predavanj o različnih strokovnih temah. Na predavanjih, ki jih izvajajo priznani strokovnjaki/nje s področja zdravljenja osteoporoze in drugih bolezni, se članice in člani seznanijo s svojo boleznijo in z zdravim načinom življenja. Vse vadbene dejavnosti vodijo strokovno usposobljeni vaditelji (fizioterapevti). Dejavnosti potekajo celo leto (redkejše so v poletnih mesecih).

Društvo vsako leto sprejme Program, ki ga v obliki brošure razdeli članom. Za izvajanje društvenega programa skrbi 11- članski upravni odbor, ki se mu prizadevno pridružuje tudi okrog 30 prostovoljk in prostovoljcev.

Da je društvo tako uspešno, gre pohvala in zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki z veliko predanostjo in vnemo skrbijo za vse dejavnosti. Posebne zasluge za uresničevanje zastavljenih ciljev imajo že večletne članice upravnega odbora z zdaj že nekdanjo predsednico Anito Mokorel, ki je trinajst let posvečala svoj prosti čas, znanje in dobro voljo poslanstvu našega društva. Leta 2019 je za svoje zasluge na področju humanitarnosti prejela občinsko nagrado. Zadnja tri leta je društvo pogumno in uspešno vodila Milojka Pirc, saj je morala s pravo umetnostjo krmariti med čermi zaprtja družbe v času korona epidemije.

Ocenjujemo, da smo pripomogli k povečani kakovosti življenja naših članov in k njihovemu boljšemu zdravstvenemu stanju. Preventivnih programov za ohranjanje zdravja se udeležuje 75% članov. Glede na starostno strukturo so posebej pomembne vsebine, ki jih izvajamo kot preprečevanje socialne izključenosti. Programi so prilagojeni vsem, ugotavljamo, da jih obiskujejo tudi tisti, ki se ne morejo več udeleževati določenih telesnih vadb.

Zanimivost: na letnem srečanju se vsakič pomerimo v nogometu; poudarek društvenega dela je na preprečevanju socialne izključenosti zaradi bolezni

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO KOČEVSKO-RIBNIŠKE REGIJE, KOČEVJE

Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje
T: 051 410 577; 031 271 082, 051 410 577, 031 271 082
Davčna številka: 53124367
Matična številka: 1171461000
Poslovni račun: SI56 0232 0025 7969 856
E: [email protected], mrepar1@anamarija
Predsednica: Marjeta Gregorčič, T: 041 814 774

Društvo deluje od leta 2005 in ima 118 članic (podatek za leto 2015). Delujemo predvsem preventivno, bolnic z osteoporozo je malo. Večinoma smo še vse zaposlene ali pa imamo opravka z majhnimi vnuki. Telovadba je še vedno naš privilegij in je množično obiskana od septembra do aprila.. V poletnih mesecih imamo vsak ponedeljek in torek nordijsko hojo. Uspemo organizirati dva izleta: prvega ob koncu telovadbe, drugega okrog božiča. Članice se sestajamo vsako sredo v poznih popoldanskih urah v DSO Kočevje.
Zanimivost: na telovadbo hodi kar polovica članic.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO ORMOŽ

Ptujska cesta 8, 2270 Ormož
Matična številka: 1148427000
Poslovni račun: 04103 – 0000952187
E: [email protected]
Uradne ure: Vsak petek od 8. do 10. ure
Predsednica: Cilka Špindler, T: 041 454 876

Bolniki z osteoporozo iz Ormoža so bili že v letu 2002 organizirani kot samostojna sekcija v okviru Društva za osteoporozo Radenci. Kot samostojno društvo pa delujemo od 19.2.2003, na Upravni enoti Ormož smo vpisani v register društev 13. 3.2003 pod štev.02600-0004/03.

Trenutno je včlanjenih 213 članov, od tega s plačalo članarino 211 članov. Z minimalnimi začetnimi sredstvi iz članarine in donatorskimi prispevki smo organizirali več strokovnih predavanj o osteoporozi in varovanju kosti pa tudi predavanja o zdravi prehrani, premagovanju stresa, o pomenu pitja vode in o nordijski hoji,  izvedli smo prikaz nekaterih vaj za zdravo hrbtenico. Vse aktivnosti so potekale pod sloganom »ZA ZDRAVE KOSTI POSKRBIMO SAMI«.

Program izvajamo in nadgrajujemo že dvanajsto leto, vedno z novimi metodami in oblikami dela. Vsako drugo leto izvedemo presejalne UZ meritve mineralne kostne gostote. Vsako  leto organiziramo meritve MKG v izbranem DXA centru v Velenju pri dr. Aleksandri Žuber za tiste, ki so  poslani na podlagi UZ meritev, in tudi za vse bolnike, ki morajo na redne kontrolne meritve in posvet k zdravnici glede nadaljnjega zdravljenja osteoporoze.

Redno se udeležujemo svetovnega dneva osteoporoze. V enem izmed naših termalnih zdravilišč izvedemo dan zdravja, v Krkinem zdravilišču v Strunjanu pa izredno aktiven teden zdravja.

V sklopu društva deluje posebna skupina POHODNIKI, ki je neformalno delovala že nekaj let prej. Sestavljajo jo predvsem upokojenke, sedaj članice društva za osteoporozo, kakor tudi mlajši ljubitelji zdravega načina življenja. Pohodi so vsak teden, tako da nas lahko srečate ob torkih med 13. in 18. uro na pešpoteh po gričevnati okolici Ormoža. Dnevno prehodimo tudi do 10 km, in to v vsakem vremenu.

Zanimivost: topel nasmeh in krepek stisk roke “tete Marte.”

KOROŠKO DRUŠTVO ZA OSTEIOPOROZO

Prežihova ulica 24, p. p. 29, 2390 Ravne na Koroškem
T: 031 724 488 (tajnica)
Davčna številka: 59472871
Matična številka: 1141562
Poslovni račun: SI 56 6100 0001 6528 662
E: [email protected]
Uradne ure: sreda, od 10. do 12. ure
Predsednica: Marijana Sterkuš, T: 040 393 970

Društvo deluje od leta 2002, vključenih je 424 članov (podatek za leto 2015) iz vseh iz vseh koroških občin. Povezujemo ženske in moške, ki želijo z različnimi aktivnostmi preprečevati pojav osteoporoze, z izobraževanjem pa navajamo na zdrav življenjski slog in bolj spoznavamo bolezen. Glavna motivacija je druženje, skupaj smo močnejši in bolj vplivni.
Zanimivost: skupine delujejo v vseh večjih krajih.

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO DOLENJSKE, NOVO MESTO

Novi trg 5, p. p. 135, 8000 Novo mesto
T: 031 431 414, 031 299 590
Davčna številka: 42899133
Matična številka: 1718711
Poslovni račun: NLB d.d. 0297 0026 2254 797
E-mail: gutman.milojka@anamarija
Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 16. do 18. ure.

Vodstvo društva v mandatu 2022 – 2026
Upravni odbor:
predsednica: Milojka Gutman,  tel. 040 754 126
podpredsednica: Vida Mamilovič
tajnica: Vesna Cimerman
Marjeta Primic
Alojzija Glavač
Dragica Derganc
Zdenka Režek
Ljubica Murn
Alenka Bavdaž

Nadzorni odbor:
Martina Dežan
Nada Murn
Malči Kovačič

Častno razsodišče:
Sonja Červ, Jožica Herič in Ana Resnik

Društvo za osteoporozo Dolenjske je bilo ustanovljeno leta 2004 in je na podlagi Odločbe št. 026-157/2014 vpisano v register društev, ki se vodi pri Upravni enoti Novo mesto. Društvo je vpisano tudi v vpisnik prostovoljskih organizacij pod zaporedno številko vpisa 1377-1718711000, ki se vodi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve AJPES.

PREKMURSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA

Lendavska ul. 14a, p. p. 294, 9000 Murska Sobota
T: 031 705 006
Davčna številka: 29160251
Matična številka: 1394142000
Poslovni račun: 02340 – 0253817179
E: [email protected]
Uradne ure: Vsak prvi in tretji torek v mesecu od 9. do 11. ure na Lendavski ulici 14/a

Upravni odbor:
predsednica: Marija Horvat, T: 031 705 006
podpredsednici: Danica Flisar in Zinka Bačvič
tajnica: Milena Čerpnjak
blagajničarka: Marta Dravec
strokovna svetovalka: Ema Mesarič, d. m. s.
vodji telovadnih skupin: Anica Sapač in Fani Cvjetkovič
zadolžena za izobraževanje: Angela Kuhar, d. m. s.

Nadzorni odbor:
predsednica: Sonja Rendulič
članici: Majda Donko in Ida Horvat

Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2003 in šteje okoli 320 članic in članov. Smo aktivni in prepoznavni v lokalnem okolju.  Delujemo multidisciplinarno, povezovalno, strokovno, inovativno. Že vrsto let sodelujemo na projektih z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, OE Murska Sobota, s Centrom za krepitev zdravja Murska Sobota, Splošno bolnišnico Murska Sobota s ciljem ohranjati in krepiti zdravje prebivalcev našega območja. Veliko energije vlagamo v  razvoj društva. Naš cilj je pridobiti nove in tudi mlajše člane. Pritegniti jih želimo s predavanji, ustvarjalnimi delavnicami in različnimi  preventivnimi vsebinami programov, ki temeljijo na zdravem življenjskem slogu, zdravi prehrani in gibanju.  V ta namen imamo organizirano tedensko vadbo pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke. Velik poudarek dajemo tudi druženju. Na izlete, letovanja, pohode in različne dogodke, kot sta na primer svetovni dan zdravja in svetovni dan gozdov, privabimo veliko ljudi. Te dogodke obogatimo še s strokovnimi vsebinami. Našim članicam in članom tako z ozaveščanjem o bolezni in preventivi povečujemo kakovost življenja in jih motiviramo za pozitivni odnos do življenja kljub bolezni. Prav tako tudi svetujemo glede uporabe zdravil in opozarjamo na stranske učinke. Vsi člani prejemajo revijo Sončnica, obvestila pa jim pošiljamo po redni in po elektronski pošti. O dejavnostih v društvu obveščamo širšo javnost z objavami v lokalnih časopisih Mali rihtar (v Beltincih) in Sobočanec (v Murski Soboti), ki izhajata večkrat letno.

DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE OSTEOPOROZE ZAGORJE OB SAVI

Kidričeva 11a, 1410 Zagorje ob Savi
T: 041 814 744
Davčna številka: 57417962
Matična številka: 2261774000
Poslovni račun: SI56 6100 0000 6352 295, DH
e-mail: [email protected]

Upravni odbor:
predsednica: Cveta Garantini,  T: 041 814 774
podpredsednica: Mira Korimšek
tajnica: Marija Nedeljko
blagajničarka: Sonja Meterc
ostale članice: Marija Ojsteršek. Darinka Sušnik, Slavica  Juvan Zupančič, Silva Korinšek, Karla Martinčič in vodstvo društva (4 članice)

Nadzorni odbor:
Marija Draksler, Vida Gnedič, Cvetka Irgolič

Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.30 do 17.30 na sedežu društva

Društvo za preprečevanje osteoporoze je bilo ustanovljeno leta 2007 in uradno registrirano 15.2.2008. Aktivno sodeluje pri vzgoji preprečevanja osteoporoze, organizira strokovna predavanja, šolo osteoporoze v toplicah, kopalne izlete, tedensko telovadbo, pohode, morske počitnice, posreduje članstvu strokovno literaturo (letake, zloženke), skratka skrbi za zdrav življenjski slog.
Šteje 110 članic. Deluje na območju občine Zagorje ob Savi, nekaj članic je tudi iz drugih občin.
V okviru društva deluje pevska skupina, Vesele sončnice ali Knapovske punce, kadar nastopajo v knapovskih oblačilih.
Društvo skrbi za krepitev družabnih stikov, kar je v jeseni življenja še posebej pomembno.

Zemljevid društev za osteoporozo po Sloveniji