Partnerstvo za dobrobit družbe

Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije je postala partner v projektu Partnerstvo za dobrobit družbe.

Cilj projekta je ustvarjanje sinergije med organizacijami in podjetji katere cilj je pozitiven vpliv na življenja ljudi.

V okviru projekta bo Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije ozaveščala partnerska podjetja o nevarnostih osteoporoze ter pomembnosti preventive in skrbi za zdrave kosti. V okviru projekta želimo še povečati ozaveščenost ljudi glede problematike osteoporoze ter spodbujati preventivne ukrepe tudi v poslovnem okolju.

Na portalu Moj mojster verjamejo, da družbena odgovornost in sodelovanje podjetij in organizacij se lahko medsebojno dopolnjujejo in tako dosegajo sinergijske učinke, ki vodijo v optimalno uporabo obstoječih sredstev za skupno dobro.

Pozivajo podjetja in obrtnike, da namenijo finančna ali druga sredstva, ki jih imajo na voljo ter tako podrejo delovanje organizacij.
Za to so se odločili, ker pravijo, da organizacije po drugi strani bolje poznajo potrebe in želje ljudi, ter znajo sredstva najbolje uporabiti za največji učinek v družbi.

Za podjetja pomenijo družbeno odgovorni projekti tudi priložnost za večjo vključenost v širšo družbo, večjo možnost sodelovanja s partnerji, povečanje ugleda blagovne znamke in povečanje privlačnosti za najbolj kakovostne kadre.

Več o projektu Partnerstvo za dobrobit družbe si lahko prebereta na predstavitveni strani.