Program dela DPO Posavje 2023

Program dela Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje za leto 2023 – po mesecih:

JANUAR

DEJAVNOSTVSEBINAKRAJDATUMZADOLŽENI ZA IZVEDBO
Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
PredavanjeKo nas muči ščitnicaSevnicapo dogovoru Milena Jesenko

FEBRUAR

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Zbor članovpo ustaljenem dnevnem reduBrežice15.2. 2023UO DPOP
PredavanjeSpanec je boljši kot žganecBrežice15.2. 2023 Milena Jesenko

MAREC

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Popoldne za zdravjemeritve MKG in FRAX, predavanje,
predstavitev društva za KS Kapele,
Globoko in Dobova
Kapelepo dogovoruErika Bibič, Elica Krajnc,
Milena Jesenko,
ZC Aristotel
Dnevi zdravjarekreativne dejavnosti, izobraževanjeStrunjan, Terme
»Krka«
12.3. – 17. 3. 2023Milena Jesenko

APRIL

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Ekskurzija (vlak)ogled zgodovinskih in kulturnih
znamenitosti mesta
Kranjpo dogovoruMilena Jesenko,
Erika Bibič
Jubilejni dogodek20 let delovanja društvaBrežice15.4. 2023organizacijski odbor – UO

MAJ

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Osteotlonpredstavitev različnih dejavnosti društva
v sodelovanju s partnerji
Krškopo dogovoruUO DPOP, ZVC Krško,
Policijska postaja Krško
EkskurzijaPo poti aleksandrinkTrst – Križ – Vipavapo dogovoruMilena Jesenko,
TA Autentica

JUNIJ

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Društveni pohodpohod s piknikom ob zaključku
spomladanskega dela programa
Bizeljskopo dogovoruUO DPOP

SEPTEMBER

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Izobraževanjedelavnica: uporaba defibrilatorjaBrežice, Krško,
Sevnica
po dogovoruMilena Jesenko,
Erika Bibič, Jelka Gričar,
CKZ Brežice,
CKZ Sevnica, ZC Aristotel
Društveni pohodUčna pot SavusRadečepo dogovoruMilena Jesenko,
vodje TV skupin

OKTOBER

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuSlavka Kuhelj,
Jelka Gričar
Dnevi zdravjaZdravilišče RadenciRadenci15. – 20. 10. 2023Milena Jesenko
Popoldne za zdravjemeritve MKG in FRAX, predavanje,
predstavitev društva
KS Veliki Podlogpo dogovoruMilena Jesenko,
Erika Bibič, Elica Krajnc,
Jelka Gričar, ZC Aristote
Svetovni dan
osteoporoze
strokovno srečanje društev bolnikov z
osteoporozo Slovenije
Ljubljana14. ali 21. 10. 2023Milena Jesenko,
Erika Bibič,
Jelka Gričar, Marija Grm

NOVEMBER

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Popoldne za zdravjemeritve MKG in FRAX, predavanje,
predstavitev društva
KS Boštanjpo dogovoruMilena Jesenko,
Marija Grm, Elica Krajnc,
ZD Sevnica
Predavanje,
delavnica
Gibalni izzivi pri osteoporoziBrežice in Sevnicapo dogovoruMilena Jesenko,
Marija Grm

DECEMBER

Terapevtska vadbavadba v telovadnicah oz. bazenuvse lokacijepo urnikuvodje skupin
Gibanje za zdravjepohodi po bližnji okolicivse lokacijepo urnikuvodje skupin
Predavanje,
delavnica
Težave s sluhomBrežice, Sevnicapo dogovoruMilena Jesenko,
Erika Bibič, Marija Grm

Opomba: O datumih, ki jih moramo uskladiti z izvajalci, možnostmi prostora ali glede na vremensko napoved, vas bomo sproti obveščali.

URNIK TERAPEVTSKE VADBE

LOKACIJADAN, URASTROKOVNA VODJAVODJA SKUPINE
Brežice, Športna dvorana vsak četrtek ob 16.00Marjana Černoš, viš. fiziot.Meri Žnideršič
Brežice, Terme Čatež prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 17.00Marjana Černoš, viš. fiziot.Jožica Obradović
Krško, ZC Aristotel vsak petek ob 8.30, ob 9.30, ob 10.30Maruša Udrih, dipl. kinez.vse skupine Jelka Gričar
Sevnica, ZD Sevnica vsak torek ob 18.00 in 19.00Nika Stopinšek, dipl. fiziot.Danica Požek
Marica Grm

Program dela za leto 2023 po tematskih sklopih:

PREDAVANJA, DELAVNICE
• Ko nas muči ščitnica
• Spanec je boljši kot žganec
• Gibalni izzivi pri osteoporozi
• Težave s sluhom
• Uporaba defibrilatorja
• Novo pri zdravljenju osteoporoze (SDO)
Popoldne za zdravje
• v KS Kapele, občina Brežice
• v KS Veliki Podlog, občina Krško
• v KS Boštanj, občina Sevnica
Osteotlon
• Krško

TERAPEVTSKA VADBA
• na 4 lokacijah po urniku

GIBANJE ZA ZDRAVJE
• redni pohodi po urniku
• društveni pohod s piknikom
• društveni pohod po učni poti »Savus«

DNEVI ZDRAVJA
• Zdravilišče Strunjan
• Zdravilišče Radenci

MERITVE – MKG IN FRAX
• Kapele
• Veliki Podlog
• Boštanj

EKSKURZIJE, DOGODKI
• 20-letnica delovanja društva
• V Kranj z vlakom
• Po poti aleksandrink
• Svetovni dan zdravja

Program je pripravil upravni odbor društva.
Gradivo je zbrala in uredila Milena Jesenko.

Naslov društva:
Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje
Černelčeva 15. 8250 Brežice
Kontakt:
Tel.: 051 339 921, 041 831 153
E-mail: [email protected]; [email protected]