DBO Trbovlje: Po telovadbi še predavanje

Za članice DO Trbovlje je četrtek dan, ko imamo enourno telovadbo. Da bi vaje izvajale še bolj pravilno in razumele delovanje telesa ob tem, je naš kineziolog Luka pripravil predavanje.

Opozoril je, da moramo biti pozorne pri vsakodnevnih opravilih, opravljale naj bi jih tako, da telo pravilno bremenimo. Seznanile smo se, kako pravilno uporabljati palice za nordijsko hojo, ker le tako se telo razgiba v celoti. Skozi gibanje lahko na varen in učinkovit način odpravimo bolečine, saniramo poškodbe in si dolgoročno izboljšamo stanje in kakovost življenja.

Zadovoljne smo zapustile predavalnico in sklenile, da bomo Lukova navodila poskušale čim bolj upoštevati.

Mira Kerin, DBO Trbovlje