Obeta se nam epidemija zlomov

1-IMG_8803Doc.dr. Tomaž Kocjan, dr.med.
Osteoporoza je danes eden glavnih zdravstvenih problemov
evropskih držav. Samo v Sloveniji se letno zgodi okrog
16.000 osteoporoznih zlomov, kar nas po zadnjih ocenah
stane približno 56 milijonov evrov. Večina denarja gre za
neposredno oskrbo zlomov in za rehabilitacijo po zlomih,
le manjši del pa za zdravila, s katerimi skušamo te zlome
preprečiti. Slovenija naj bi bila med tistimi evropskimi
državami, v katerih se bo število osteoporoznih zlomov zaradi
staranja prebivalstva najbolj povečalo in bo leta 2025 doseglo
številko 22.000 letno s povišanjem stroškov na okrog 77
milijonov evrov.
Obeta se nam torej prava epidemija zlomov. Če jo želimo zajeziti,
moramo zdravstveno politiko s skupnimi močmi prepričati, da
naj osteoporoza postane ena glavnih zdravstvenih prioritet v
državi. Le tako bo na voljo več denarnih sredstev. Strokovno
podlago za ukrepanje že imamo. To so smernice za odkrivanje
in zdravljenje osteoporoze, ki smo jih objavili lansko leto. V
skladu z zadnjimi znanstvenimi dognanji smernice pri odločitvi
za zdravljenje upoštevajo stopnjo tveganja za zlom ali klinično
diagnozo osteoporoze. Diagnoza osteoporoze na podlagi
merjenja kostne gostote z DXA, ki je bila ključna za ukrepanje vse
do nedavnega, je manj pomembna. Že kar nekaj časa namreč
vemo, da večino osteoporoznih zlomov pravzaprav doživijo
bolniki, ki sploh nimajo osteoporoze na DXA. Tveganje za
osteoporozne zlome lahko enostavno in brezplačno izračunamo
s pomočjo računalniškega orodja FRAX, ki ga je razvila Svetovna
zdravstvena organizacija. Veseli me, da se je novi koncept očitno
dobro uveljavil, saj smo bili Slovenci v lanskem letu s skoraj
14.000 obiski na milijon prebivalcev najbolj vneti uporabniki
spletne strani FRAX na vsem svetu.
Na podlagi FRAX smo skupaj z družinskimi zdravniki nedavno
izdelali tudi protokol za vodenje bolnikov z osteoporozo
v referenčnih ambulantah, ki je dobil zeleno luč na vseh
strokovnih komisijah in naj bi v praksi zaživel še letos jeseni. Gre
za ambiciozen projekt, ki postavlja skrb za zdrave kosti ob bok
preprečevanju bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, astme,
depresije in še nekaterih drugih pomembnih zdravstvenih
problemov. V sodelovanju s travmatologi smo nedavno pripravili
tudi navodila za zdravljenje osteoporoze pri bolnikih, ki so že
utrpeli osteoporozne zlome in so zaradi tega visoko ogroženi za
nove zlome. Čaka nas še bolj dosledna uveljavitev teh priporočil
v vsakdanji klinični praksi, morda s pomočjo posebnih služb
za zlome, kot so to že uredili v nekaterih drugih evropskih
državah. Dosedanje tuje izkušnje namreč kažejo, da lahko na ta
način učinkovito preprečimo osteoporozne zlome, obenem pa
prihranimo precejšnja finančna sredstva.
Dodatna sredstva bodo nujna, če bomo želeli na področju
osteoporoze ohraniti sedanjo zelo dobro dostopnost do
vseh zdravil na zeleni recept, ki nam jo upravičeno zavidajo v
marsikateri drugi evropski državi. V bližnji prihodnosti bodo
namreč na voljo nova zdravila za zdravljenje osteoporoze, ki so v
raziskavah zelo učinkovito zmanjšala tveganje za osteoporozne
zlome. In ne nazadnje: epidemije osteoporoznih zlomov
zagotovo ne bomo zajezili zdravniki sami. Uspeh si lahko
obetamo le v dobrem sodelovanju z vami, torej z bolniki in vašimi
društvi. Glede na odlično skupno delo do sedaj menim, da smo
lahko kljub tako zahrbtnemu nasprotniku, kot je osteoporoza,
vendarle optimistični in upamo, da se negativne napovedi glede
porasta števila zlomov pri nas ne bodo uresničile.
Doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med., endokrinolog,
Univerzitetni klinični center Ljubljana