FRAX izračun

Model FRAX nam izračuna verjetnost za osteoporozni zlom v naslednjih desetih letih, uporablja vedno več posameznikov in zdravnikov. V desetih letih, odkar je izračun dostopen na svetovnem spletu, si je verjetnost za zlom z njim samo na spletu izračunalo več kot deset milijonov ljudi.

Z metodo FRAX (v angleščini fracture risk assesment tool) lahko posameznik sam na podlagi dejavnikov tveganja za osteoporozo izračuna, kakšna je verjetnost, da si bo v prihodnjih desetih letih zlomil kost ali kolk. Ta način izračuna se je predvsem v referenčnih ambulantah dobro prijel. Tudi med zdravniki, ki se ukvarjajo z osteoporozo, je postal sopotnik denzitometrije (DXA) – doslej zlatega standarda za odkrivanje osteoporoze.

Pričakuje se, da bo metoda FRAX sčasoma morda celo nadomestila merjenje mineralne kostne gostote, do sedaj edinega načina za pravočasno odkrivanje osteoporoze.

Zdravnikom bo pomagala prepoznati bolj ogrožene bolnike, natančneje določiti tveganje za zlom in bolnikom tudi jasneje predstaviti, zakaj je zdravljenje potrebno.

Izračunajte si jo tudi vi: http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=1

Kaj o FRAX menijo strokovnjaki

Endokrinolog doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med., je za našo Sončnico novembra 2017 povedal, da razlogov za dvom ni in da gre za »najbolj zanesljiv tovrstni model, ki je trenutno na voljo«, saj je metoda zasnovana na številnih podatkih o zlomih iz raziskav, ki so vključevale skupno 60.000 bolnic in bolnikov z osteoporozo z vsega sveta, preizkušena pa je na dodatnih 250.000 bolnikih. S pomočjo metode lahko izračunamo tveganje za zlom v naslednjih 10-tih letih za vsakega posameznika, starega od 40 do 90 let. Vprašalnik sicer lahko izpolnijo tudi mlajši od 30 let, vendar pa rezultati ne bodo povsem merodajni – model jim bo izračunal verjetnost za zlom ob predpostavki, da so stari 40 let. Zasnovan je namreč na realnih podatkih bolnic in bolnikov, ki pa so bili večinoma starejši od 40 let. Kocjan upa, da bo v prihodnosti, ko bo metoda izpopolnjena in posebej prilagojena raznolikostim vsake države, pripomogla k racionalnejšemu predpisovanju zdravil. »To je bil navsezadnje tudi eden od razlogov za razvoj metode,« dodaja.

Ljudje si lahko s pomočjo metode FRAX na spletu ali mobilnih telefonih sami izračunajo verjetnost za zlom v naslednjih 10-tih letih. Model bo treba še prilagoditi slovenskim razmeram, v svetu pa so se odločili za različne pragove, pri kateri verjetnosti naj bi obiskali zdravnika.

V Sloveniji velja, da se za zdravljenje odločijo, kadar je verjetnost za večji osteoporozni zlom najmanj 20-odstotna, za zlom kolka pa 5-odstotna.