Društva osteoporotikov v času koronavirusa

Skrb za lastno zdravje je eno od gesel, ki spremlja naša društva vse od začetka delovanja. V času epidemije covida-19 ga je ob stalnem poudarjanju zdravstvene stroke “posvojila” večina prebivalcev Slovenije. Zato je bil tudi dokaj uspešno zajezen prvi val bolezni.

Koronavirus je zahteval prilagoditev programov dela in društva osteoporotikov so se tega lotila v okviru možnega hitro in odgovorno. Na ZDBOS smo dobili spodbudna sporočila predsednic, iz katerih povzemamo aktivnosti, ki so potekale ob upoštevanju navodil NIJZ.

Kako smo v času covid-19 poskrbeli za gibanje

Najbolj prizadet je bil program terapevtske vadbe v zaprtih prostorih. Namesto ur skupne vadbe so društva na svojih spletnih straneh objavila navodila za vadbo doma in k temu tudi spodbujala. Skrbela so za gibanje v naravi, ponekod so kolesarili in po delni sprostitvi ukrepov tudi plavali v termah.

V enem od društev so v tem času s pomočjo donacije pridobili silikonske modele osteoporoznih in zdravih kosti, ki jih bodo uporabljali na vseh stojnicah, predstavitvah društva in predavanjih. V času covida-19 so šivali maske in pomagali ranljivejšim skupinam pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, prinašanju zdravil iz lekarne in pri urejanju bančnih storitev.

Posameznim društvom je celo uspelo izvesti letovanja svojih članov v domačih zdraviliščih in na morju. Opravili so tudi nekaj izletov v bližnje kraje. To  ̶  izlete in razna druženja  ̶  mnogi članice in člani močno pogrešajo, saj predstavljajo  povezovalno nit za ohranjanje pristnih socialnih stikov.

Zato pa je bilo več individualne komunikacije po telefonu, redni in elektronski pošti. Izobraževanje  ̶ predavanja, delavnice  ̶  pa večinoma prenašajo v jesenski čas, prav tako meritve MKG. Vodstva so izrabila čas še za urejanje dokumentacije,  za administrativne in finančne zadeve.

Poudariti velja, da so pomembno vlogo odigrala sodobna komunikacijska sredstva, saj so društva usmerjala svoje članstvo na spletno stran www.osteoporoza.si, kjer je na voljo dosti koristnega branja in nasvetov glede osteoporoze. S pozivom, da kaj napišejo tudi sami o življenju v času izvajanja ukrepov proti širjenju koronavirusa, so želeli pritegniti k sooblikovanju vsebine glasila Sončnica, ki bo izšlo pred svetovnim dnevom osteoporoze 2020.

Žal pa tokrat ne bo skupnega srečanja v Hrastniku, kot je bilo načrtovano. Varnost ima prednost, in prav je tako.

(Iz poročil društev Novo mesto, Ljutomer, Murska Sobota, Radenci, Posavje  ̶  Brežice, Ljubljana, Zagorje ob Savi, Hrastnik, Ormož, Koper in Velenje povzela Milena Jesenko.)