Zbor članov DBO Ljubljana

Zbor članov DBO Ljubljana je bil v ponedeljek,13. marca 2017, ob 16. uri v predavalnici 2 UKC Ljubljana. Udeležilo se ga je 59 članov. V kulturnem programu so sodelovali pevci pevske skupine »Sončki«. Zapeli so več ljudskih pesmi, odigrali šaljiv prizor iz vaškega življenja in tako prijetno popestrili potek zborovanja.

Predsednica društva je bila opravičeno odsotna, zato je prisotne pozdravila in nagovorila podpredsednica Cvetka Mali Vidonja. Predlagala je dnevni red in člane organov zbora. S predlogi so se prisotni strinjali in jih potrdili.

Poslovno poročilo o delu društva je posredovala Cvetka Mali. Izpostavila je najpomembnejše vsebine: organizirano telesno vadbo, mesečne pohode, izobraževanja in predavanja, izlete in druženja, meritve mineralne kostne gostote, praznovanje svetovnega dneva osteoporoze v Kočevju, spletno stran društva in obveščanje članstva, udeležbo na sejmu Narava – zdravje in druge aktivnosti. Dejavnosti so bile pestre, uspešno izvedene in udeležba na njih primerna.
Članica Metka Janc je pripravila 20-minutni video posnetek »Dogajanja v društvu v letu 2016«. Vsi navzoči so bili navdušeni in zadovoljni s prikazom.

Poročilo nadzornega odbora je podala Vera Grünfeld, predsednica nadzornega odbora. Na seji 7. 3. 2017 so ugotovili, da je finančno poslovanje potekalo skrbno in pregledno in v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Izpostavila je tudi zavzeto delo 15 prostovoljk, ki so opravile 1874 prostovoljnih ur in tako prihranile društvu 9370 €. Zelo pohvalno, saj so finance še vedno pičlo odmerjene za razvejano in koristno delo društva. Sprejet je bil sklep, da se potrdita poslovno poročilo in realizacija finančnega plana za leto 2016.

Po pevskem nastopu skupine Sončki se je nadaljevala razprava o delovnem programu za leto 2017. Pobuda je bila, da člani premislijo, če bi želeli organizirati nove aktivnosti, na primer jezikovne tečaje in praktične delavnice.

Letos bo društvo praznovalo pomemben jubilej, 20. obletnico ustanovitve. Način in vsebina praznovanja še nista dorečena.
Zaključek zbora je popestrilo petje in druženje v preddverju. Bilo je prijetno!

Marika Senica