DBO Ljutomer: Zbor članov

Društvo za osteoporozo Ljutomer je 15. marca 2017 v hotelu Stela v Ljutomeru izvedlo redni letni občni zbor. Prisotnih je bilo 117 članov in članic. Predsednica je poročala o pestrem programu dela, ki je bil v letu 2016 v celoti izpolnjen razen izleta »Pozdrav jeseni« na Višarje, ki smo ga zaradi posebnih razmer prestavili na letošnjo pomlad.Udeležba na številnih društvenih dejavnostih (predavanja, športno rekreativna dejavnost, ekskurzije, delavnice)  je v našem društvu vedno na zavidljivi ravni.  To je za predsednico in vodstvene organe društva razveseljivo, je pa  hkrati velika obveza za nadaljnje delo, saj zadovoljiti interese 380 članov ni ravno enostavno.

Prisotni so z bučnim aplavzom izrazili zahvalo predvsem  predsednici Vlasti Markovič, podpredsednici Zinki Pergar, članom vodstvenih organov in vsem tistim članom in članicam, ki vse leto vestno pripravljajo in vodijo aktivnosti ter skrbijo za uresničevanje sprejetega programa.

Tudi za leto 2017 je bil sprejet obsežen program dela.  Predsednici smo zaželeli krepko zdravje, da bo lahko še naprej tako uspešno vodila društvo  (»prleških čuntik«).  Z raznovrstnimi aktivnostmi se bomo še naprej postavljali po robu osteoporozi.

Takoj po uradnem delu občnega zbora smo se ob prijetni glasbi pošteno razgibali.

Besedilo in slike: Albina Senčar