Vrline, ki jih dobimo s staranjem

Kmalu bomo leto dni starejši in tudi za eno leto modrejši. Se zavedamo prednosti staranja?

Umetnost je uživati v svoji starosti in staranje je umetnost, pravi Imre Jerebic, socialni delavec in teolog, ustanovitelj več socialnih programov v Sloveniji in upokojen generalni tajnik Slovenske karitas. Pravi, da se pri starosti okoli petinšestdesetih let človek pogosteje vprašuje o sebi in smislu bivanja.

Ob iztekajočem letu 2022 in prihajajočem, ko bomo spet leto dni starejši, objavljamo nekaj rekov, ki nam lahko dajo misliti.

Sogovornik na starost gleda kot na dediščino, ki jo stari ljudje prinašajo sebi in družbi. Na prvem mestu pri tem je samospoštovanje osebne situacije. Ni zadržkov, da ne bi bili ponosni na to, da smo starejši. Kot drugo je pomembno, da se skozi leta, ko postajamo starejši in modrejši, naučimo odpovedati materialnim stvarem in namesto njih vnesti nove vrednote. Kot primer spomni, kako je včasih gospodar na podeželju predal kmetijo sinu, ko je začutil, da je prišel čas za to. S tem je predal svojo dediščino v širšem pomenu besede. Poleg gospodarstva tudi vrednote.

Najpomembnejše vrednote so povezane s tradicijo, ki jo Jerebic razume kot medsebojno spoštovanje v najširšem družinskem krogu, ljubeč odnos do starejših ter negovanje verskih in kulturnih vrednot, kot so branje in petje. Danes te vrednote in običaji izginjajo. Sogovornik meni, da moramo najti in izkoristiti priložnost za predajo ustvarjene dediščine, saj lahko tako na novo ovrednotimo svojo situacijo in se obrnemo k izzivom, ki jih prinaša zrelo obdobje življenja.

Ena od vrednot, ki lahko bogati življenje, je ljubezen do narave in stik z njo. Vrtnarjenje in skrb za urejeno naravo človeka bogatita in polnita. Druga je ovrednotenje tega, kar smo naredili za družbo. Mnogi so štirideset let hodili v službo, zgradili hišo ali kupili stanovanje. Kar so ustvarili, je rezultat odrekanja, delo marljivih rok in žuljev, ki so ostali za njim. Kot tretje Jerebic navaja ohranjanje zdravih duhovnih vrednot. Tradicija, molitev ali meditacija, branje duhovne literature, petje in obredi so lahko oporna točka stabilnosti v negotovih časih. Tudi sožitje v skupnosti je še ena od pomembnih vrednot, ki prinašajo duševni mir v času pritiskov in stisk. Kot peto pomembno vrednoto
omenja »znati si vzeti čas« za bližnjega.

Prisluhnite pogovoru v Dokumentarnem filmu Prisluhnimo modrosti starejših:

Po pogovoru zapisala: Andreja Verovšek, univ. dipl. soc. del.
Objavljeno v reviji Sončnica 2021