Prizadevanja za brezplačno merjenje kostne gostote

Zveza si že več kot 15 let prizadeva zagotoviti brezplačno merjenje kostne gostote vsem osebam z močno povečanim tveganjem za osteoporozo in ženskam po 65. letu starosti. Leta 2008 smo v ta namen pripravili peticijo, ki jo je na spletni strani in na posebnih obrazcih podpisalo več kot 15.000 ljudi. Takratna prizadevanja in pogajanja z zdravstveno zavarovalnico in državo niso obrodila sadov, a to še zdaleč ne pomeni, da smo obupali. V prihodnje na tem področju načrtujemo nove aktivnosti.

Merjenje kostne gostote je osnovna diagnostična metoda za ugotavljanje osteoporoze, ki pa ni vključena med pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Osebni zdravniki danes napotnico za merjenje mineralne kostne gostote večinoma napišejo le ob osteoporozi kot sekundarni bolezni, torej v primeru, ko je ta posledica drugih bolezni ali zdravljenj. V tem primeru je pregled krit s strani zdravstvene zavarovalnice.

Preventivni oziroma presejalni pregledi so samoplačniški. Ker pa to marsikomu predstavlja prevelik strošek, se za pregled ne odločijo ali z njim odlašajo predolgo. Tudi zaradi tega se v Sloveniji soočamo z dejstvom, da slabih 60 odstotkov žensk, ki so visoko ogrožene za osteoporozne zlome, nima diagnosticirane osteoporoze in se zanjo ne zdravi, pri moških pa je ta odstotek še nekoliko višji. Glede na podatke, da osteoporoza postaja eden glavnih zdravstvenih problemov razvitih družb in da zanjo zboli vsaka tretja ženska po 50. letu starosti oziroma skoraj vsaka druga ženska in peti moški po 65. letu starosti, menimo, da bi bilo potrebno k odkrivanju bolezni pristopiti bolj organizirano in sistematično. In ker je preventiva cenejša in učinkovitejša od zdravljenja, bomo s prizadevanji za brezplačne meritve nadaljevali.

Fotografija je simbolna (Pixabay)

IZ ARHIVA:


29. september, 2008

Peticijo za brezplačno merjenje kostne gostote podpisalo čez 15000 ljudi

Peticijo, ki jo je za brezplačno merjenje kostne gostote pri osebah s povečanim tveganjem za osteoporozo sprožila Zveza društev bolnikov z osteoporozo, je na spletni strani in na posebnih obrazcih podpisalo že čez 15 000 ljudi. Zveza si s tem prizadeva državo opozoriti na nujnost brezplačnega merjenja kostne gostote osebam z močno povečanim tveganjem in ženskam po 65. letu starosti.

Merjenje kostne gostote je namreč osnovna diagnostična tehnika za ugotavljanje osteoporoze, ki pa ni vključena med pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Kot zveza društev s 6000 članicami in člani iz prve roke dobivamo informacije in prošnje ljudi, ki so nas spodbudile, da je potrebno ukrepati. Čakalne dobe za pregled z zdravnikovo napotnico so zelo dolge (tudi po dve leti), zdravniki pa po naših podatkih napotnico za merjenje mineralne kostne gostote napišejo le ob osteoporozi kot sekundarni bolezni.

Peticija za brezplačno merjenje kostne gostote

Velika večina jih zato preglede opravlja samoplačniško, tisti, ki jim to predstavlja previsok strošek, pa se temu izognejo. Glede na podatke, da za osteoporozo zboli vsaka tretja ženska po 50. letu starosti oziroma skoraj vsaka druga ženska in peti moški po 65. letu starosti, menimo, da bi bilo potrebno k odkrivanju bolezni pristopiti bolj organizirano in sistematično. In ker je preventiva cenejša in učinkovitejša od zdravljenja, s peticijo pristojne pozivamo, da bi bile na področju preventive takšne spremembe dobrodošle.