Ob svetovnem dnevu osteoporoze 2021: Zdravje mojih kosti – moja odgovornost

Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo v Sloveniji lani 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo. To je 5,4 odstotka vseh prebivalcev v Sloveniji. Vendar jih kar približno 60 odstotkov nima diagnoze, torej tudi ne zdravljenja.

Ljudje, ki jih ogroža osteoporoza, bodo zelo verjetno postranske žrtve epidemioloških ukrepov, so opozorili na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu osteoporoze (20. oktober).

»Zdaj moramo ponovno oživiti preventivo in obravnavo kroničnih bolezni. Morali se bomo naučiti živeti s covidom-19, saj ni prav, da zato številni kronični bolniki čakajo na obravnavo,« je dejala Duša Hlade Zore, predsednica Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije in poudarila, da referenčne ambulante nudijo zelo dobre informacije o preprečevanju in odkrivanju osteoporoze.

A za zdravje svojih kosti lahko vsakdo od nas največ stori sam. Slogan aktualne kampanje ob svetovnem dnevu osteoporoze nas spodbuja k aktivni skrbi za zdravje naših kosti, saj osteoporozo lahko preprečimo in tudi uspešno zdravimo.

Letni stroški osteoporoznih zlomov v Sloveniji: 96 milijonov evrov

»Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo v Sloveniji leta 2019 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo. To je 5,4 odstotka vseh prebivalcev v Sloveniji. Po oceni je brez diagnoze ali se ne zdravi približno 60 % te populacije. Vsaka druga do tretja ženska in vsak peti do šesti moški, starejša od 50 let, bosta do konca življenja utrpela vsaj en osteoporozni zlom, zato osteoporoza postaja eden glavnih zdravstvenih problemov razvitih družb,« je dejal endokrinolog izr. prof. dr. Tomaž Kocjan s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana.

Skupni stroški osteoporoznih zlomov v letu 2019 v Sloveniji so bili po njegovih besedah ocenjeni na slabih 96 milijonov evrov, od tega približno 88 milijonov za oskrbo zlomov, le malo več kot 8 milijonov evrov pa za zdravljenje. »Preprečevanje zlomov je v tem času pomembno ne le za bolnike z osteoporozo, ampak tudi za zdravstveni sistem, ki bi ga povečano število zlomov dodatno obremenilo,« je dejal prof. dr. Kocjan.

Izpad preventive ogroža zdravje kroničnih bolnikov

Prim. Jana Govc Eržen, družinska zdravnica in predstojnica Zdravstvene postaje Vojnik ZD Celje, sicer pa nacionalna koordinatorka za preventivo kroničnih nenalezljivih bolezni odraslih NIJZ, je povedala, da so bili v času epidemije preventivni programi v referenčnih ambulantah ukinjeni, diplomirane medicinske sestre pa razporejene na druga delovišča (brisi, covid ambulante, domovi za starejše, cepljenje). »Poleg tega so se čakalne dobe za obravnavo na sekundarnem nivoju z epidemijo podaljšale, kar pomeni za zdravnike družinske medicine dodatno breme, saj moramo prevzeti nase obravnave in odgovornost za te obravnave, ki sicer po strokovnih smernicah sodijo k specialistu, do katerega pa bolnik ne more,« je opozorila.

»Preventivno delovanje se je povsem ustavilo,« je potrdila medicinska sestra dr. Bernarda Hostnik, odgovorna medicinska sestra ZP Vojnik in Dobrna. »Prepričana sem, da se bo izpad preventivnih aktivnosti dolgoročno odražal na poslabšanju zdravja naših bolnikov, pri čemer nimam v mislih samo osteoporoze, ampak tudi druge kronične nenalezljive bolezni. Bolniki med epidemijo niso želeli v ambulanto, ker so se bali okužbe. Zato smo v naši ambulanti vzpostavili druge načine komuniciranja (telefon, e-pošta, video), ki so se v določenih primerih izkazali za zelo učinkovite, a nikakor ne morejo nadomestiti srečanja z bolnikom v živo, saj le tako lahko opravimo ustrezno obravnavo,« je dejala prim. Govc Eržen.

»Situacija se še ni popolnoma povrnila v prejšnje stanje. Sicer lahko v referenčnih ambulantah opravljamo preventivne dejavnosti, vendar imamo nov problem in sicer zagotavljanje PCT pogoja za vstop v ambulanto. Prav tako ugotavljamo, da se še niso vsi otresli strahu pred covidom-19 in marsikdo, ki ni cepljen, je tudi zaradi strahu prikrajšan za obisk v ambulanti družinske medicine. Na to smo zelo pozorni in še vedno uporabljamo telefonske pogovore za komuniciranje z bolniki. Vendar pa je zaradi natančnosti meritev veliko bolje, če bolniki osebno pridejo v ambulanto,« je prepričana dr. Hostnik.

Tveganje za osteoporozni zlom lahko ocenimo z modelom FRAX

Zdravniki družinske medicine imajo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju bolnikov z visokim tveganjem za osteoporozne zlome kot tudi pri obravnavi bolnikov s to boleznijo. »Skupaj z našimi sodelavci v timu, ki ga sestavljajo srednja, diplomirana medicinska sestra, patronažna sestra in fizioterapevt, skrbimo za zgodnje odkrivanje, za svetovanje o zdravem načinu življenja, predpisujemo nefarmakološko ali farmakološko zdravljenje, napotujemo na rehabilitacijo, zagotavljamo zdravljenje na domu, predpisujemo medicinsko-tehnične pripomočke ter sodelujemo s kolegi na sekundarnem in terciarnem nivoju. V ambulantah družinske medicine izvajamo presejanje populacije na visoko tveganje za osteoporozni zlom s pomočjo računalniškega programa FRAX. Vključeni so vsi odrasli (moški in ženske), ki so starejši od 60 let,« je povedala prim. Govc Eržen, ki je vse ogrožene pozvala k oceni tveganje za osteoporozni zlom z modelom FRAX. Ta je namreč prosto dostopen na spletu (žal še ne v slovenskem jeziku).

V Sloveniji se je stopnja osteoporoznih zlomov zmanjšala

Sicer prof. dr. Kocjan ocenjuje, da je obravnava osteoporoze (vsaj v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije) zaenkrat v Sloveniji dokaj ugodna. »Smo ena od le petih držav v EU, kjer se je stopnja osteoporoznih zlomov na tisoč prebivalcev v tem obdobju zmanjšala. Kljub naglemu staranju prebivalstva se je tako absolutno število operativnih zlomov le malo povečalo,« je povedal prof. dr. Kocjan. V isti sapi je dodal, da imamo še veliko možnosti za izboljšave, predvsem na področju sekundarne preventive zlomov.

Dobra novica za bolnike s hudo osteoporozo, ki so že utrpeli zlom vretenca, je nov pristop k obravnavi. »Za te bolnike je znano, da so močno ogroženi za nove zlome, zato zadnja mednarodna priporočila priporočajo čimprejšnje osteoanabolno zdravljenje. Na ta način izgradimo novo kost in dokazano bolj zmanjšamo pojav novih zlomov, kot pa z zaviralci kostne razgradnje. Vse to je sedaj možno tudi pri nas,« je povedal.

Prof. dr. Kocjan je bolnike z osteoporozo odločno pozval, naj zaradi trenutnih razmer ne prekinjajo zdravljenja. »Ker po do zdaj znanih podatkih zdravila za osteoporozo ne povečajo tveganje za okužbo s SARS-CoV-2 ali za resnejši potek covida-19, ni strokovnega vzroka za kakršnokoli prekinitev zdravljenja,« pravi prof. dr. Kocjan.

Dejavnosti Zveze društev bolnikov z osteoporozo potekajo dalje

Omejitve zaradi epidemioloških ukrepov so okrnile tudi delovanje Zveze društev bolnikov z osteoporozo, ki je bolnikom osteoporozo v veliko oporo. »Omejitve delovanja so nas na začetku zelo skrbele. Vendar smo se zelo hitro prilagodili razmeram in svoje dejavnosti ves čas usklajujemo z aktualnimi trenutnimi epidemiološkimi ukrepi. Tako načrtovane dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja večinoma nemoteno potekajo, tudi po zaslugi velike motivacije naših članov za uporabo sodobnih tehnologij,« je dejala Duša Hlade Zore.

Novinarska konferenco ob svetovnem dnevu je neposredno predvajana na STAvživo.

Video

Organizacijsko in tehnično izvedbo dogodka omogoča družba Amgen.
Naslovna fotografija: pexels.com