Inštitut za nutricionistiko preveril kakovost prehranskih dopolnil

Velik porast dopolnjevanja prehrane z vitaminom D je narekoval, da je njihovo kakovost preveril Inštitut za nutricionistiko.

Raziskave so pokazale precejšnja sezonska nihanja v preskrbljenosti prebivalcev Slovenije z vitaminom D, pomanjkanje pa je najbolj pogosto v obdobju jeseni in zime.

Ker je ustrezna preskrbljenost z vitaminom D ključna za normalno delovanje imunskega sistema, je bil ta problem med pandemijo covid-19 večkrat javno izpostavljen. “To se je odrazilo tudi v obsegu dodajanja vitamina D pri prebivalcih,” poroča Inštitut za nutricionistiko.

Njihova raziskava je pokazala, da se je med aprilom in decembrom 2020 delež odraslih prebivalcev Slovenije, ki so dodajali vitamin D, povečal iz 33 na 56%. Ob tem velja opozoriti, da je ustrezna preskrbljenost s tem vitaminom pomembna ne glede na epidemijo.

Medtem ko je poleti potrebe telesa po vitaminu D možno pokriti z zmerno izpostavljenostjo soncu, pozimi ključni vir vitamina D predstavlja prehrana. Predvsem med novembrom in aprilom je zato pomembno poskrbeti za zadostni vnos vitamina D s prehrano, bodisi z živili, ki so naravno bogata ali obogatena z vitaminom D, bodisi z dodajanjem prehrani.

Na Inštitutu za nutricionistiko so raziskali tudi kakovost prehranskih dopolnil z vitaminom D, ki jih najpogosteje uživajo prebivalci Slovenije. Med analiziranimi so sicer našli posamezne neskladne izdelke, pri večini pa je bila vsebnost vitamina D skladna z navedbo proizvajalca.

Količina vitamina D je bila znotraj intervala 80 – 150 % deklarirane vsebnosti

Prof. dr. Igor Pravst: »Področje smo podrobno raziskali, saj so bila v preteklosti že najdena tudi dopolnila, ki aktivne snovi sploh niso vsebovala. Glede na prevalenco pomanjkanja vitamina D je še toliko bolj pomembno, da prehranska dopolnila vsebujejo ustrezne količine vitamina. Najprej smo raziskali, s katerimi preparati prebivalci Slovenije dodajajo vitamin D. Približno 13 % udeležencev raziskave je poročalo o dodajanju vitamina D v obliki zdravil, 87 % pa v obliki prehranskih dopolnil. Poročali so uporabo preko 90 različnih prehranskih dopolnil z vitaminom D. Ker je pri zdravilih preverjanje vsebnosti aktivne učinkovine že del običajnega sproščanja serije zdravila na tržišče, smo se pri preverjanju kakovosti osredotočili le na prehranska dopolnila.

V vzorčenje smo zajeli 24 različnih najpogosteje uporabljanih prehranskih dopolnil. Izdelke smo kupili v redni prodaji in v njih določili količino vitamina D. Pri večini vzorčenih izdelkov smo ugotovil ustrezno količino vitamina D, ki je bila znotraj intervala 80 – 150 % deklarirane vsebnosti. Na trgu smo našli tudi posamezne izdelke z nižjo ali višjo vsebnostjo vitamina D, o čemer smo obvestili inšpekcijske službe in proizvajalce. Rezultati kažejo na razmeroma dobro kakovost večine analiziranih izdelkov, vendar pa je potrebno opozoriti, da je naš vzorec zajel le najbolj pogosto uporabljane izdelke, zato rezultatov ni mogoče posploševati.« 

Na Inštitutu za nutricionistiko so še dodali, da višja cena ni bila garancija za višjo kakovost. Izpostavili so še problem, da brez laboratorijske analize potrošnik nima vpogleda v kakovost izdelka, zato se zavzemajo za vzpostavitev sheme rednega preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil, v katero bi se lahko prostovoljno vključili proizvajalci izdelkov. Kot alternativno možnost pa izpostavljajo še zelo okrepljen nadzor inšpekcijskih služb, ki pa žal ne zajame mnogih izdelkov v tujih spletnih prodajalnah.   

Vir: https://www.nutris.org
Fotografija: Pexels