DPO Posavje: Dnevi zdravja in meritve

Komaj smo opravili zbor članov in obeležili 15-letnico delovanja, že so nas čakale nove naloge: redna terapevtska vadba v vseh skupinah, aktivnosti iz programa Gibanje za zdravje, dnevi zdravja v Dolenjskih Toplicah in meritve MKG ter ugotavljanje ogroženosti za zlome z računalniško metodo FRAX v Leskovcu pri Krškem. Tako je bil marec resnično bogat z dejavnostmi.

Marčevski dnevi zdravja so bili tudi tokrat slabše obiskani, a smo jih vseeno izpeljali. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo s celotnim programom, še posebej z izjemno kvalitetno vadbo v telovadnici in v vodi ter delavnico primerne prehrane za osteoporotike. Vreme nam ni bilo naklonjeno, zato smo malo manj hodili. Obveljalo je mnenje, da obdržimo spomladanske dneve zdravja kljub slabši udeležbi (tokrat samo 12 članov).

Meritve smo opravili s pomočjo ing. radiologije Jerneje Kadivnik iz ZC Aristotel Krško ter članic društva Metke Žlak, Vide Tomše in Milene Jesenko v prostoru OŠ Leskovec pri Krškem. V veliko pomoč je bila predsednica Društva upokojencev Krško gospa Snežana Resman, ki je v celoti poskrbela za obveščanje. Meritev se je udeležilo 21 ljudi.

 
Telovadimo v telovadnici in v vodi.

 
Zapis podatkov za FRAX                  Gospa Snežana Resman, DU Krško