15 let posavskih osteoporotikov

Člani Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje (DPOP) so v petek, 16. marca 2018, v brežiškem Mladinskem centru z gosti obeležili dan osteoporotikov s poudarkom na njihovi 15-letnici delovanja s sloganom »Časa ne moremo zaustaviti, lahko pa zaustavimo osteoporozo«.
Ob tem, ko je minilo 15 let uspešnega delovanja društva, za kar so zaslužni predsednica Milena Jesenko in člani upravnega odbora, so se v prvem delu srečanja zadržali na lanski prehojeni poti (zbor članov), brez posebnih sprememb so izvolili nove organe društva (2018-2022) in se posvetili letošnjemu programu, drugi del pa je bil posvečen jubileju.

Tako kot lani se bodo tudi letos posvečali izobraževanju s predavanji (letos že: revmatske bolezni in osteoporoza, dr. med. Mojca Savnik Iskra; bolezni dihal, preventiva in zdravljenje, dr. med. Zdenka Marinček ter osteoporoza in pravilna telesna drža, dipl. fiziot. Aleksandra Kerec), delavnicam, terapevtski vadbi, merjenju MKG in FRAX, gibanju za zdravje, načrtujejo izlete in udeleževanje na prireditvah, saj je druženje na le-teh dober vir za fizično in duševno zdravje. V primeru utemeljenega razloga bo UO spremenil ali prilagodil program. Izpostavljajo dobro sodelovanje s partnerji, zlasti s strokovnimi delavci iz ZD Sevnica, ZC Aristotel d.o.o. Krško in v tem letu tudi z ZD Brežice. Splošna bolnišnica Brežice nudi strokovno pomoč ter omogoča uporabo sejne sobe za predavanja in sestanke, program pa uresničujejo s finančno podporo občin Brežice, Krško in Sevnica ter FIHO.

Na uvodu slovesnosti – vezno besedo je prebirala Bojana Zevnik – je potekal krajši kulturni program Vokalne skupine Aria. Nato je polno dvorano članic pa tudi nekaj članov nagovorila Jesenkova, ki je dejala, da so se prva društva osteoporotikov porajala ob koncu 90. let prejšnjega stoletja, prvo je bilo ljubljansko, danes je teh društev 18. Leta 2003 je bilo ustanovljeno tudi DPOP, katerega stalnica v vseh teh letih so bili predavanja, terapevtska vadba, meritve mineralne kostne gostote, gibanje za zdravje, dnevi zdravja in svetovni dan zdravja. »Delo v društvu postaja vedno bolj zahtevno, saj pri nekaterih opravilih praktično že ne gre več brez profesionalnega sodelavca. Ustreči vsem zahtevam vodenja finančnega poslovanja društva in izpolnjevanju prijav na razpise za pridobitev javnih sredstev brez strokovnjaka s tega področja že skoraj ne gre. V našem društvu imamo srečo, da to delo prostovoljno opravlja profesionalna računovodkinja, vsako leto pa dela tudi med 18 in 22 prostovoljk, ki so vodje skupin, dežurne v pisarni, organizatorke in vodje dejavnosti, ki poprimejo za vsako redno in občasno opravilo. Tako potrjujemo dejstvo, da društvo ni brez prostovoljcev,« je povedala in zaključila z enim od gesel svetovnega dneva osteoporoze: »Časa ne moremo zaustaviti, lahko pa zaustavimo osteoporozo.«

Predsednici Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije (ZDBOS) Duši Hlade Zore, dr. med., je posebej ostal v spominu dogodek ob svetovnem dnevu osteoporoze, ki ga je DPOP organiziralo na Čatežu ob Savi pod geslom »Smo, kar jemo«. Dodala je, da so z akcijami ozaveščanja, predvsem presejalnimi meritvami mineralne kostne gostote, številnimi predavanji in tem, kar izvajajo društva, dosegli že kar veliko stopnjo ozaveščenosti prebivalcev o nevarnosti osteoporoze. Kot velik dosežek je izpostavila tudi vključitev osteoporoze v referenčne ambulante, katerih število se povečuje. Po nekaj letih so ponovno obudili pobudo, da bi bilo merjenje mineralne kostne gostote za paciente z dejavniki tveganja v breme zdravstvenega zavarovanja, in upajo, da se bo kaj premaknilo. Povedala je še, da na nivoju zveze sponzorjev in donatorjev praktično nimajo več zaradi tega, ker ni novih zdravil za osteoporozo, zato tudi ni denarja za promocijo delovanja društev bolnikov z osteoporozo. Obenem je dejala, da če ne bi bilo prostovoljnega dela in prispevkov članov društev, bi kljub vsej dobri volji zelo težko delovali.

Društvu je veliko uspeha v prihodnje zaželel tudi brežiški župan Ivan Molan ter omenil dva projekta, namenjena starejšim, Šport za zdravo starost in Občuti svobodo vode, v okviru slednjega so začeli izvajati tudi organizirano vadbo v vodi, na katero je bil izjemen odziv, zato bo občina skušala poiskati dodatne možnosti, da bi se brezplačna vodna rekreacija za starejše omogočala ne samo v Termah Čatež, ampak tudi še kje drugje. »To, kar počnete, počnete najprej zase in tudi za družbo, kar je neprecenljivo,« je še dejal navzočim v dvorani.

Ob jubileju so bile podeljene tudi pisne zahvale za dolgoletno požrtvovalno delo v društvu, ki so jih prejele: Anica Pavlin, Majda Piltaver, Metka Žlak, Nada Černe, Emilija Držanič, Ljudmila Vimpolšek, Viktorija Koprivec, Marija Kovačič, Ana Vrhovšek, Slavka Kuhelj, Neda Busar, Stanka Pucko, Ljubica Roguljić, Aleksandra Kerec ter Zdravstveni dom Sevnica, Zdravstveni center Aristotel Krško in Splošna bolnišnica Brežice. Za vseh 15 let uspešnega sodelovanja so se s priznanjem zahvalili tudi Hlade Zoretovi, slednja pa se je z izbranimi besedami in manjšim darilom zahvalila tudi Jesenkovi.
  

Natja Jenko Sunčič, Rok Retelj
Foto: Rok Retelj, Meho Tokić