Deset let Koroškega društva za osteoporozo

29. septembra 2012 smo bolnice in bolniki z osteoporozo in drugi, ki želimo z dejavnostmi Koroškega društva za osteoporozo ohranjati svoje zdravje v primerni kondiciji, z lepim kulturnim in družabnim programom počastili deset let delovanja.