Volilni zbor ZDBO Slovenije v Laškem

ZDBOS (Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije) je imela 12. in 13. marca 2015 volilni občni zbor in razširjeno sejo upravnega odbora. Dvodnevno srečanje delegatk v Thermani Laško je bilo namenjeno aktualnim nalogam društev in Zveze in izobraževanju. Delovnega srečanja se je udeležilo 45 predstavnic iz 18 društev.

Po pozdravu predsednice ZDBOS Duše Hlade Zore, dr. med., nam je prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predstavil novosti v zvezi z odkrivanjem osteoporoze, predvsem nov izračun tveganja za morebitne zlome z metodo FRAX, delovanje referenčnih ambulant in upravičenost DXA meritev.

Zbor članov je potekal po ustaljenem dnevnem redu, ki ga je usmerjalo delovno predsedstvo pod vodstvom Branke Drk. Poročila predsednice Duše Hlade Zore, predsednice nadzornega odbora Anice Pavlin in poslovne sekretarke Alenke Tavčar o delu in finančnem poslovanju v letu 2014 so bila potrjena z vsemi glasovi delegatk.

Novo izvoljeni člani organov ZDBO

Volilna komisija v sestavi Anita Mokorel, Milena Zupin in Marta Peršak je poskrbela za izvedbo volitev novih organov Zveze in po glasovanju objavila izid.

  • za predsednico je bila ponovno izvoljena Duša Hlade Zore, dr. med.,
  • za podpredsednice so dobile največ glasov Dragica Derganc, Milena Jesenko in Eva Završan,
  • za članice nadzornega odbora Anica Benčič, Anica Pavlin, Martina Repar in Zinka Perger,
  • za članice častnega razsodišča Danica Makoter, Anita Mokorel, Štefanija Sever in Anica Šifrar,
  • za poslovno sekretarko in hkrati blagajničarko pa Alenka Tavčar.

Občni zbor smo nadaljevali s predstavitvijo programa dela in finančnega načrta za leto 2015 ter sprejeli sklep, da bo novembrska Sončnica posvečena 15- letnici delovanja Zveze, torej bo izšla kot zbornik ob tem jubileju. Za pripravo je zadolžen uredniški odbor – Nataša Bucik, Duša Hlade Zore in Milena Jesenko.

Prvi dan druženja smo zaključili na skupni večerji ob prijetnem glasbenem programu, ki nam ga je pripravila Thermana Laško, za obilico smeha pa so poskrbele še članice same z izvedbo skečev.

Sestanek razširjenega upravnega odbora smo nadaljevali naslednji dan, ko nam je Štefan Kušar, direktor Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), nazorno prikazal sestavo organov in delovanje fundacije. Vodja prodaje Thermane Laško Valerija Kufner nam je predstavila programe, ki jih  nudijo članom društev za osteoporozo. Dogovorili smo se še za okvirni datum prihodnjega sestanka upravnega odbora in naše druženje zaključili ob 12. uri.

Galerija slik