Zbor Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije

Na rednem letnem zboru ZDBOS smo se zbrali 10. marca 2016 v Termah Olimia v Podčetrtku. Razen predstavnic iz Velenja smo bila zastopana vsa društva, udeležba je bila zares dobra – 54 nas je prišlo.

 IMG_9717 Predsednica poroča 

Predsednica ZDBOS Duša Hlade Zore, dr. med., je v obširnem poročilu poudarila, da Zveza izvaja humanitarne dejavnosti in deluje pretežno na usklajevanju in zadovoljevanju skupnih in širših javnih interesov na področju zdravstvenega izobraževanja ter skrbi za zdravstveno, socialno-humanitarno zaščito bolnikov z osteoporozo in oseb, ki jih posredno ali neposredno ogroža ta bolezen.

IMG_9711 Med poročili

ZDBO je sodelovala s pristojnimi državnimi in lokalnimi organi, zavodi, ustanovami, proizvajalci zdravil in zdravstvenih pripomočkov ter zavarovalnicami, da se v javnem interesu in interesu članov pripravijo in uresničujejo pogoji za bolj kakovostno in boljše življenje oseb z osteoporozo in njihovih družinskih članov. Veliko pozornosti je bilo posvečene tudi mednarodni dejavnosti z namenom izmenjave izkušenj in priprave skupnih stališč.

Seje organov so bile sklicane v skladu z delovnim načrtom za leto 2015. V okviru delovanja smo posodobili tudi Poslovnik o delu upravnega odbora ZDBO in Poslovnik o delu nadzornega odbora, v pripravi je Poslovnik o delu častnega razsodišča.

V skladu z zastavljenimi cilji so bili izpeljani vsi štirje programi:
V znanju je moč, Svetovni dan osteoporoze in osteotloni, Sončnica in drugi tiski, Naj bo prvi zlom tudi zadnji.
Podrobnejše poročilo bo objavljeno v Sončnici.

IMG_9726 Delovno vzdušje

Zveza je sodelovala na Festivalu zdravja 23. maja v Ljubljani, na sejmu Narava in zdravje  na GR v Ljubljani od 5. – 8. novembra 2015, poteka dvoletni projekt Kost ni diamant, ki bo trajal še v tem letu in ga delno financira Ministrstvo za zdravje. Vanj so vključene dejavnosti, s katerimi dosegamo višjo ozaveščenost ciljnih skupin, promoviramo zdrav življenjski slog, izvajamo presejalne meritve MKG z UZ in izračunavamo verjetnost tveganja za osteoporozne zlome.

V finančnem poročilu poslovne sekretarke Alenke Tavčar so bile izpostavljene finančne težave, vendar je Zveza s skrbnim ravnanjem kljub skromnim sredstvom uspela zaključiti leto brez primanjkljaja. Za leto 2016 bo spet prioriteta Glasilo Sončnica, saj je to trdna vez med društvi in Zvezo oz. povezava med okoli 5700 članicami in člani.

IMG_9721 Alenka Tavčar 

V razpravi je sodelovalo več članic, tudi predsednica častnega razsodišča Anita Mokorel. Soglasno smo sprejeli sklep o dopolnitvah in spremembah statuta v delu, ki se nanaša na pogoje, način včlanjevanja in prenehanje članstva v ZDBOS.

 img_9725Anita Mokorel, desno z mikrofonom

V drugem delu srečanja nam je vodja Centra za krepitev zdravja Mojca Vidmar, dipl. m. s. iz Zdravstvenega doma Sevnica predstavila program za krepitev zdravja. Gre za pilotni projekt, v katerega so vključeni za sedaj le trije zdravstveni domovi v Sloveniji, ki so uspeli na razpisu. Sicer pa je nastal v povezavi z NIJZ, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Norway grants.

IMG_9769 Mojca Vidmar

IMG_9774 Aleksandra Kerec

Višja fizioterapevtka Aleksandra Kerec pa je na prijeten način spregovorila o preprečevanju padcev pri starejših in vajah za vzdrževanje ravnotežja. Naslednji dan smo imeli še učno uro: telesna vadba za bolnike z osteoporozo.

IMG_9735 Sprejem poročil

IMG_9708 In kako naprej?
IMG_9743 Zahvala predsednici

IMG_9748 in Alenki


20160311_074937 Ura telovadbe 1


20160311_073835 Ura telovadbe 2


IMG_9785 
Mariji Horvat šopek za rojstni dan

IMG_9800 Priložnostni trio

Besedilo: Milena Jesenko
Foto: Metka Janc