Aktivnosti zveze društev od začetka leta 2011 do danes

Novice in obvestila

JANUAR
V  januarju se je sestala skupina za pripravo programov in pridobivanje sredstev iz sklada Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), a naši dobro pripravljeni predlogi programov niso prav nič pomagali, da bi dobili več sredstev za delovanje. Na tako odločitev FIHO smo se pritožili, vendar s pritožbo nismo uspeli. Dodeljena so nam bila sredstva v višini 22.023,12 evra, kar je 3,7 evra za vsakega člana.

Začeli smo s predavanji v naših društvih. Do konca aprila se jih bo zvrstilo deset, za jesen pa so načrtovana še štiri. O kronični venski bolezni, njenih vzrokih, preprečevanju in zdravljenju nas seznanja prof. dr. Mišo Šabovič iz UKC Ljubljana, o novostih pri obravnavi osteoporoze pa naš dolgoletni predavatelj, doc. dr. Tomaž Kocjan, prav tako iz UKC Ljubljana. Pri izvedbi predavanj nas je podprla družba SERVIER Pharma d. o. o.

FEBRUAR
Spletna stran je v celoti prenovljena. Od 20. februarja si jo lahko ogledate na www.osteoporoza.si. Vaša mnenja, predlogi, graje in pohvale so zelo dobrodošli. Sončnico, ki jo trenutno prebirate, smo pripravljali  v februarju in marcu. Upam, da vam je všeč.
 
MAREC
Nadzorni odbor Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije se je sestal 10. marca in pregledal finančno poslovanje Zveze. Članice NO so ugotovile, da je bilo poslovanje skladno z zakonom in pravilniki o finančnem poslovanju. Pa še pohvalile so nas za dobro delo.

Mednarodni kongres društev bolnikov z osteoporozo je bil od 18. do 20. marca v  španski Valencii. Na 13. kongresu so se zbrali predstavniki 130 društev.  Predavanja, delavnice in okrogle mize so bili vir novega znanja in veščin za udeležence. Več o vsem v naslednji Sončnici. V Valencii je bil prav tako sestanek CNS in sicer 19. marca. Razpravljali smo o mednarodni spletni povezavi OsteoLink, predstavljena sta bila register podatkov o osteoporozi v vzhodni Evropi in srednji Aziji ter prve smernice pred letošnjim svetovnim dnevom osteoporoze. Zanimive so bile tudi predstavitve obeleževanja svetovnega dneva osteoporoze v Romuniji, Indiji in Južni Ameriki.

Zbor članov Zveze je bil  29. marca. Delegatke so sprejele poročilo o delu in finančnem poslovanju Zveze v lanskem letu, potrdile program dela in finančni načrt za leto 2011, razpravljale o zakonu o prostovoljstvu, spremembah statuta Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije in o dosedanjem delu ter izzivih, ki so pred nami. Izvolile so novo vodstvo, ki nas bo zastopalo v naslednjih štirih letih. Novo izvoljene predstavnice so: predsednica Duša Hlade Zore, podpredsednice Dragica Derganc, Branka Drk in Milena Jesenko; v nadzornem odboru bodo delale Anica Benčič, Anica Pavlin, Rika Pižmoht in Nuša Ražman; članice častnega razsodišča so postale Leonida Arbeijter, Aleksandra Brinjšek in Nika Jurjevec.

OBVESTILA

Posebni dogodki
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije pripravlja v sodelovanju  s podjetjema Amgen in GlaxoSmithKline in društvi posebne dogodke. Poimenovali smo jih »Življenje z osteoporozo – poti do kakovostnega vsakdana«. Gre za strokovno in družabno srečanje članstva, kjer je beseda o razvoju medicine na področju zdravljenja osteoporoze in o primerni prehrani, za prijetno vzdušje pa poskrbijo plesalke iz plesne skupine AMRA. Prvi dogodek je bil namenjen Društvu bolnikov z osteoporozo Ormož, do sredine junija pa se bodo zvrstila še vsa ostala prijavljena društva.
 
Svetovni dan osteoporoze letos na Jesenicah
Obeležje svetovnega dne osteoporoze 2011 bo v soboto, 15. oktobra, na Jesenicah. Dan bo posvečen pomenu gibanja in zdrave prehrane pri preprečevanju osteoporoze.

Toliko za sedaj. Želim vam prijetno branje in na svidenje z novicami v novembru, ko bo, vsaj upamo, izšla naslednja številka naše Sončnice. Močno se bomo morali potruditi, da bomo zagotovili dovolj sredstev. Za enomesečni zamik izida našega glasila smo se odločili, da bi vas lahko seznanili z dogajanjem ob svetovnem dnevu osteoporoze, saj bi drugače čakali z novicami, ki to že zdavnaj ne bi bile, vse do pomladi prihodnjega leta..

Duša Hlade Zore, dr. med.,
predsednica ZDBO Slovenije