Pomagati sočloveku

defibrilator 3

V Zdravstvenem domu Sevnica je potekala 19. januarja 2016 ob 18. uri za sevniške članice Društva za preprečevanje osteoporoze​ ​Posavje delavnica s prikazom temeljnega postopka oživljanja z uporabo defibrilatorja.

Delavnico je vodila dipl. m. s. Violeta Bahat Kmetič, trajala je 90 minut. Udeležilo se nas je 25 članic in večina je tudi praktično preizkusila oživljanje z defibrilatorjem. Vprašanj je bilo veliko in še več poučnih in strokovnih odgovorov, nasvetov. Želimo, da nam ne bi bilo potrebno nikoli nuditi prve pomoči, ampak nikoli ne veš, me smo pripravljene tudi na to.

Besedilo Mira Lorenčič        Foto Neda Busar

defibrilator 5

defibeilator 4