Zbor članov ZDBO Slovenije

Članice zveze društev bolnikov z osteoporozo smo se na prvi spomladanski dan srečale v Ljubljani na rednem letnem zboru.

Po izvolitvi vseh organov je predsednica ga. Duša Hlade Zore podrobno poročala o uspešnem delu društev v preteklem letu in predstavila program dela za tekoče leto.

Finančno poročilo je posredovala ga. Alenka Tavčar

Predsednica nadzornega odbora Zveze ga. Anica Pavlin je poročala, da je nadzorni odbor pregledal delovanje in finančno poslovanje Zveze in ugotovil, da je bilo zahtevno delo opravljeno korektno in finančno transparentno.

Predstavnica Ministrstva za zdravje ga. Katarina Kralj nas je seznanila o novostih pri uvedbi zdravniških napotnic,

zanimivo pa je bilo tudi predavanje dr. Božidarja Voljča o inkontinenci.


Zbor smo zaključile z zahvalo vsem, ki se na Zvezi in v društvih trudijo bolnicam z osteoporozo z raznimi aktivnostmi polepšati vsak dan posebej.