Zlomi vretenc na kratko

Zlomi vretenc so najpogostejši zlomi zaradi krhkih kosti.

  •  Ženske pri petdesetem letu imajo 16-odstotno verjetnost, da se bodo srečale z zlomom vretenc, primoških je tveganje manjše.
  •  Pri ženskah po 65. letu starosti, ki so že imele zlomljeno vretence, je verjetnost za naslednji zlom kar 25-odstotna. Ta se lahko s pravilnim zdravljenjem zmanjša za polovico.
  •  Zlomi vretenc povzročajo bolečino v hrbtu, znižanje telesne višine, spremembo drže telesa, slabšo gibljivost in celo otežujejo dihanje. Vplivajo tudi na kakovost življenja, saj lahko porušijo pozitivno samopodobo in samozavest bolnika, podobo telesa in pripomorejo k večji verjetnosti za depresijo.
  •  Incidenca oziroma verjetnost vretenčnih zlomov narašča s starostjo.
  •  Ocenjeno je, da je le ena tretjina vseh zlomov deležna klinične obravnave. Neodkrivanje vretenčnih zlomov je svetovni problem – največ, približno 46 %, jih spregledajo v Latinski in Severni Ameriki, v Evropi, Južni Afriki in Avstraliji pa jih ostane nezdravljenih približno 29 %.

Več o zlomih vretenc si lahko preberete tukaj.