Slovenci in vitamin D: poleti dovolj, pozimi premalo

Rezultati nacionalne raziskave, ki je bila zaključena konec leta 2019, so pokazali na precejšnja sezonska nihanja v preskrbljenosti odraslih prebivalcev Slovenije z vitaminom D.

Med novembrom in aprilom približno štiri petine odraslih prebivalcev ni bilo zadostno preskrbljenih z vitaminom D, medtem ko je bila med majem in oktobrom situacija precej boljša.

Preskrbljenost odraslih prebivalcev z vitaminom D v Sloveniji doslej ni bila obširneje preučena, zato so na Inštitutu za nutricionistiko v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana izvedli obsežno vseslovensko raziskavo Nutrihealth.

V nacionalni raziskavi je sodelovalo 280 oseb, starih med 18 in 74 let. Udeleženci so bili povabljeni v diagnostični laboratorij na odvzem bioloških vzorcev, nakar je bila z analizo krvi določena njihova preskrbljenost z vitaminom D.

Prof. dr. Joško Osredkar iz UKC Ljubljana pojasni, da so se za izvedbo raziskave povezali z 29 laboratoriji po Sloveniji, večinoma v zdravstvenih domovih. Doc. dr. Katja Zaletel iz UKC Ljubljana ga dopolni, da so po osnovnih biokemijskih analizah v lokalnih laboratorijih zahtevnejše analize izvajali na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani z najsodobnejšimi diagnostičnimi metodami.

Pozimi le peščica z dovolj vitamina D

Prof. dr. Igor Pravst, ki je na Inštitutu za nutricionistiko vodil omenjeno raziskavo, rezultate povzema takole: »Pokazale so se velike razlike pri preskrbljenosti odraslih prebivalcev Slovenije z vitaminom D v različnih letnih časih. Rezultati kažejo, da med novembrom in aprilom približno štiri petine odraslih prebivalcev ni zadostno preskrbljenih z vitaminom D, približno 40 % pa je imelo celo tako nizko serumsko koncentracijo, da bi že lahko predstavljalo tveganje za pomanjkanje vitamina D. Še bolj zaskrbljujoči so rezultati vrednotenja z upoštevanjem strožjih priporočil mednarodnega Združenja za endokrinologijo, ki kažejo, da je v obdobju zime z vitaminom D optimalno preskrbljenih manj kot 5 % odraslih.«

V zimskem času so opazili tudi zanimive razlike med različnimi skupinami prebivalcev (primerjano po spolu in starosti). Tako so bile npr. med starejšimi odraslimi nad 65 let z vitaminom D nekoliko bolje preskrbljene ženske, med odraslimi do 65 let pa moški.

Rezultati raziskave predstavljajo pomembno izhodišče za lani začeti raziskovalni projekt »Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D«, pri katerem so preverjali učinkovitost dodajanja vitamina D pri odraslih prebivalcih Slovenije. Prof. dr. Katja Žmitek, Inštitut za nutricionistiko in Visoka šola za storitve vodja projekta: »V prvem sklopu projekta smo preverjali učinkovitost dodajanja vitamina D pri odraslih, ki niso bili optimalno preskrbljeni s tem vitaminom. Raziskovali smo vpliv dodajanja 25 µg (1000 IU) vitamina D. Dodajali smo ga v obliki holekalciferola, ki se običajno uporablja v prehranskih dopolnilih. Medtem ko so bili v kontrolni skupini (ki ni prejemala vitamina D) prav vsi udeleženci raziskave še vedno nezadostno preskrbljeni z vitaminom D, je bilo med uporabniki prehranskega dopolnila takšnih le še 14 %.«

Projekt se sedaj nadaljuje z raziskovanjem sezonskih nihanj v preskrbljenosti z vitaminom D ter iskanju povezav s fototipom in osončenostjo kože ter življenjskim slogom.

Kakšne bodo posledice rezultatov analize?

Ker so priporočila, ki naj bi jih glede preskrbe z vitaminom D upošteval posameznik ali bi jih lahko izvajali na populacijskem nivoju, predmet številnih strokovnih razprav, tudi na mednarodni ravni, se v Sloveniji ob podpori Ministrstva za zdravje vzpostavlja Strokovna skupina za pripravo nacionalnih smernic za preskrbo z vitaminom D.

Doc. dr. Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje zagotavlja, da bo strokovna skupina sistematično pregledala povezave med preskrbo z vitaminom D in morebitnimi zdravstvenimi izidi pri prebivalcih. Na podlagi tega bo skupina usmerjala med različnimi vejami medicine usklajena priporočila za vnos in spremljanje vnosa vitamina D pri določenih populacijskih skupinah, če se bo to izkazalo za potrebno.

Pomen vitamina D

Vitamin D je izjemno pomemben vitamin, ki igra eno ključnih vlog pri normalnem delovanju človeškega telesa. Med drugim povečuje zmožnost tankega črevesa, da lahko učinkovito absorbira kalcij iz prehrane, ključen pa je tudi za normalno delovanje imunskega sistema. Vitamin D se lahko biosintetizira (nastaja) v človeški koži, kadar je ta dovolj časa izpostavljena dovolj intenzivni sončni svetlobi. Med poletjem potrebe po vitaminu D pokrijemo že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu, npr. s 15-minutnim sprehodom, če so soncu izpostavljene vsaj roke in obraz.

Članek je bil objavljen v reviji Sončnica, oktober 2020.