Sejem Narava in zdravje

V dneh od 12. do 15.oktobra 2017 smo sodelovali na vsakoletnem sejmu »Narava – zdravje« na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na stojnici smo izvajali ultrazvočne meritve mineralne kostne gostote – presejalna metoda – in računalniški izračun tveganja za morebitne zlome v naslednjih 10-tih letih, tzv. FRAX. Opravili smo 194 UZ meritev in prav toliko FRAX izračunov.

Glede na rezultate smo kar nekaj udeležencem svetovali nadaljnji pogovor z njihovim osebnim zdravnikom, ki lahko že na podlagi teh izvidov določi stanje udeleženca in predlaga morebitno DXA meritev ali predpiše ustrezno zdravilo.

Kot prostovoljke so sodelovale članice Društva bolnikov z osteoporozo Ljubljana in sodelavec Študentskega servisa, z nasveti in pojasnili pa he bilo zelo dobrodošlo svetovanje predsednice Zveze Duše Hlade Zore, dr. med. Delili smo promocijsko gradivo o osteoporozi in naše glasilo »Sončnica«.

Žal ugotavljamo, da je letošnji sejem obiskalo nekoliko manj ljudi, le nekaj več kot 20.000, kar pripisujemo lepemu vremenu v teh dneh in nekoliko zgodnejši organizaciji sejma.
Najbolj številni obiskovalci so bili iz Ljubljane in okolice, sledijo Štajerska s Prlekijo, Dolenjska, Posavje, Gorenjska in Notranjska (povzeto iz poročila GR).

Menimo, da je naša prisotnost na sejmu vsako leto pomembna, saj tako lahko ozaveščamo širšo javnost o znakih te tihe, neboleče bolezni, katere posledice so lahko hujši zlomi.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri delu na sejmu, predvsem pa upravi Gospodarskega razstavišča, ki nam je omogočila udeležbo.

Zapisala: Alenka Tavčar
Foto: Metka Janc