Poročilo o izvajanju programa v letu 2010 Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje

O nas:

 • Smo društvo z zdravstvenega področja, vključeni v ZDBOS.
 • Registrirani smo bili 10. jan. 2003.Delo je usmerjal upravni odbor.
 • Število članov niha, trenutno nas je  358 iz občin: Brežice 206, Kostanjevica 16, Krško 55, Sevnica 65, Šentjernej 10, Škocjan 3, od drugod 3.

Cilji programa:

 • ozaveščanje članstva in javnosti o bolezni kosti in možnostih njenega odkrivanja
 • svetovanje, navajanje na zdrav način življenja, zlasti na zdravo prehrano in gibanje
 • krepitev telesnih funkcij
 • uravnoteženost fizičnega in psihičnega počutja ob druženju in različnih aktivnostih in dogodkih
 • seznanjanje z bolnikovimi pravicami in zakonodajo s področja zdravstva
  –    vključevanje v gibanje za čim ugodnejše

Uporabniki programa:
Uporabniki našega programa so občanke in občani, ki so zboleli za osteoporozo, in tisti, ki se z vključevanjem v aktivnosti društva želijo tej bolezni za čim daljši čas izogniti oz. jo pomakniti v starejša leta.
Vsak uporabnik je imel možnost izrabiti naslednje število ur:
       – predavanja – 10 ur letno
       – terapevtska vadba – 30 ur letno (poprečno)
       – pohodništvo – 30 ur letno
       – 2 planinska izleta – 20 ur letno
       – 2 ekskurziji – 20 ur letno
       – dan zdravja – 10 ur letno
       – dnevi zdravja (marec in nov.) – 120 ur letno
SKUPAJ: 240 ur

Plačani izvajalci programa:
a/ predavatelji, praviloma zdravniki in drugi strokovnjaki
b/ višji fizioterapevtki
c/ računovodske storitve – izplačilo honorarja za delo po pogodbi

Prostovoljci v programu:
      – 11 prostovoljk za izvajanje programa terapevtske vadbe
      –  3 prostovoljke za vodenje pohodniških skupin
      –  2 prostovoljki za dežurstvo v pisarni
      –  1 prostovoljka za urejanje finančnih zadev
      –  11 članic UO
      –  3 članice NO

Izobraževanje, ozaveščanje članstva in širše javnosti

Predavanja v organizaciji društva

 • Temeljni postopki oživljanja z defibrilatorjem
  univ. dipl. med. sestra Vladka Tomšič; Sevnica, 14. januar, 22 prisotnih
 • Osteoartroza – kaj moramo vedeti o njej
  Maja Kozlevčar Živec, dr.med.,spec.fiz.,  4. marec, Terme Čatež, 83 prisotnih
 • Pomen odkrivanja in zgodnjega zdravljenja demence
  Brežice, Mojca Pibernik, dr. med., spec. druž. med., 14. april, 84 prisotnih
 • Pomen odkrivanja in zgodnjega zdravljenja demence
  Sevnica,Mojca Pibernik, dr. med., spec. druž. med., 5. maj, 25 prisotnih
 • S čebelami do zdravja (apiterapija)
  Franc Grošelj, dr. med., apiterapevt, 14. oktober, 24 prisotnih

 Predavanja v organizaciji ZDBOS

 • Možnosti zdravljenja osteoporotičnih zlomov vretenc
  dr. Samo Karel Fokter, dr. med., spec. ortop., Nova Gorica, 16. nov., 44 prisotnih
 • Kako z gibanjem gradimo kosti v mladosti in preprečimo zlome v starosti
  Maja Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fiz., Nova Gorica, 16. november, 44 prisotnih

 Predavanja na dnevih zdravja

 • Zdrav način prehranjevanja bolnikov z osteoporozo
  Andreja Gril Novak, Dolenjske Toplice, 25. februar, 57 prisotnih
 • Čustva in hormonsko ravnovesje
  Alenka Repanšek, terapevtka,  Strunjan, 18. november, 45 prisotnih
   

Preventivni programi

Terapevtska vadba

 • Terapevtska vadba v Termah Čatež
  9 skupin, vključenih 207 članic. Delo je izvajala: višja fizioterapevtka Marjana  Černoš.
 • Terapevtska vadba v ZD Sevnica
  2 skupini, vključenih 24. Zaradi adaptacije fizioterapevtske telovadnice v ZD Sevnica je bila vadba v  spomladanskem času zaključena konec marca. Delo je izvajala višja fizioterapevtka Aleksandra Kerec.

Pohodništvo
          a/ Krmelj  – 18 pohodov, 20 vključenih
         
b/ Šentjernej – 12 pohodov, 21 vključenih članic

Dnevi zdravja

 • Dan zdravja v Dolenjskih Toplicah: 25. februar
  Program je vseboval ogled tovarne zdravil Krka, vodeni ogled zdravilišča,  predavanje o zdravi prehrani in kopanje. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 57 članic in članov.
 • Dnevi zdravja v Topolšici od 22. do 27. marca
  Program je vključeval vadbo v telovadnici in bazenu, nordijsko hojo, predavanje, izlete v bližnjo okolico. Udeležba: 19 članic
 • Dnevi zdravja v Strunjanu od 16. do 21. nov.
  Program je vseboval terapevtske vaje v bazenu, vodno aerobiko, prosto plavanje, nordijsko  hojo, predavanje,  ekskurzijo na Miramar pri Trstu in ogled oljarne ter večerne družabne vsebine. Udeležba je bila to leto rekordna: 84 članic in članov ter ožjih sorodnikov.

Svetovni dan osteoporoze
Prireditev je bila 16. oktobra v Novi Gorici. Udeležba: 44 članic in članov. Vsebina: bogat kulturni program, dve predavanji, ogled kulturno-zgodovinskih zanimivosti kraja, družabno srečanje.

Meritve mineralne kostne gostote
         –  13.05.2010  Brežice, Zdravstveni dom, 80 udel.
         –  19.10.2010, Krško, Zdravstveni dom, 32 udel.
         –  23.10.2010, Brežice – Intermarket, 51 udel.
         –  16.11.2010, Blanca – ZD Sevnica, 25 udel.

Ekskurzije, izleti

 • Bogenšperk-Stična-Muljava-Žužemberk, 20. april. Udeležba: 40
 • Šmarna gora, Črna vas na Barju ogled Plečnikove cerkve, 20. maj. Udeležba: 36
 • Goriška Brda – praznik češenj – 6. junij. Udeležba: 50
 • Hrvaško Zagorje: Marija Bistrica, Trakoščan, Krapina – Muzej neandertalcev, Tuheljske toplice -16. september. Udeležba: 50

Informiranje članstva

Člane in širšo javnost smo o delu društva obveščali na več načinov:

         ●  z zloženko PROGRAM DELA ZA LETO 2010 je dobil vsak član, po 50 izvodov smo dali v  zdravstvene domove;
         ●  obvestila po elektronski pošti in na spletni strani: www.osteoporoza.si;
         ●  obvestila na spletni strani PRSTaNa
         ●  distribucija zloženk in publikacij o osteoporozi in drugih vsebinah, vezanih na bolezen;
         ●  vabila na predavanja in druge aktivnostiaktivnosti;
         ●  predstavitev društva v Intermarketu v Brežicah ob dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice, 23. okt.;
         ●  sodelovanje v programu društva Invalid v Brežicah ob dnevu bolnikov in invalidov občine Brežice, 24. okt.
 

Naloge za delovanje društva

 • dežurstvo v pisarni, 1x tedensko po 2 uri , tajnica, predsednica, občasno podpredsednica
 • priprava in izvedba redne letne skupščine
 • priprava in vodenje 3 sestankov upravnega odbora
 • 1 sestanek nadzornega odbora
 • priprava 2 sestankov s prostovoljkami – vodji skupin
 • razna administrativna dela v zvezi z delovanjem društva
 • vodenje finančnega poslovanja
 • prijava programov na javne razpise v občinah Krško in Brežice
 • izdelava poročil za občine dogovor s posameznimi izvajalci programa in usklajevanje terminov
 • pridobivanje novih članov
 • pridobivanje donatorjev
 • sodelovanje z ZDBOS in udeležba na sestankih upravnega odbora ZDBOS
 • sodelovanje z drugimi društvi in zavodi v okolju
 • udeležba na izpopolnjevanjih, ki jih organizira ZDBOS
   

Sodelovanje z Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije – ZDBOS

ZDBOS pomaga društvu predvsem na naslednjih segmentih:

 • distribucija glasila ZDBOS – Sončnica
 • prijava lokalnih programov na razpis FIHO
 • dogovori s sponzorji za predavanja in druge oblike sodelovanja
 • skrb za poslovanje v skladu z zakonodajo
 • zastopanje v komunikaciji z državnimi organi
 • sodelovanje na mednarodni ravni (IOF)
 • izobraževanje za vodstva društev
   

Zaključek

Ocenjujemo, da je društvo v okolju prepoznavno. Finančno so ga v letu 2010 podprle:

        –  FIHO (preko ZDBOS)
        – OBČINA BREŽICE
        – OBČINA KRŠKO.

Razumevanje in različno pomoč pri izvajanju programa pa so nam nudili še:

– Splošna bolnišnica Brežice
– Terme Čatež – Zdravstvo
– Zdravstveni dom Sevnica
– Šmarješke Toplice
– Krajevna skupnost Brežice
– Zdravstveni center Aristotel, d.o.o., Krško
– ARtisk,  Aleksander Rožman, s.p., Dobova

O izvajanju programa vodimo evidence, na dve do tri leta preverjamo zadovoljstvo članstva in s tem uspešnost dela društva z anketo. Obenem povprašamo o predlogih za dopolnitev delovnega programa, kar v okviru možnosti tudi vključimo v program.

Pri izvajanju programa nimamo posebnih težav, kaže pa omeniti slabšo mobilnost naših članic, posebej tistih, ki nimajo lastnega prevoza, saj se zato težje udeležujejo nekaterih aktivnosti. Ugotavljamo, da se nam pridružuje vedno več članov iz vseh občin, ki jih pokrivamo. Da bi olajšali dostopnost do hidroterapije, smo se za ugoden nakup vstopnic za bazene dogovorili še s Šmarješkimi Toplicami.

Program bomo tudi v prihodnje prilagajali usmeritvam zdravniške stroke in Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije ter uresničljivim predlogom in  željam članstva.

Poročilo pripravila: Milena Jesenko, predsednica DPOP