Osteoporoza v Evropskem parlamentu

Evropska komisija je že leta 1988 sprejela osem priporočil, na podlagi katerih naj bi države pripravile svoje strategije preprečevanja osteoporoze, deset let kasneje pa je osteoporoza prišla tudi v Evropski parlament. Sprva je pod njegovim okriljem deloval posvetovalni odbor za osteoporozo, od leta 2001 pa se evropski poslanci o tej temi pogovarjajo v okviru posvetovalne skupine za osteoporozo.

Gre za neformalno in politično neizključujočo interesno skupino evropskih poslancev, ki želijo prispevati k izboljšanju nacionalnih in evropskih politik na področju osteoporoze. Njihovi cilji so povezani s preprečevanjem osteoporoze in z njo povezanih zlomov, zmanjševanjem stroškov za zdravljenje osteoporoze in vplivanjem na nacionalno zdravstveno politiko in zdravstvene zavarovalnice, da:

  •  izboljšajo dostopnost do diagnostičnih postopkov za odkrivanje osteoporoze in zagotovijo brezplačne meritve za skupine ljudi z večjim tveganjem za osteoporozo še pred prvim zlomom;
  •  ljudem s tveganjem za zlom zagotovijo sredstva za zdravljenje osteoporoze še pred prvim zlomom,
  •  da podpirajo in sodelujejo v prizadevanjih združenj bolnikov, zdravnikov in druge zainteresirane javnosti pri osveščanju ljudi o pomenu pravočasnega preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja osteoporoze.

Ena od nalog posvetovalne skupine je tudi pomoč državam članicam pri uvajanju dobrih praks in vrednotenju programov. S povezovanjem Evropske komisije in Mednarodne fundacije za osteoporozo si tako prizadevajo združiti strokovnjake posameznih držav, ki bodo pripravili strategije za preprečevanje zlomov zardi osteoporoze in posledično strategije za znižanje stroškov zdravljenja. V veliko pomoč pri tem jim bodo primerljivi podatki o osteoporozi iz posameznih držav članic.

Slovenijo v skupini zastopajo kar štirje evropski poslanci: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan Cizelj, Ivo Vajgl in Alojz Peterle. Najbolj aktivno je k problematiki pristopila Mojca Kleva Kekuš. Pogovor z njo o osteoporozi v Evropski uniji si lahko preberete tukaj.