Osteoporoza pri sosedih

Tako kot v Sloveniji svetovni dan osteoporoze praznujejo tudi v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. V Italiji se z osteoporozo ukvarja kar 11 različnih združenj, ki povezujejo bolnike in zdravnike, v Avstriji je takih pet, na Madžarskem in v Sloveniji dve. Združenje bolnikov z osteoporozo, ki šteje okrog 600 članov, imajo tudi v sosednji Hrvaški.

Slovenija, Avstrija in Italija krijejo vse stroške zdravljenja zaradi osteoporoze, na Madžarskem pa 70 odstotkov le tistim, ki imajo T vrednost nižjo od -2,5 in ob tem še druge dejavnike tveganja. V Sloveniji se že dolgo zavzemamo, da bi bilo merjenje mineralne kostne gostote brezplačno za vse osebe z močno povečanim tveganjem za osteoporozo in za vse ženske po 65. letu starosti. Tako imajo to urejeno v Avstriji. V Italiji in na Madžarskem povrnejo stroške meritve najbolj ogroženim. Švedska, po kateri se radi zgledujemo, pa ima meritve brezplačne. Resnici na ljubo pa je treba povedati, da imajo tudi skoraj dvakrat pogostejše zlome kolka. 

Razen na Madžarskem v nobeni od primerjanih držav vlada programa osteoporoze ni uvrstila med osrednje prioritete zdravstvenega sistema. Kampanje osveščanja o osteoporozi podpirajo vlade v Sloveniji, Avstriji in Italiji, delovanje združenj bolnikov pa vlada z majhnimi sredstvi podpira samo v Sloveniji. Po podatkih Mednarodne fundacije za osteoporozo ima slovensko združenje bolnikov z osteoporozo tudi največ članov, okrog 6000. Za nami so Avstrijci s 3400 člani. Več podatkov o posameznih državah najdete v spodnji tabeli. Vanjo ni vključena Hrvaška, saj Mednarodna organizacija za osteoporozo ne hrani njenih poročil.

 

Slovenija

Avstrija

Italija

Madžarska

Letno število zlomov kolkov na 10.000  ljudi

11,2

19,7

13,2

12,8

Stroški akutnega zdravljenja zloma kolka

od 4.600 do 6.300 €

8.000 €

6.500 €

od 2.000 do 6.000 €

Število DXA aparatov na 1.000.000 prebivalcev

20

26,7

11

15

Čakalna doba za meritev MKG

10 dni

1-2 tedna

od 1 do 24 tednov

od 2 do 8 tednov

Stroški meritve MKG

40-60 €

70 €

javni zdravstveni sistem

75-82 €

zasebni

20-200 €

35 €

Kdo je upravičen do brezplačnih meritev MGK

bolniki s sekundarno osteoporozo

ljudje po 65. letu starosti in s povečanim tveganjem

vsi z močno povečanim tveganjem za osteoporozo

vsi z močno povečanim tveganjem za osteoporozo

Ocenjeno število bolnikov

140000

750000

/

/

Povzeto po poročilu Osteoporosis in Europe: Indicators of progress iz leta 2005 in po poročilih posameznih držav.

/ ni podatka/