Občinsko priznanje goriškemu društvu

V okviru občinskega praznika je Mestna občina Nova Gorica Goriškemu osteološkemu društvu podelila diplomo mestne občine. Priznanje za dolgoletno humanitarno delo je bilo podeljeno na slavnostni seji mestnega sveta 9. septembra 2011 v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, prevzela ga je predsednica društva Anita Mokorel. V obrazložitvi je bilo poudarjeno, da je društvo nastalo 4. februarja 1998 na pobudo tedaj 77-letne gospe Magde Rajer, ki je iz lastnih izkušenj z osteoporozo želela pomagati tudi drugim bolnikom na severnem Primorskem. Pobudo sta podprli Metka Rous Jug, dr. med., spec. ginek., ter Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. splošne medicine. Tako je 32 žena ustanovilo humanitarno organizacijo za pomoč občankam in občanom, obolelim za osteoporozo.

Temeljne naloge društva so:

  • osveščanje uporabnikov,
  • ohranjanje zdravja,
  • šola osteoporoze,
  • preprečevanje socialne izključenosti.
plaketa
Delo našega društva cenijo tudi na Mestni občini Nova Gorica

Osteoporoza je tiha, kronična bolezen, ki se pojavi brez posebnih znakov in nikoli čez noč. Nastavki zanjo se pogosto ustvarijo že v mladosti. Za zadostno količino kostne gostote je potrebno poskrbeti do 30. leta starosti, zato je pomembno poslanstvo članic društva, da kot babice to spoznanje prenašajo na svoje vnuke in jih spodbujajo h gibanju in zdravi prehrani. V društvo je vključeno okrog 400 članic in članov in vse naloge izvajajo prostovoljno. Uspešni so prav zaradi velike pripravljenosti mnogih, da nekaj svojega prostega časa namenijo delovanju društva.

Silva Tišma,
Goriško osteološko društvo Nova Gorica