Namenite nam del dohodnine

Zakon o dohodnini določa, da se do 1 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje humanitarnih dejavnosti. Če se boste odločili, da svojo davčno olajšavo namesto v proračun namenite Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ki opravlja dejavnost v korist bolnikov z osteoporozo in širše javnosti, si zabeležite našo davčno številko DŠ 15782638.

Hvala.