Martinovanjski osteokolegij

BREBROVNIK-IMG_6805

MARTINOVANJSKI OSTEOKOLEGIJ

Gostiteljica Marta Peršak  je za delovno mizo ob pomoči Berte Vaupotič, Cilke Špindler, Irene Braučič in Marte Gregorc posedla predsednice in njihove spremljevalke iz društev za osteoporozo iz Ljutomera, Radencev in Murske Sobote ter določila eno samo točko dnevnega reda: Martinovanje 2014. Koliko je bilo delovnega gradiva in kako je bilo videti, pove fotografija, kaj vse pa so se »prve violine« teh društev dogovorile pod točko Razno, pa boste izvedeli iz Sončnic leta 2015. Bilo je zanimivo, polno idej za prihodnje delo društev, pa seveda nadvse  veselo, družabno. Kolegij je bil sklepčen, v uradnem delu je manjkala le podpredsednica Cilka Špindler; za glasbeno martinovanjsko voščilnico je poskrbel Kvintet »Zaj glih«.

Zapisnikarica: Silvestra Brodnjak