Kdaj je zdravljenje osteoporoze še smiselno?

Zdravljenje kakršnekoli bolezni ni odvisno od kronološke starosti, pač pa od biološke. Vsi vemo, da so lahko povsem čili in mobilni tudi 90 letniki ali še starejši, ki še polno uživajo življenje. Na drugi strani pa imamo tudi mnogo mlajše bolnike, ki so že vezani na posteljo in tudi zaradi sočasnih bolezni prizadeti v vseh pogledih, ki opredeljujejo bolnikovo »uživanje« življenja. Samo pogled v rojstno letnico torej ne opredeljuje vrste oziroma predpisovanja zdravljenja. Pri bolniku z osteoporozo je potrebno vse to upoštevati in se nato odločati o ukrepih. Načeloma velja, da so zdravila za osteoporozo učinkovita tudi v pozni starosti, vendar pa je nekaj posebnosti:

•  Starejši ljudje so običajno bolj vezani na zaprte prostore in imajo manj uravnoteženo prehrano kot mlajši, zato je potrebno še toliko bolj vestno zagotavljati »drugo stopnjo« intervencije (prva stopnja sta primeren življenjski stil in odpravljanje slabih razvad), tj. zadosten vnos vitamina D in kalcija, kar lahko pri starostnikih s pomanjkanjem obeh substanc smatramo že kot samostojno zdravilo. Za dodatek diferentnega zdravila se odločimo šele po izpolnitvi tega pogoja. 

•  Druga posebnost pri starejših bolnikih je ta, da so veliko bolj nagnjeni k padcem, ki so pogoj za nastanek osteoporoznih zlomov. Zato je potrebno, kolikor se le da, kontrolirati obvladljive vzroke (pravilni odmerki zdravil proti hipertenziji, minimalna uporaba pomirjeval, odstranjevanje okoljskih ovir – npr. drsečih preprog, itd.), ki pospešujejo možnost padcev. 

•  Upoštevati pa je potrebno tudi trajanje eventualnega predhodnega zdravljenja osteoporoze.
Nekatera zdravila (npr. bisfosfonati) učinkujejo še leta po prekinitvi, zato z njimi ni smiselno nadaljevati avtomatsko oz. v nedogled.

Torej: vsak starejši bolnik potrebuje individualno obravnavo in ni moč dajati splošnih smernic, ki bi veljale za vse v visoki starosti.

Odgovarjal je:

prof. dr. Janez Preželj, dr. med. 
predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne
bolezni