Evropska priporočila

Posvetovalna skupina za osteoporozo pri Evropski uniji je novembra lani na posvetovalnem sestanku obravnavala dve poročili o stanju na področju osteoporoze v posameznih državah članicah Evropske unije. Poročili prinašata pomembne podatke o preventivnem delu ter možnostih zdravljenja v posameznih državah, obenem pa opozarjata tudi na razkorake med potrebami in dejanskimi možnostmi za bolnike. Poročili si lahko tudi sami ogledate na spletnih straneh:

http://share.iofbonehealth.org/designer/EU/IOF-Brussels_2013-EU_27-JCompston.ppt in http://share.iofbonehealth.org/designer/EU/IOF-Brussels_2013-Scorecard_EU-JKanis.ppt.

Juliet-Compston
Foto: Juliet Compston

Na srečanju je posvetovalna skupina pod vodstvom predsedujoče Juliet Compston (na sliki zgoraj) sprejela tudi zavezo, da bo še naprej delovala kot forum za uresničevanje potreb posameznih držav članic ter poskušala vplivati na evropske poslance, odločevalce na področju zdravstvene politike, in druge vladne uradnike, da bi se osteoporoza uvrstila med prioritetne zdravstvene teme. Skupina si je zato zadala tudi dva cilja, in sicer:

•da se vsak član posvetovalne skupine v svoji državi o tej temi pogovori z ministrom za zdravje, evropskim poslancem ali drugim vladnim predstavnikom in
•da osteoporoza in zdravstvena obravnava zlomov do konca leta 2014 v posameznih državah postaneta del nacionalnega zdravstvenega prioritetnega programa.