DPO Posavje: Bogata “osteoporotična” jesen

Društvo za preprečevanje osteoporoze  Posavje deluje 16. leto, članice in člani so doma v šestih občinah. Naš program je obširen, iz dnevniških zapisov za september in oktober na kratko povzemamo, kaj se je dogajalo samo v teh dveh  mesecih.

V Šentjerneju, Zabukovju nad Sevnico in v Brežicah smo merili MKG in ugotavljali ogroženost za zlom v nadaljnjih desetih letih z metodo FRAX. V Šentjerneju so nam pomagali v Društvu upokojencev, v Zabukovju pa Aktiv kmečkih žena, Krajevni odbor RK in Krajevna skupnost. Preskrbeli so nam prostor in poskrbeli za obveščanje, v Zabukovju celo za pogostitev! Meritve MKG sta opravili inženirki iz ZD Sevnica in ZC Aristotel d. o. o. Krško, FRAX pa naši usposobljeni članici.

Redno terapevtsko vadbo smo  izvajali v 7 skupinah: 4 v Termah Čatež, 2 v Sevnici, 1 v Krškem. Pomembno je sodelovanje z Občino Brežice, ki nas je vključila v mednarodni projekt Občuti svobodo vode in s tem omogočila znatno znižanje cene vadbe v Čateških toplicah.

S Posavskim društvom za boj proti raku smo izpeljali delavnice o edukaciji dojk na treh lokacijah. Prostor so zagotovili zdravstveni domovi v Brežicah, Krškem in Sevnici. Odlično predavanje o raku dojk, pregled in še praktična vaja samopregleda na modelu so navdušili naše članice, posebej tiste, ki zaradi starosti niso več vključene v druge redne preglede.

44 nas je bilo na svetovnem dnevu osteoporoze v Cerkljah na Gorenjskem. Izrabili smo priložnost in se ob napovedanem ogledu kraja zapeljali še do gradu  Strmol in v Adergas.

In kaj bomo počeli še do konca leta?
Pohodniška  skupina v Sevnici bo izpeljal svoj program, skupina Kostanjevica-Šentjernej pa organizira v začetku novembra predavanje o vožnji v zimskih razmerah. Povabljeni so tudi drugi, ki jih to zanima. Tako utrjevanje vozniškega znanja in seznanjanje z novostmi v prometu je zelo pomembno, saj se praktično vsi na dejavnosti vozimo.

Veselimo se novembrskih dnevov zdravja v Strunjanu. Vsebinsko bogat rekreacijsko-izobraževalni program je pritegnil lepo število članstva, kar 66 je že prijavljenih.

Potem pa so tu še administrativna, finančna in druga opravila, med katerimi so najzahtevnejša načrtovanje dela za leto 2019, pisanje poročil in prijav na občinske razpise. Dela ne zmanjka, ampak vsi poznamo rek: kjer je volja, tam je pot.

Sodelovanja z zdravstvenimi zavodi, drugimi društvi, krajevnimi skupnostmi in občinami so dragocena in velika moralna podpora prostovoljkam, ki skrbimo za uresničevanje programa, saj je takó naše delo bolj učinkovito. Ne nazadnje pa vsi težimo k istemu cilju: delati dobro za ljudi.

    
Meritve v Zabukovju                            Meritve v Šentjerneju
    
V Šentjerneju – čakamo v vrsti                   “Občuti svobodo vode”
    
Telovadke v Sevnici                               Pohod na na Sv. Rok
   
Telovadba v Krškem