DPO Posavje: Zbor članov in 15 let delovanja

Posavsko društvo je ob letošnjem volilnem zboru obeležilo tudi 15 let delovanja. Kaj smo  doslej počeli po vsebinskih sklopih, smo s številkami in kratkimi zapisi objavili v jubilejnem biltenu, ki smo mu na koncu dodali še program dela za leto 2018. Izvolili smo novo vodstvo za mandatno obdobje 2018–2022, naša dolgoletna fizioterapevtka Aleksandra Kerec pa nas je v krajši predstavitvi poučila, kaj lahko storimo za boljšo telesno držo.
Prireditve so se udeležili številni gostje, med njimi predsednica ZDBOS Duša Hlade Zore, župan občine Brežice Ivan Molan in direktorji zdravstvenih zavodov, s katerimi društvo sodeluje že desetletje in pol. Skupaj z drugimi gosti so izrekli veliko prijaznih misli o pomenu društva v našem okolju, kar je nedvomno prijetna spodbuda novo izvoljenemu upravnemu in nadzornemu odboru.
Za 10 do 15-letno aktivno delo tako v organih društva kot pri vodenju dejavnosti smo podelili priznanja najprizadevnejšim članicam, predsednici Zveze ter Zdravstvenemu domu Sevnica, Zdravstvenemu centru Aristotel in Splošni bolnišnici Brežice pa smo tudi izrekli zahvalo za pomoč pri prvih in vseh naslednjih korakih društva. Vokalna skupina Aria nas je popeljala v svet slovenske narodne in zabavne glasbe, manjša zakuska ob koncu pa je bila namenjena druženju.
Več lahko preberete na www. posavski obzornik.si, bilten pa je objavljen na spletni strani www.osteoporoza.si v poglavju Publikacije.

  
  
  

Dobitnice pisnih priznanj od leve proti desni: Darja Čakar – direktorica ZC Aristotel Krško, Neda Busar, Vladimira Tomšič – direktorica ZD Sevnica, Aleksandra Kerec, Slavka Kuhelj, Viktorija Koprivec, Ana Vrhovšek, Ljudmila Vimpolšek, Milka Držanič, Nada Černe, Duša Hlade Zore, dr. med. – predsednica ZDBOS, Metka Žlak, Anica Pavlin, Majda Piltaver, Stanka Pucko, Anica Hribar – direktorica SB Brežice in Milena Jesenko 

Zapisala: M. J.
Fotografije: Meho Tokić in Rok Retelj