DPO Posavje: Z “velikimi koraki” v novo delovno leto

V DPO Posavje smo začeli leto 2019 z “velikimi  koraki” po pravilu, da je treba čim bolje izrabiti zimske mesece, saj spomladanska opravila na vrtovih, poljih in vinogradih odtegnejo udeležbo na dejavnostih.  Redno poteka terapevtska vadba na vseh treh lokacijah  ̶  Brežice, Krško, Sevnica, tudi pohodniški skupini delata po svojem razporedu, poudarek pa smo dali izobraževanju. Tako smo imeli že eno delavnico in tri predavanja:

–    Kako si pravilno izmerimo krvni tlak, Martina Podgoršek, dipl. m. s.
–    Uredimo si dom tako, da se bomo obvarovali pred padci, Metka
     Žlak, dipl. med. s.
–   Predstavitev Urgentnega centra SBB, Jana Orožen, dr. med.,  spec.          kirurgije
–    Kdaj govorimo o demenci?, Tanja Grad, dipl. biopsihologinjo in Alenka
      Virant,  mag. prof. andrag., Spominčica – Alzheimer Slovenija

27. 2. 2019 smo izvedli zbor članov, na katerem smo potrdili tudi program dela za tekoče leto. Program najdete na spletni strani. Zbora se je udeležilo več gostov, med njimi predsednica ZDBO Slovenije Duša Hlade Zore, dr. med., in podžupanja občine Brežice Katja Čanžar, veseli smo bili tudi direktorice ZD Sevnica Vladimire Tomšič. Za prizadevno, uspešno delo v društvu smo podelili pisna priznanja Marijani Černoš, Miri Lorenčič, Majdi Staut in Jerneji Kadivnik iz ZC Aristotel d. o. o. Krško.

13. in 14. marca smo se udeležili seje upravnega odbora in zbora članic ZDBOS v Laškem. Zdaj pa se odpravljamo na dneve zdravja v Terme Lendava, kjer bomo ob izobraževalnih in rekreativnih vsebinah poskrbeli za svoje zdravje in druženje.

Nagovor predsednice DPOP
Katja Čanžar, podžupanja
Jana Oražen, spec. kirurg.
Nastop učenk OŠ Brežice
Pogled v dvorano
Dobitnice priznanj s predsednicama – ZDBOS in DPOP
Nagovor direkt. ZD Sevnica
Predsednica ZDBOS in Metka Žlak

                                              Delovno predsedstvo

Minuta za zdravje