DPO Posavje: Na pohod v Brestanico, na izlet v Maribor

Skrb za druženje v različnih oblikah je stalnica delovanja posavskega društva osteoporotikov, saj vsi – bolni, starejši in tudi zdravi – potrebujemo druženje, prijateljevanje, skupno doživljanje lepih trenutkov ali iskanje razumevanja in tolažbe ob neugodnih situacijah. Vsak letni program dela tako dopolnimo tudi z nekaj družabnimi dogodki. V spomladanskem času smo povabili članice in člane na društveni pohod po brestaniškem koncu. Spotoma smo v Brestanici pri spomeniku izgnancem 1941 ̶ 1945 osvežili poznavanje grenke preteklosti več kot šestdeset tisoč pregnanih Posavcev, o čemer nam je pripovedovala gospa Marjetič, tudi sama izgnanka. Svojo izgnansko zgodbo je obudila še naša članica Ana Hočevar. Na gradu Rajhenburg pa smo s kustosinjo na kratkem sprehodu skozi muzejsko zbirko izvedeli, kako so v naših krajih delovali menihi trapisti, ki so z umnim gospodarjenjem prispevali k napredku kmetijske dejavnosti, še danes pa je ohranjen sloves njihove proizvodnje odlične čokolade.

V juniju smo se namenili odkriti del znamenitosti drugega največjega slovenskega mesta, Maribora, po katerem nas je popeljal lokalni vodnik. Vsaka mestna ulica hrani svoje spomine, najsi bo na čas kuge v srednjem veku, slavnega škofa Antona Martina Slomška ali obdobja obeh svetovnih vojn. Če si v Mariboru, pač ne moreš mimo dravskega mostu, Lenta in stare trte. Seveda je Maribor mesto, ki ga je nujno obiskati večkrat. Samo en dan pomeni le zapopadek skromnega dela dediščine, ki ga nosi iz roda v rod to »sončno mesto na severu naše domovine«, kot pravijo verzi ene od pesmi.

Oba dneva sta v naši društveni kroniki zabeležena kot dogodka sproščenega druženja ob odkrivanju številnih znamenitosti obiskanih krajev. 

Besedilo in slike: Milena Jesenko