DPO Posavje: Meritve v Šentjerneju

Jerneja Kadivnik v akciji

V Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavje smo v četrtek, 27. 9. 2018, izpeljali še eno pomembno aktivnost – meritve mineralne kostne gostote in ugotavljanje ogroženosti za zlome v naslednjih desetih letih z računalniško metodo FRAX, tokrat v Šentjerneju. Pri tem so nam pomagali člani lokalnega društva upokojencev.  V dveh urah in pol se je meritev udeležilo kar 46 ljudi, med njimi kar nekaj moških.

 MKG je merila Jerneja Kadivnik, dipl. ing. radiologije iz Zdravstvenega centra Aristotel, d. o. o. Krško, administrativna opravila in ugotavljanje ogroženosti za osteoporozni zlom s pomočjo računalniškega programa FRAX pa smo imele na skrbi tri prostovoljke iz posavskega društva osteoporotikov: višja medicinska sestra Metka Žlak, Vida Tomše in Milena Jesenko. Razdelile smo tudi precej informativnega gradiva o osteoporozi in o našem društvu, tako da je bil namen dosežen: ozaveščanje prebivalstva o tej tihi bolezni, ki pa zna biti zelo zoprna, kadar pride do zloma kosti.

Predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič, tajnica Minka Cvelbar in  poverjenice so poskrbeli za obveščanje in za druge tehnične zadeve.  Cenimo táko meddruštveno sodelovanje, saj s skupnimi močmi lahko naredimo več dobrega za svoje članstvo.

  
  

Besedilo in slike: Milena Jesenko