DPO Posavje: Meritve MKG in FRAX na Zdolah

V četrtek, 9. maja 2019, smo izvedli meritve mineralne kostne gostote v KS Zdole, občina Krško. Na našo prošnjo za pomoč sta se nam prijazno odzvala g. Drago Župevc, predsednik PGD Zdole, ki nam je omogočil brezplačno uporabo prostora, in ga. Sivija Ivačič iz KS Zdole, ki je poskrbela za distribucijo vabil. 

Mineralno kostno gostoto je  z aparaturo merila Jerneja Kadivnik, dipl. ing. radiologije iz Zdravstvenega centra Aristotel, d. o. o. Krško, ugotavljanje ogroženosti za osteoporozni zlom s pomočjo računalniškega programa FRAX in administrativna opravila pa so imele na skrbi podpredsednica društva Metka Žlak, dipl. m. s., naša članica – prostovoljka Jelka Gričar iz Krškega ter gospa Marija Pleterski z Zdol. O bolezni in društvu je prisotnim spregovorila predsednica DPOP Milena Jesenko. Meritev se je udeležilo 39 krajank in krajanov Zdol in bližnje okolice.Ekipa: Jelka Gričar, Metka Žlak, Marija Pleterski in Jerneja Kadivnik. 
Foto: Milena Jesenko