DBO Posavje: Zbor članov

Pohiteli smo z zborom, izvedli smo ga 15. 2. 2023. Gostoljubje nam je nudila OŠ Brežice, pomočnica ravnateljice gospa Nevenka Sreš je poskrbela med drugim tudi za prisrčen nastop šolske glasbene skupine. V uvodnem delu nas je skozi temo o pomenu spanja za dobro počutje, energijo in sploh zdravje popeljala s skrbno pripravljenim predavanjem gospa Viktorija Maksl, dipl. m. s.

Na posredovano vsebinsko in finančno poročilo ni bilo pripomb, nadzorni odbor je bil z opravljenim delom in poslovanjem zadovoljen. Tudi program dela za leto 2023 je bil sprejet, kot ga je predlagal upravni odbor, ki je v posameznih programih zajel in upošteval posredovane predloge. Program najdete na spletni strani med publikacijami, dobili pa ste ga tudi natisnjenega v knjižici.

V imenu upravnega odbora društva se iskreno zahvaljujem Ani Kupini za vodenje zbora in Tončki Tokić z ekipo za organizacijo postrežbe, ki so jo zopet pripravile kuharice iz Splošne bolnišnice Brežice. Hvala tudi vsem drugim članicam, ki ste sprejele in opravile določene obveznosti pri izvedbi celotnega dogodka. Ne nazadnje hvala tudi vsem, ki ste se udeležili zbora.

Opravljeno je bilo pomembno delo, zdaj pa se bomo skupaj potrudili, da bo sprejeti program dela za leto 2023 uresničen. Ob dejavnostih, ki tečejo po urniku, je prva večja naloga izvedba dnevov zdravja v Strunjanu. Že sedaj pa naj spomnim, da bomo 21. 4. 2023 na posebni prireditvi obeležili 20-letnico delovanja društva.

Milena Jesenko