DBO Posavje: Vabilo na sejo UO, NO in prostovoljk

V A B I L O
Članicam upravnega in nadzornega odbora ter prostovoljkam – vodjem dejavnosti

Ob koncu leta 2019 sklicujem še en skupni sestanek, na katerem bomo ocenile našo dejavnost v iztekajočem se letu in zasnovale program za leto 2020. Dobile se bomo v sredo, 18. decembra 2019, ob 15.00 v Gostilni Žolnir v Kostanjevici na Krki.

Dnevni red:

 1. Poročila vodij skupin (poudarek na zapažanjih, kaj je bilo posebej dobro, in predlogih izboljšav za delo v prihodnje)
 2. Rezultati ankete
 3. Program dela za leto 2020 – po tematskih sklopih:
  1. izobraževanje
  2. terapevtska vadba
  3. meritve MKG in FRAX
  4. gibanje za zdravje
  5. dnevi zdravja
  6. utrjevanje socialne mreže – izleti, druga druženja
 4. Zbor članov – določitev datuma in zadolžitve

Prosim, da potrdite svojo udeležbo z obratno pošto ali po telefonu 051 33 99 21 najkasneje do 15. 12. 2019.

Milena Jesenko, predsednica