Zbor članov DBO Ljubljana

Na zboru članov ljubljanskega društva smo po poročilu predsednice in nadzornega odbora analizirali delo v preteklem letu. Opravljenega je bilo veliko, med drugim merjenje kostne gostote in pridobivanje članstva za telesne aktivnosti. Za izvedbo programa v letu 2017 so zadolžene članice opravile preko 1200 ur prostovoljnega dela, kar je ublažilo pomanjkanje finančnih sredstev za delovanje društva.
Načrti za delo v letu 2018 so smelo zastavljeni in upamo, da bomo z dejavnostmi pripomogli k boljšemu počutju in zdravju bolnikov z osteoporozo.

Zapisala: Cvetka Vidonja Mali

Foto: Metka Janc