Vabilo na občni zbor DBO Ljubljana

 

v sredo, 18. marca 2015 bo ob 16. uri v predavalnici 1 Kliničnega centra Ljubljana

 VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO LJUBLJANA

Upravni odbor je pripravil zanimiv program:

Najprej bomo izvolili organe skupščine in potem ocenili delo društva in finančno poslovanje v letu 2014. Ker letos poteče mandat individualnim organom društva bomo izvolili nov upravni odbor, potrdili novo predsednico ali predsednika društva, izvolili nov nadzorni odbor in častno razsodišče. Razpravljali bomo o programu dela društva za leto 2015 in ga potrdili oziroma dopolnili. Poslušali bomo zanimivo predavanje, ki bo tokrat imelo drugačno vsebino. Gospod Milan Hervol bo predaval o prehrani s presno hrano. Tokrat tudi na kulturni program nismo pozabili.

 Po končanem uradnem in strokovnem delu pa bo čas za prijetno druženje in degustacija presne hrane.

Za Upravni odbor Društva bolnikov z osteoporozo Ljubljana :Duša Hlade Zore, predsednica l.r.