Učna delavnica – FRAX, Sahara in Achilles

Kot smo napovedali že v naši »Sončnici«, smo 11. oktobra 2017 organizirali dolgo pričakovano učno delavnico – izobraževanje za pravilno uporabo računalniškega programa FRAX, s katerim ugotavljamo tveganje za zlome v nasednjih desetih letih, in praktično delo z ultrazvočnima aparatoma Sahara in Achilles, ki ju uporabljamo na Zvezi in v društvih. Nekaj težav je bilo z iskanjem primernega prostora, potem pa smo sklenili dogovor za najem dvorane v City hotelu v Ljubljani, kjer sta nam bili na voljo tehnična oprema in druge potrebne storitve za uspešno izvedbo izobraževanja.

Delavnice se je udeležilo 18 članic iz društev, ki izvajajo UZ meritve in občasno tudi računalniški program FRAX. Uvodni nagovor je imela predsednica Duša Hlade Zore, dr.med., strokovno predavanje o uporabi programa FRAX pa je nazorno pripravila mag. Elizabeta Stepanović, dipl. med. sestra, vodja Endokrinološke ambulante v UKC.

Praktično delo z UZ aparatoma Achilles in Sahara sta prikazala Metka Janc in Branko Gantar. Članice, ki so že delale s tema aparatoma, so svoje znanje dopolnile, nekatere pa so bile prvič na takem izobraževanju, a z močno željo, da bi lahko uporabljale UZ aparat v svojih društvih.

Po zaključku učne delavnice smo zbrali evalv acijske vprašalnike, iz katerih je razvidno, da so bile udeleženke s programom zadovoljne in da si še želijo takih delavnic.

Izobraževanje smo zaključili s skupnim kosilom.

Zapisala: Alenka Tavčar
foto: Nada Superina, Metka Janc