Srečanje društev v ZD Sevnica

5. junija 2012 je bilo v organizaciji Posavske regionalne stične točke za nevladne organizacije in Zdravstvenega doma Sevnica srečanje društev, ki delujejo na področju zdravstva pod okriljem ZD Sevnica. Namen je bil predstaviti sevniški javnosti delovanje posameznih društev, naša prizadevanja za boljše počutje bolnih, za preprečevanje in lajšanje bolezenskih stanj, za ozaveščanje o nujnosti zdravega načina življenja, za podporo in medsebojno pomoč, kadar jo najbolj potrebujemo. Društva, podprta s strokovnostjo in različnimi oblikami druge pomoči, ki nam jo lahko nudijo zdravstvene ustanove, zmoremo ublažiti marsikatero težavo bolnih, delovanje na preventivi pa prinese tudi prihranek zdravstveni blagajni. Vodstvo ZD Sevnica s svojimi zdravniki in drugim osebjem se tega poslanstva društev zaveda in nam gre v pomoč.

Na predstavitvi smo sodelovali Društvo za fibromialgijo, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, Društvo Trepetlika, Koronarni klub Sevnica, Klub zdravljenih alkoholikov – Klub Kaktus, Društvo diabetikov Posavje, Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku.
Pozdravila sta nas direktorica ZD Sevnica ga. Vladka Tomšič in župan občine Sevnica, g. Srečko Ocvirk, za zabavo pa je poskrbel g. Branko Kavšek – čarodej iz Kluba čarodej Radeče.

V Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavje imamo čez 60 članic in članov  iz sevniške občine, ki se udeležujejo številnih aktivnosti. Posebej bi izpostavili dve skupini terapevtske vadbe, ki jo vodi višja fizioterapevtka Aleksandra Kerec v prostorih ZD Sevnica, ter pohodniško skupino v Krmelju, ki jo vodi Silva Dobnik. Seveda so mnogi članice in člani udeleženi tudi na drugih aktivnostih – na predavanjih, na dnevih zdravja v Topolšici in Strunjanu, na skupnih pohodih in izletih… Da lahko uresničimo vsakoletni delovni program, nam je v pomoč tudi znesek, ki nam ga dodeli Občina Sevnica.

Milena Jesenko,
predsednica DPOP

2F45FA7A-B5EB-11E1-9D60-540A66B94067

376C7C4C-B5EB-11E1-BDE6-540A66B94067

26F1C80E-B5EB-11E1-A2FA-540A66B94067