Poslovna sekretarka Alenka Tavčar se »upokojuje«

Poslovna sekretarka Alenka Tavčar, ki je dolga leta bdela nad tem, da so bile vse obveznosti na Zvezi poravnane, vsa pošta odposlana in je zraven opravljala še veliko drugih pomembnih zadev, se bo s koncem leta poslovila od te pomembne funkcije.

Bila je skrbna, zavzeta in natančna sodelavka,  njeno delo ter mirno in preudarno besedo bomo zagotovo pogrešali. Radi smo rekli, da je naša Alenka pridna kot mravljica. Naloge poslovne sekretarke bo po novem letu prevzela Lilijana Rakun, članica društva Sončnica Velenje, ki je podobno delo že opravljala pri Društvu Sožitje Zgornje Savinjske doline. Alenki se zahvaljujemo za vsa leta predanega dela na Zvezi in ji želimo obilo zdravja ter prijetnih dni v »pokoju«, Lilijani pa seveda veliko uspehov pri novem poslanstvu.