Posavci za zdravje Po uskoški poti

        Novo delovno sezono smo v Društvu za preprečevanje osteoporoze Posavje začeli 28. 8. 2018 z zanimivim pohodom od Kostanjevice oz. od Zavod  do stražnega stolpa v Črneči vasi, vasici, ki se je umestila v Gorjance, kjer se le-ti prevesijo v hrvaški Žumberak. Cilj je bil namenjen ogledu skrbno in lepo obnovljenega stolpa iz konca 15. ali začetka 16. stoletja. Gradili naj bi ga domačini in prebežniki, imenovani Uskoki (domačini so jim rekli Vlahi), namenjen naj bi bil varovanju in opazovanju meje. Obiskovalcem vasi in stolpa – turna – je namenjena zloženka, iz katere se lahko poučimo o tej zanimivi stavbi.
          Dan je bil kot naročen: ravno prav topel in sončen, pogledi na pokrajino dih jemajoči, z zorečim grozdjem obložene trte vabljive … Vabljiva pa je bila tudi z odlično malico obložena miza v Žolnirjevi zidanici v Zavodah nad Kostanjevico. 
          Organizacija društvenega pohoda, ki se ga je udeležilo 29 članic in članov, je bila tudi tokrat v rokah Majde Staut in njene ekipe članic iz Kostanjevice na Krki; posebej izpostavljamo Faniko Sevšek iz Gostilne Žolnir. Pomembno pa je poudariti, da taka srečanja ne krepijo le naših mišic in kosti, ampak utrjujejo prijetne medsebojne odnose in – če rečemo v sodobnem besednjaku – ohranjajo socialno mrežo.   
                                                                                     Besedilo: Milena Jesenko
                                                               Fotografije: Majda Staut iM. Jesenko