Nova predsednica v Društvu osteoporoze Trbovlje

OSTEO SPLET 2 DO APR. 2016 323Utrinek z zbora članov

V  mesecu  marcu  smo  imeli redni zbor članov in članic društva.
Ocenili smo delovanje društva v obdobju štirih let in si zadali nove naloge in aktivnosti za leto 2016. Prizadevali si bomo, da bo društvo delovalo dobro. Program poudarja dejavnosti, pomembne za naše zdravje, tako redno telesno dejavnost, zdravstveno vzgojo, kamor uvrščamo predavanja, vključen pa je tudi veseli del za dobro počutje članic.

Moje  predsedovanje društvu se je  izteklo, izvolili smo novo predsednico. To nalogo bo odslej opravljala Olga Ravnikar. Želim ji veliko uspeha pri delu.

Marija Koprivc