Nad krhke kosti z biološkimi zdravili

Osteoporozo so dolgo obravnavali kot neizbežno posledico staranja in ji zato niso pripisovali posebnega pomena. Odkar vemo, da zlomi zaradi osteoporoze negativno vplivajo na umrljivost in obolevnost milijonov bolnikov po vsem svetu, pa se je odnos do te bolezni spremenil. V zadnjih letih smo tako priča velikemu napredku v zdravljenju osteoporoze. Velik korak naprej na področju zdravljenja osteoporoze predstavljajo biološka zdravila, ki prinašajo preobrat in celo novo upanje.

Od maja 2011 je tudi na slovenskem trgu na voljo prvo biološko zdravilo za zdravljenje osteoporoze, ki ga bolniki dobijo v obliki podkožne injekcije, in sicer le dvakrat letno. To zelo olajša zdravljenje, saj je, kot pri vseh kroničnih boleznih, redno jemanje zdravil ključnega pomena za uspeh. Le tako je namreč zagotovljena enakomerna raven zdravila v krvi. Biološko zdravilo lahko predpisujejo splošni, družinski zdravniki. Endokrinolog doc. dr. Tomaž Kocjan ocenjuje, da imajo trenutno v Sloveniji biološka zdravila za zdravljenje osteoporoze 7- do 8-odstotni tržni delež.

Trenutno pri zdravljenju osteoporoze še vedno prevladujejo bisfosfonati, leta 2008 so imeli na področju zdravljenja osteoporoze 70-odstotni tržni delež. Desetletne svetovne projekcije strokovnjakov pa kažejo, da naj bi se do leta 2018 ta delež zmanjšal na 30 odstotkov, in sicer na račun drugih zdravil za zdravljenje osteoporoze z bolj prijaznimi načini jemanja in bolj sofisticiranimi načini delovanja.